Existuje velké množství metod a technik, které nám umožňují zjistit tělesné složení. Většina z nich lze ale využít pouze v laboratorních podmínkách a pro běžné měření populace nejsou vhodné. Jedná se o metody využívající například

  • rentgenové záření
  • ultrazvukové vlnění
  • infračervené světlo
  • biochemické a biofyzikální metody
  • podvodní vážení a další.

Tyto metody jsou náročné na provedení a zároveň velmi finančně nákladné. Pro terénní využití je nejvhodnější metoda založená na bioelektrické impedanci, která je rychlá, snadno proveditelná a finančně nenáročná.

Bioelektrická impedanční analýza (BIA)

Bioelektrická impedanční analýza je nepřímá metoda využívající střídavý elektrický proud o nízkých intenzitách. Jejím principem je rozdílné šíření elektrického proudu v různých strukturách lidského těla. Tuková tkáň má oproti ostatním tkáním lidského těla minimální obsah vody a chová se jako izolant, klade tedy průchodu proudu velký odpor. Ostatní tkáně obsahující vodu se chovají jako vodiče. Na základě tohoto rozdílného chování tkání můžeme zjistit množství tukové tkáně oproti ostatním tkáním.

Přístrojů využívajících tuto metodu je na trhu několik. Existují varianty dvouelektrodové nebo čtyřelektrodové. U dvouelektrodových jsou elektrody umístěné na horních končetinách (bimanuální) nebo na dolních končetinách (bipedální). Čtyřelektrodové přístroje využívají obě předchozí varianty současně a díky tomu je jejich měření přesnější.

Kde se měření provádí?

Změřit své složení těla si můžete nejčastěji v nutričních poradnách, zdravotnických zařízeních či sportovních centrech.

Jak se na měření připravit?

rulesPřed měřením je vhodné dodržet několik doporučení, aby byl výsledek co nejpřesnější. Ideálně by mělo probíhat na lačno (případně minimálně 2 – 3 hodiny po jídle) a vyvarovat bychom se měli i nadměrného příjmu tekutin.

Den před vyšetřením bychom neměli jíst těžká jídla, pít alkohol a kofeinové nápoje. Rovněž je vhodné navštívit před měřením toaletu. Zvýšená fyzická aktivita před testováním může způsobit dočasné změny, které by mohly vést k falešným výsledkům.

Chvilkové změny ve složení těla jsou přítomné i po pocení, není tedy vhodné absolvovat měření krátce po saunování nebo sprchování. Ženy by měly volit měření tělesného složení mimo menstruační cyklus, protože je během něj tělo více zavodněné, což by mohlo opět zkreslovat naměřené výsledky. Při opakovaném měření je vhodné dodržet shodné podmínky jako při prvním měření – denní doba, odstup od jídla, předchozí fyzická aktivita, míra odhalení oblečení a další. Jedině tak můžeme naměřené výsledky považovat za přesné.

Kontraindikace měření

Kontraindikací, jinými slovy zákaz podstoupení měření, je u této metody těhotenství a kardiostimulátor. Před každým měřením by se měla osoba obsluhující přístroj zeptat, zda vyšetřovaný nesplňuje některou z těchto podmínek, která by měření vylučovala.

Jak se měření provádí?

Samotné měření je rychlé a bezbolestné. Nejprve se do přístroje zadají potřebná vstupní data (pohlaví, věk, výška). V případě měření pomocí čtyř elektrod se klient postaví naboso na přístroj, uchopí do rukou snímače a vydrží ve stanovené poloze několik vteřin, dokud přístroj nenačte informace. Výsledky měření jsou uvedeny v několika tabulkách, grafech či obrázcích.

Klient by měl dostat kromě vytištěných výsledků i slovní výklad k jednotlivým položkám, aby jim rozuměl a věděl, jak jeho měření dopadlo. Jak vypadají výsledky měření a co nám prozradí Vám přineseme v dalším článku.