Anotace přednášky

Výživová doporučení pro populaci české republiky jsou předkládána buď ve formě grafické (Potravinová pyramida), slovní (Desatero pro vyvážené stravování), nebo ve formě výživových referenčních hodnot. V přednášce určené pro odborníky z oblasti potravinářství, potravinářských technologií, výživy a preventivní medicíny se seznámíte nejen s různými formami výživových doporučení, ale také se současným nutričním stavem obyvatel ČR, nejpalčivějšími problémy ohledně skladby stravy a výživového chování a s doporučeními pro zlepšení situace.

Pozornost bude zaměřena na doporučení pro denní příjem živin a vysvětlení základních pojmů, které s touto problematikou souvisí (např. denní doporučené dávky, referenční rozmezí příjmu atp.). Představena bude také inovovaná verze Potravinové pyramidy.

Přednášející: MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D.

MUDr. HlavatýVystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na stejné fakultě dále pokračoval v postgraduálním studiu v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka, které zakončil v roce 2011 obhajobou disertační práce na téma Vliv mastných kyselin na lipidový metabolismus a redukci tělesné hmotnosti. Má atestaci v oboru Diabetologie a endokrinologie.

Od roku 2003 pracuje v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity v Endokrinologickém ústavu v Praze a od roku 2012 pracuje jako internista – obezitolog na OB klinice v Praze. Je členem České obezitologické společnosti a místopředsedou Národního vědeckého výboru při společnosti „Vím, co jím a piju“, kde zároveň působí i jako odborný garant. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů a konferencí, je autorem řady článků v odborných časopisech. Podílí se také na řešení vědeckovýzkumných úkolů a řady klinických studií.

  • Místo konání: Rezidence Rosa, Praha 8 - Kobylisy, Střelničná 1680/8
  • Vstupné zdarma, registrace nutná (počet míst omezen)
  • Trvání 60 minut + následná diskuse

Rešerše

U příležitosti akce připravila Knihovna Antonína Švehly, která je součástí ÚZEI, seznam (rešerši) literatury v češtině z fondu na téma „výživa člověka“.

  • Rešerše z katalogu knihovny - seznam publikací (knih, zpráv, norem, atd.):ZDE
  • Rešerše z České zemědělské a potravinářské bibliografie – seznam článků z vybraných českých periodik a sborníků: ZDE