Existují potraviny posilující imunitní systém proti covidu-19?

V současné době neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že jakákoli strava nebo stravovací návyky mohou posílit náš imunitní systém a zabránit nákaze covidem-19, případně toto onemocnění léčit.

 • Existuje několik živin (měď, kyselina listová, železo, selen, zinek a vitamíny A, B6, B12, C a D), které hrají důležitou roli v našem imunitním systému. Obecně se doporučuje jíst zdravou vyváženou stravu bohatou na ovoce a zeleninu, díky níž tyto živiny prostřednictvím jídla dodáváme svému organismu.
 • Vedle zdravého stravování podporuje normální fungování imunity také vhodná fyzická aktivita, snižování stresové zátěže a dostatek spánku.
 • Nejznámějšími způsoby prevence infekce jsou správná hygienická praxe, společenský odstup a izolace infikovaných.

bezpečný nákup potravinVíce informací o tom, jak se chránit před covidem-19, můžete čerpat z veřejných doporučení Světové zdravotnické organizace WHO Basic protective measures against the new coronavirus - „Základní ochranná opatření proti novému koronaviru“.

Existují doplňky stravy posilující imunitní systém proti covidu-19?

V současné době neexistují žádné důkazy ani zdravotní tvrzení schválená EU, o tom, že by jakýkoli doplněk stravy dokázal posílit náš imunitní systém a předcházet virovým infekcím, jako je covid-19, či je léčit. Na toto bychom měli pamatovat při každém hodnocení informací od lidí nebo organizací, které tvrdí opak.

 • Pro naše dobré zdraví a normální funkci imunitního systému je důležité zajistit našemu tělu doporučené dávky mnoha vitamínů a minerálů. Všechny potřebné živiny by nám přitom měla zajišťovat vyvážená strava.

Pokud se nám splnění stravovacích požadavků nedaří, lze k obohacení naší stravy o potřebné živiny využít vhodné doplňky stravy.

Mohu se covidem-19 nakazit z jídla?

Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvedl, že v současné době neexistují žádné důkazy o tom, že se covid-19 přenáší prostřednictvím jídla. Ačkoli je nepravděpodobné, že by se virus mohl přenášet kontaminovanými potravinami, vždy je doporučováno dodržovat správné bezpečnostní postupy týkající se potravin.

Při manipulaci nebo přípravě jídla nezapomeňte:

 • Před i po přípravě a konzumaci jídla si umyjte ruce mýdlem a horkou vodou. Ruce si myjte alespoň po dobu 20 sekund.
 • Při kašlání či kýchání si vždy zakryjte nos a ústa kapesníkem nebo rukávem a nezapomeňte si posléze umýt ruce.
 • Zeleninu a ovoce vždy před konzumací umyjte.
 • Před a po použití dezinfikujte povrchy a předměty používané při přípravě a konzumaci jídla.
 • Syrové potraviny uchovávejte odděleně od těch vařených, abyste zabránili šíření škodlivých mikrobů ze syrových potravin do potravin určených k přímé spotřebě.
 • Na syrové a vařené pokrmy používejte různé kuchyňské náčiní, abyste zabránili křížové kontaminaci.
 • Nezapomeňte potraviny vařit a ohřívat na přiměřenou teplotu (≥72 ° C po dobu 2 minut).

Mohu se covidem-19 nakazit při manipulaci s obaly potravin?

Hlavní způsob šíření viru covidu-19 z člověka na člověka je kapénkami, které se uvolňují do vzduchu při kýchání nebo kašlání. Jelikož virus dokáže přežít na kartonových obalech potravin po dobu jednoho dne a na plastu až několik dní, existuje určité nízké riziko nakažení dotykem povrchu nebo předmětu, který byl virem kontaminován, a následným dotykem vašich úst, nosu nebo očí. Riziko nakažení se covidem-19 po dotyku kontaminovaných obalů potravin je však velmi nízké a tato forma přenosu infekce dosud nebyla hlášena.

