Co je to vlastně půst?

Co si pod tímto slovem máme představit? Jedná se o hladovku? A k čemu vlastně půst sloužil či slouží? Jedná se jen o praktiku, provozovanou v různých náboženstvích, anebo má i hlubší význam pro fungování našeho organismu? A pokud se rozhodnu dodržovat nějaký půst, jakou formu si mám zvolit? To a možná mnohé další otázky bychom mohli nalézt, pokud bychom se hlouběji ponořili do problematiky půstů. Takže pojďme to zkusit od počátku. Definici půstu, která mně přijde docela výstižná, jsem si vypůjčil z Wikipedie:

Půst je jednání jedince nebo společenské skupiny, dané zřeknutím se potravy či její redukcí na minimum nebo omezením se na vyhraněné, skromností charakterizované pokrmy, jenž má mít pro postící se osoby pozitivní přínosy.

Docela trefné, nicméně i za touto definicí se dá ukrýt spousta věcí. Jde o to, co od půstu očekáváme. A také o to, jaký půst si vlastně zvolíme, protože různých půstů dnes existuje celá řada a koza, aby se v tom vyznala…

PůstPamět těla půsty zná

Náš organismus je vývojově přizpůsoben na periodicky opakující se období hodování a období hladomoru. Naši předkové nikdy neměli neustálý přístup do jídlem narvaných obchodů, neměli doma ledničky, neexistoval potravinářský průmysl, který dnes dokáže i z potraviny, která přirozeně velmi rychle podléhá zkáze, vytvořit potravinu trvanlivou…

Takže člověk desítky tisíc let nevěděl, kdy bude mít hojnost a kdy bude neplánovaně trpět. Do tohoto ještě historicky vstupují díky duchovním zvyklostem plánovaná období, kdy se člověk dobrovolně zříká požitků v jídle (i v životě) - půsty.

Adventní a předvelikonoční půst

Každé náboženství má svůj „systém“ půstů. V našich křesťanských končinách máme dva zásadní: adventní, tedy předvánoční a předvelikonoční. Adventní půst trvá zhruba 4 týdny. Jeho počátek se historicky ustálil na první adventní neděli a tento půst je ukončen slavnostní Štědrovečerní večeří.

Předvelikonoční půst je o něco delší a trvá 40 dní. Půst začíná Popeleční středou a končí Velikonocemi. Oba půsty jsou charakteristické poměrně chudou stravou, která nemá obsahovat maso teplokrevných zvířat (jejich tuk a ryby bylo možno zařadit), alkohol a další zbytné požitky – a tyto zbytné požitky se nemusí týkat jen jídla.

logo