Laboratoře ALS Food&Pharmaceutical, které působí v oblasti testování potravin, krmiv, doplňků stravy, kosmetiky a farmaceutických výrobků jsou jedním ze zařízení, kde se testují produkty ucházející se o logo Vím, co jím. Jak vypadá proces testování? Podívejte se s námi!

Jak probíhá testování?

Vzorky jsou při převzetí laboratoří evidovány pomocí  laboratorního informačního systému (LIMS). „Podle specifického požadavku na analýzu jsou označeny unikátním identifikačním číslem (čárovým nebo QR kódem) a jsou dále upravovány, například homogenizací. Vzorky jsou poté uloženy do chladící místnosti, odkud si je přebírají laboranti pro další zpracování a k analýze. Pro většinu analýz jsou využívány specializované přístroje, například kapalinový chromatograf pro určení obsahu cukrů nebo plynový chromatograf pro profil mastných kyselin," vysvětluje manažerka laboratoří ALS Iva Škopová.

Pro každou analýzu – tuků, obsahu bílkoviny nebo mykotoxinů aj. – jsou stanoveny specifické postupy. Ty jsou přesně definované a popsané ve standardních operačních postupech laboratoře, podle kterých laboranti a analytici musejí závazně postupovat.

Co zjistíte v potravinách

Při testování je možné zjistit řadu jednotlivých složek potravin, například obsah tuků, cukrů, bílkovin a soli, případně i kontaminaci dané potraviny nežádoucími látkami, jako jsou těžké kovy a pesticidy. Nejčastěji prováděnými analýzami v potravinách jsou mikrobiologické rozbory, analýzy zaměřené na obsah kontaminantů a nutriční analýzy. Poptávky po nutriční analytice se zvyšují v souvislosti s legislativními změnami platnými od nového roku, kdy výrobci potravin musejí na obalech povinně uvádět nutriční složení výrobku. 

Nezávislost? Laboranti znají pouze číslo

Při testování je důležité, aby byla zaručena nezávislost. Tu zajišťuje „anonymita“ testovaného vzorku. „Během přijetí vzorků do laboratoře jsou vzorky zkontrolovány, vyjmuty z původních obalů, vloženy do vzorkovnic a evidovány pomocí laboratorního informačního systému (LIMS), kde jsou uvedeny všechny důležité informace o vzorku, jako označení, lokalita, datum odběru, čas odběru aj. Jednotlivé vzorkovnice jsou označeny štítkem s číslem vygenerovaným systémem a pod tímto číslem jsou vzorky dále zpracovávány ve všech sekcích laboratoře,“ popisuje pravidla pro zachování nezávislosti Iva Škopová.

Štítek, kromě čísla vzorku obsahuje i čárový kód, který umožňuje nejen snazší manipulaci, ale monitoruje také aktuální stav, ve kterém se vzorek právě nachází. Laboranti tedy pracují pouze se vzorky označenými čísly.

„Po provedení testu a zadání výsledku do laboratorního systému LIMS analytikem, supervisor laboratorní sekce zkontroluje celý průběh testování a schválí výsledky. Protokol s výsledky testů je zákazníkovi poslán až po schválení všech výsledků,“ říká Škopová.

Výsledkový protokol na závěr

Zadavatel tedy dostává výsledek testování prostřednictvím výsledkového protokolu. V něm jsou buď jen hodnoty k jednotlivým analýzám, nebo také hodnocení – bylo-li vyžádáno. Výsledky se hodnotí podle legislativy nebo podle limitů požadovaných zákazníkem.