Pesticidy jsou obecně známé jako přípravky určené k ochraně rostlin před chorobami i živočišnými škůdci a k hubení plevele. Ve skutečnosti zahrnují i látky k odpuzování hmyzu, bazénovou chemii, deratizační přípravky nebo dezinfekční prostředky. Setkáváme se s nimi tedy na každém kroku – a to nejen v přírodě.

Už od 18. století

Přípravky na ochranu rostlin (obecně známé pod označením POR) se požívají již několik století. Například už v roce 1763 bylo v Anglii zaznamenáno použití odvaru tabáku obsahujícího nikotin k ochraně před mšicemi. Nutno dodat, že tento způsob je v současné době pro profesionální použití zakázaný. O sto let později byl objeven první arsenový insekticid a biologická ochrana rostlin začala v roce 1911.

I v ekologickém zemědělství se užívají pesticidy

Ekologické hospodaření neznamená zákaz veškerých pesticidů. Řada pesticidů, a to včetně chemických, se může za přísně stanovených podmínek používat. Dovoleny jsou tak ochranné přípravky na bázi síry a mědi, biologické přípravky i botanické pesticidy nebo bioagens (predátoři daného škůdce).

Bez pesticidů to jde, ale…

žena se sazenici v ruceRostliny jsou pro všechny ostatní organizmy zdrojem potravy. Živí se jimi nejen savci, ale také ostatní organizmy včetně hmyzu a mikroorganizmů. Bez užívání přípravků pro ochranu rostlin by byla úroda nižší a vzrostla by míra kontaminace surovin rostlinného původu, která by suroviny znehodnotila. Nepoužívání pesticidů by tak mohlo mít vážné důsledky.

Pěstování pod kontrolou

Spotřeba pesticidů je v České republice v porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie nízká. V souvislosti s pěstováním u nás existuje velmi přísný kontrolní systém dodržování předpisů, včetně užívání pesticidů. Na pěstování a sklízení dohlíží Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, hygienici i pracovníci z odborů životního prostředí. Všechny užívané látky tak musí být schválené a sankce při porušení jsou velmi vysoké.

Díky nám se už v přípravcích na ochranu rostlin vyznáte

Přípravky na ochranu rostlin jsou tedy jen jednou z částí pesticidů a zahrnovat mohou i rostlinné výtažky, výrobky z potravinářských surovin nebo feromony a živé mikroorganizmy. Společné mají to, že je jejich úkolem chránit rostliny.

  • žena hubící plevelHerbicidy – používají se k hubení plevele a pomáhají zajistit rostlinám dostatek živin, vody, prostoru a světla a jedná se o nejčastěji používané přípravky. Bojovat mohou i proti invazivním druhům.

Invazní druhy jsou takové, které se v lokalitě původně nevyskytovaly a rozšířily se do ní kvůli činnosti lidí. V novém prostředí se ale zabydlely, začaly se nekontrolovaně šířit a ničit původní druhy.

Herbicidy se běžně používají i na zahradách, kde omezují růst jen určitých druhů rostlin. Jejich používání je spojené s rizikem znečištění vody a kontaminace půdy, ve které ovlivňují zastoupení mikroorganizmů.

  • Zoocidy – skupina chránící rostliny před živočišnými škůdci, do které řadíme insekticidy (proti hmyzu), akaricidy (proti roztočům), moluskocidy (proti slimákům), rodenticidy (proti hlodavcům) a nematocidy (proti háďátkům a hlísticím). Moderní technologie umožňuje jejich nasazení jen místně a k dispozici jsou i přípravky na biologické bázi.

Warfarin je látka, která má v malém množství léčivé účinky (protože působí proti vysoké srážlivosti krve, užívá se například k prevenci trombóz), ve větších koncentracích ale slouží k hubení hlodavců.

  • Fungicidy – své místo mají tam, kde je třeba omezit původce houbovitých chorob. Ti nemusí být pouhým okem viditelní a patří k nim jak mikroskopické houby produkující toxiny, tak mikromycety, někdy viditelné v podobě „plísně“.

I u fungicidů jsou k dispozici botanické a biologické varianty šetrné k životnímu prostředí.

  • Baktericidy a virocidy – v posledních letech se stále častěji objevují virová onemocnění rostlin. Virocidní přípravky pro ochranu rostlin přitom neexistují a ochrana proti virózám spočívá jen ve snižování populace přenašečů (například mšic) a v posílení obranyschopnosti rostlin.

Použití antibiotik proti bakteriálním chorobám není v České republice povoleno.

K dispozici je mnoho dalších způsobů, jak rostliny chránit. Jako příklad může sloužit použití predátorů daného škůdce (bioagens), kdy slunéčka australská chrání před červcem nebo parazitické vosičky před molicemi.

Přečtěte si i další články z našeho seriálu „Jíme bezpečně“:

Zdroj obrázků v textu: Shutterstock.com
Zdroj informací:
https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace1/Pesticidy_A5_web.pdf