Příčinou může být pozdní těhotenství

Rakovina prsu postihuje stále více žen mladších 45 let.

„Odpovědnost za postižení mladých žen karcinomem prsu lze dávat především stále narůstajícímu věku první gravidity. Věk první gravidity se posouvá nad 30 let a více. Není výjimkou gravidita po 40. roku věku,” uvádí doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Dalším problémem může být podle doc. Prausové oplodnění ve zkumavce (tzv. in vitro fertilizace) a související hormonální stimulace, kterou ženy podstupují.

Čím dříve, tím lépe

ultrazvukČím dříve je rakovina diagnostikována, tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby. Zároveň se snižuje pravděpodobnost komplikací a nežádoucích účinků spojených s agresivní cytostatickou léčbou. Inovativní léky proti karcinomu prsu dnes dokáží působit na jednotlivé části specifické pro nádorové buňky.

Čas „navíc“ je velký dar

Jak ukázala studie Inovace pro život z loňského roku (více na www.inovaceprozivot.cz), díky inovativním postupům a lékům se daří prodloužit život i v případě pozdějších stadiích.

„Je skvělé, že míra pětiletého přežití od roku 1990 postupně vzrůstá také u čtvrtého, metastatického stadia onemocnění,“ potvrzuje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

„Každý den, každý měsíc, každý rok, který pacientka díky inovativní léčbě získá je velký benefit. Díky tomu může být se svými drahými, může pomáhat svým rodičům nebo vidět své děti růst. Čas „navíc“ je velký dar,“ doplňuje Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu.

Pomáhají biologická léčba i imunoterapie

Základem terapie karcinomu prsu jsou 3 druhy léčby: chirurgie, radioterapie a farmakoterapie. Farmakoterapie, dnes indikovaná u pacientů s karcinomem prsu, je stále chemoterapie. Dále je zde léčba biologická, terčová nebo cílená a nově také imunoterapie.

rakovina prsuTerčová, biologická nebo cílená léčba je směrována na konkrétní struktury buňky nebo tkáně. Nepůsobí tedy tak toxicky na zdravé buňky a tkáně.  Imunoterapie nastartuje nebo odbrzdí přirozeně kontrolovanou imunitu vlastní organismu a nastartuje ji proti cizorodým nádorovým buňkám. Tím zastaví jejich růst a odstraní je.

Biologická léčba probíhá v komplexních onkologických centrech, ve kterých díky vysoce specializované péči klesá nutnost dlouhé hospitalizace.

„Primární ložisko karcinomu prsu se odstraňuje chirurgicky za krátké hospitalizace, následná onkologická léčba probíhá již zpravidla ambulantně,“ dokládá kratší pobyty pacientek v nemocnici prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Rakovina prsu neznamená konec aktivního života

Velká část pacientek s rakovinou prsu je vzhledem ke snižujícímu se věku vzniku onemocnění stále v aktivním věku.

„Inovativní léčba dokáže napomoci zpomalení vývoje onemocnění a dá se říci, že dnes dokážeme pomoci daleko většímu počtu pacientů než dříve. Ti zároveň nemusí trávit dlouhé týdny v nemocnicích a daří se jim dříve vrátit zpět do života,“ uvádí závěrem Mgr. Jakub Dvořáček.