Sedavé zaměstnání

Tato pracovní poloha nám umožňuje lépe vykonávat přesné a jemné práce také umožňuje lepší možnost zapojení nohou při práci. Sed však vede k jednostrannému statickému zatížení páteře a kloubů. Sedu se ale bohužel většina z nás nevyhne. Úlevu od bolesti krční i bederní páteře přinášejí kineziotapy. Při sezení také dochází

  • k útlaku cévních a nervových svazků v podkolení a tříslech
  • k ochabování břišní stěny, jejímu stlačení
  • tím i útlaku vnitřních orgánu, jejich funkce tím může být narušena.
  • často se objeví zvýšené postavení ramen
  • tím i přetěžování trapézových a šíjových svalů

Jak tedy správně sedět?

Tělo v sedě má být vzpřímené, hlava tažená temenem vzhůru, brada zasunutá lehce ke krku. Ramena táhneme od sebe a pánev by měla být v první polovině židle, naklopená lehce vpřed a dolní končetiny mírně od sebe tak, aby se plosky nohou celou svojí plochou dotýkaly země. Mohou být také zapřeny o pevnou podložku. V této poloze je břišní a hýžďové svalstvo relaxované a bederní páteř zůstává přirozeně prohnutá vpřed. Tento sed je pro tělo poměrně namáhavý, vynakládá se při něm velká energie zejména na činnost svalů, které jsou v permanentním zapojení, proto je důležité občas se opřít a svaly zrelaxovat.

Práce ve stoje

Oproti předchozí poloze stoj umožňuje volný pohyb a lze při něm uplatnit větší fyzickou sílu. Bohužel při něm dochází k statickému zatížení svalů dolních končetin a tím i k riziku vzniku varixů a také k nadměrnému prohnutí v bedrech. Pro práci vestoje je ideální polohovatelný stůl, kterým si nastavíte optimální výšku pracovní desky. Výsuvné nohy takového stolu mají několik poloh, které si naprogramujete na výšku, která vám vyhovuje pro sezení i stání. Tyto polohy pak jednoduše měníte pomocí tlačítka. U starších a levnějších typů výškově nastavitelných stolů bývá ovládání manuální. Bolestem páteře je možné dát vale.

Jaké polohy škodí nejvíce?

Z hlediska negativního dopadu na naše zdraví je nejnevýhodnější trvalý statický stoj či sed bez možnosti změny polohy. Nevhodné je i časté otáčení trupu nebo hlavy, časté či dlouhodobé hluboké předklony trupu, práce s rukama nad výškou ramen, práce vleže nebo kleče.

Jak uspořádat správně pracovní prostor?

Fyziologicky nejvhodnější pracovní polohou je střídání sedu a stoje. Pracovní místo musí mít takové rozměry, aby umožňovalo snadný přístup, změny pracovní polohy a vykonávání pohybů. Pokud často, či dlouho telefonujete, je žádoucí používat handsfree. Telefon by měl být umístěn na straně nedominantní ruky. Často užívané předměty by měly být umístěné přímo před vámi. Nezapomeňte - pracovní místo bychom měli přizpůsobit našemu užívání, nikoliv se přizpůsobit jemu.

Manipulace s břemeny

Mnohá povolání se nevyhnout práci a manipulaci s těžšími předměty. Výška pracovní roviny při manipulaci s nimi by měla být při práci vsedě a vstoje přibližně stejná jako je výška lokte nad podlahou. Hmotnost břemen ručně přenášených muži nesmí překročit při občasném zvedání 50 kg, při častém zvedání 30 kg. Hmotnost břemen ručně přenášených ženami nesmí překročit při občasném zvedání a přenášení 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí překročit 10 000 kg za směnu.

  • Jak zvedat a přenášet předměty

Snažte se přenést těžiště přenášeného předmětu co nejblíže k sobě. Vaše nohy by měly být mírně rozkročené, případně s nakročeným jedním chodidlem ve směru pohybu. Pokud zvedáte předmět ze země, přidřepněte si k němu, navalte si ho na sebe, zpevněte střed těla a až poté se zvedněte.

Kolik prací spálíme energie?

Zatímco během osmihodinové pracovní doby vsedě u počítače spálí 70kg člověk průměrně 3 700kJ, během stejné doby u počítače ve stoje spálí stejný člověk až o 2000kJ více, tedy 5 700kJ. Pro srovnání fyzicky 70kg pracující dělník spálí během pracovního dne přibližně 13 000 kJ. Od výdeje energie by se měl samozřejmě odvíjet příjem, aby tyto byli v rovnováze.

Více ohroženi přibýváním na váze jsou samozřejmě lidé pracující vsedě. Nejen že mají celkově nedostatek pohybu, protože málokdo z nich po práci tráví čas aktivně, ale mají také mnohem větší tendenci něco dobrého k práci uzobávat a kalorický příjem tím samozřejmě vzrůstá. Pokud patříte mezi ty, kteří tyto sklony mají, nakrájejte si ráno misku zeleniny a pojídejte tu. Dělníci či jinak fyzicky pracující lidé sice mají na zvýšený kalorický příjem nárok, ale jejich celodenní strava se často skládá ze slazených limonád, bílého pečiva a krabičky majonézového salátu, což nutričně bohužel vhodné není. Mnohem vhodnější by bylo limonádu nahradit vodou, salát kvalitní šunkou a rohlík celozrnným pečivem a doplnit to celé o kus ovoce a zeleniny.