CO JE SPOLEČNOST VÍM, CO JÍM A PIJU O.P.S.?

Vím, co jím a piju o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která se zabývá podporou a osvětou zdravého životního stylu a prevencí civilizačních onemocnění, které souvisí s výživou. Podporujeme pestré a nutričně vyvážené stravování, zásady správné výživy, pomáháme s vhodným výběrem potravin pro zdravý životní styl. Podporujeme veřejnost v aktivním přístupu k vlastnímu zdraví a nabádáme k dostatečnému pohybu.

Aktivity společnosti jsou postaveny na odborném základu. Na národní i mezinárodní úrovni spolupracujeme s renomovanými odborníky z oblasti výživy, vzdělávání, technologie výroby potravin či preventivního lékařství. V roce 2015 byl ustaven Národní vědecký výbor při Vím, co jím a piju, který sdružuje renomované odborníky napříč institucemi i oblastmi jejich působení. Dále iniciativu podporuje tým odborných garantů.

CO JE PROGRAM „VÍM, CO JÍM A PIJU“?

Společnost Vím, co jím a piju o.p.s. v rámci programu Vím, co jím a piju zastřešuje a rozvíjí globální iniciativu The Choices Programme v České republice (www.choicesprogramme.org). Tento program umožňuje spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin. Program vznikl v roce 2007 na základě výzvy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Právě tyto organizace upozornily na vybrané živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob. Program je otevřenou iniciativou, do které mohou vstoupit výrobci potravin, distributoři, řetězce, průmyslové asociace, cateringové společnosti, restaurace či hotely. Všichni se tak mohou přihlásit do programu, deklarovat zájem na budování značky a pomáhat spotřebitelům s výběrem vhodné stravy.

KDO JE ZAPOJEN DO PROGRAMU VÍM, CO JÍM A PIJU

Program Vím, co jím a piju sdružuje jednotlivce a společnosti z oblasti potravinářského průmyslu, vědy a vládních i nevládních organizací. Výrobci potravin, maloobchodníci a poskytovatelé stravovacích služeb jsou vítáni, aby se na programu podíleli – podporovali inovace produktů a využívali logo na obalech svých výrobků. Členství v programu Vím,co jím a piju umožňuje společnostem používat logo Vím, co jím na produktech, které splňují kritéria programu. Tato kritéria, založená na mezinárodních výživových doporučeních, jsou stanovena a pravidelně kontrolována renomovanými nezávislými vědci.

VÍCE O CHOICES PROGRAMME

CO JE CHOICES PROGRAMME?

Choices programme je unikátní celosvětovou iniciativou, jejímž cílem je usnadnit výběr potravin vhodných pro zdravý životní styl. Cílem programu je přispět k prevenci obezity a dalších onemocnění souvisejících s výživou. Program vznikl v roce 2007 na základě výzvy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Právě tyto organizace upozornily na vybrané živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob. Program je otevřenou iniciativou, do které mohou vstoupit výrobci potravin, distributoři, řetězce, průmyslové asociace, cateringové společnosti, restaurace či hotely. Kritéria Choices programme byla vytvořena předními nezávislými vědci s cílem poukázat na potraviny s lepší výživovou hodnotou v rámci každé skupiny potravin. Pozitivní logo na přední straně obalu potravin a nápojů pomáhá spotřebitelům při výběru potravin vhodných pro zdravý životní styl a stimuluje výrobce, aby vyvíjeli výživově hodnotnější produkty.

LOGO VÍM, CO JÍM

CO ZNAMENÁ LOGO VÍM, CO JÍM?

Iniciativa Vím, co jím a piju uděluje výživově hodnotným potravinám logo Vím, co jím, které je pozitivní značkou kvality. Logo Vím, co jím označuje vhodnější volbu pro zdravý životní styl v rámci každé skupiny potravin a nápojů, a to za pomoci vědeckých kritérií a nezávislého posouzení potravin Produktová kritéria jsou založena na mezinárodních výživových doporučeních Světové zdravotnické organizace a jsou specifická pro jednotlivé kategorie. Toto logo mohou získat potraviny, které jsou svým nutričním složením vhodné pro zdravý životní styl, tj. mají snížený obsah cukru, soli, nasycených a trans mastných kyselin. V některých kategoriích hodnotí logo i množství energie a vyšší podíl vlákniny.

KDO MŮŽE VYUŽÍVAT LOGO VÍM, CO JÍM?

Logo Vím, co jím umožňuje uvést do praxe snahy výrobců o zdravý životní styl. Program je otevřen všem výrobcům potravin, distributorům, obchodním řetězcům, průmyslovým asociací, cateringovým společnostem, restauracím či hotelům bez hledu na velikost. Logo lze použít pro balené i nebalené potraviny a nápoje, pro receptury pokrmů, pro restaurační a cateringové provozy i pro školní jídelny.
Označení produktu logem Vím, co jím je podmíněno splněním kritérií programu, která jsou stanovená renomovanými nezávislými vědci. Logo v národních mutacích se v současné době celosvětově nachází na více než 7000 potravinách a nápojích zhruba 120 společností. V ČR je logem Vím, co jím označeno více než 400 produktů 25 zapojených společností.

JAK PRODUKTY ZÍSKAJÍ LOGO VÍM, CO JÍM?

Výrobky zapojených společností, které splňují produktová kritéria a prošly nezávislým hodnocením, mohou nést logo Vím, co jím. Posuzování produktů probíhá ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi a certifikačními společnostmi, aby byla zajištěna maximální transparentnost a objektivita hodnocení. Společnost Vím, co jím a piju spolupracuje v oblasti certifikace s akreditační společností Bureau Veritas a.s.