 • V obchodech zůstává největším rizikem kontaminace kontakt s jinými lidmi, případně předměty a povrchy, jichž se často dotýká větší množství lidí. Mezi takové předměty patří například samoobslužné váhy, rukojeť nákupního košíku nebo knoflíky výtahu.

hygiena rukouAčkoliv mnoho obchodů přijímá opatření k dezinfekci těchto předmětů a povrchů, stále bychom si měli poctivě umývat ruce jak po návratu domů z obchodu, tak po manipulaci s nově zakoupenými balenými potravinami. Budou-li dodržována tato hygienická opatření, není nutné dezinfikovat samotné obaly potravin.

Pro minimalizování rizika infekce bychom při nákupu a přípravě jídla měli obecně přijmout následující opatření:

 • Před a po kontaktu s jídlem (nákup, vybalování potravin, převzetí objednaného jídla a podobně) si vždy myjte ruce mýdlem a horkou vodou po dobu alespoň 20 sekund.
 • Při nakupování dodržujte od ostatních lidí bezpečnou vzdálenost (minimální doporučené vzdálenosti se pohybují od 1 do 2 metrů).
 • Nechoďte na nákupy, jste-li nemocní. Pokud je to možné, objednejte si potraviny online nebo si je nechte dovézt příbuznými nebo přáteli.
 • Dotýkejte se jen těch potravin, které si v tu chvíli hodláte koupit.
 • Pokuste se omezit cesty do supermarketu rozplánováním nákupů, nechoďte nakupovat v době nákupní špičky, co nejvíce využívejte samoobslužných pokladen a plaťte elektronickými prostředky.
 • Při kašli nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem nebo rukávem a poté si nezapomeňte umýt ruce.
 • Nedotýkejte se obličeje, nosu a úst, dokud si neumyjete ruce.

Může se nákaza covidem-19 šířit pitnou vodou?

 • Virus covid-19 nebyl dosud v pitné vodě detekován.

Přestože virus může ve vodě zůstat po krátkou dobu aktivní, voda určená k pití je bezpečná. Voda z vodovodu prochází několika způsoby úpravy, jako je filtrace a dezinfekce, které by případně virus covid-19 zneškodnily. Stejně tak jsou přísně regulovány i balené vody, aby byla zajištěna jejich bezpečná konzumace.

Další informace naleznete například v materiálu Světové zdravotnické organizace WHO Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19 („Voda, hygiena, hygiena a nakládání s odpady pro covid-19“).

Mohu dál kojit, i když jsem pozitivní na covid-19?

 • Ano. Světová zdravotnická organizace uvedla, že i kojícím osobám infikovaným covidem-19 je stále doporučováno kojit.

Je však vhodné řídit se těmito opatřeními:

 • Dodržujte respirační hygienu a během kojení noste roušku či respirátor.
 • Před a po kontaktu s dítětem si umyjte ruce.
 • Pravidelně čistěte a dezinfikujte používané povrchy.
 • Pokud odsáváte mateřské mléko pomocí manuální nebo elektrické odsávačky, nezapomeňte dodržovat následující:
 • Než se dotknete pumpy nebo jakýchkoli jejích částí lahve, si nejprve umyjte ruce.
 • Po každém použití dodržujte doporučení pro správné čištění a sterilizaci odsávačky.

Další informace viz WHO – Q&A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding („Otázky a odpovědi týkající se covidu-19, těhotenství, porodu a kojení“).

Další užitečné zdroje - obecné informace o covidu-19

 • Světová zdravotnická organizace (WHO) – Q&A on coronaviruses (COVID-19) - „Otázky a odpovědi týkající se koronaviru (covid-19)“
 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) – Q&A on COVID-19 - „Otázky a odpovědi týkající se covidu-19“

Informace o covidu-19 a výživě

Informace o covidu-19 a riziku přenosu potravou

Informace o dopadu covidu-19 na potravinářský a zemědělský průmysl

Další informace o mýtech ohledně covidu-19

Přeloženo z originálu - zdroj: eufic.org