Co jsou to funkční potraviny?

  • Pod pojmem funkční potravina si můžeme představit jakoukoliv potravinu, která má vedle výživové hodnoty i jiné příznivé účinky na naše zdraví. Jedná se však o potravinu, nikoli o pilulku. Jinými slovy, doplňky stravy se mezi funkční potraviny nepočítají.
  • Funkční potraviny musí ovlivňovat některé specifické funkce v organismu nebo snižovat rizika onemocnění. Jejich účinek navíc musí být vědecky ověřen.

Přesná definice však není legislativně vymezena. Mezi funkční potraviny se zařazuje kdeco. Má to však jeden háček. Na etiketách výrobků smí být uváděna pouze tvrzení o prospěšném účinku na zdraví, která jsou podložena vědeckými důkazy a splňují požadavky nařízení EP a Rady č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. 

Ovlivňují neinfekční onemocnění

ovesFunkční potraviny se uplatňují především v souvislosti s neinfekčními onemocněními hromadného výskytu, kam se řadí obezita, nemoci srdce a cév, poruchy metabolismu tuků, zvýšený krevní tlak, nádorová onemocnění (především nádory tlustého střeva a konečníku) či osteoporóza.

  • Důležité je, aby byly funkční potraviny pravidelnou součástí jídelníčku a byly konzumovány v doporučeném  množství.

Jak se funkční potraviny vyrábějí?

Funkční potraviny se získávají tak, že se v původní receptuře významně zvýší obsah příznivě působících látek nebo je použita surovina, v níž je vyšší obsah žádoucí látky dosažen pomocí speciálních podmínek pěstování nebo šlechtění. Případně lze určitou složku nahradit jinou s příznivými účinky. Někdy lze i některou složku z běžné potraviny odstranit. Uveďme si některé příklady.

  • Funkční výrobky z ovsa

Oves je známý vysokým obsahem beta glukanů, které pomáhají ve snižování hladiny celkového a LDL cholesterolu. Navíc existuje speciálně vyšlechtěný druh bezlepkového ovsa, které mohou konzumovat osoby s celiakií.

  • Roztíratelné tuky a mléčné výrobky s rostlinnými steroly a stanoly

probiotikaRostlinné steroly a stanoly částečně zabraňují vstřebávání cholesterolu do krve, a tím pádem snižují hladinu celkového a LDL cholesterolu v krvi.

Roztíratelné tuky a mléčné výrobky jsou vhodné pro pravidelnou denní konzumaci, fungují proto jako vhodný nosič pro optimální dávku rostlinných sterolů a stanolů, při níž je dosahováno příznivého účinku.

  • Potraviny obsahující probiotika a prebiotika

Mezi funkční potraviny se často zařazují zakysané mléčné výrobky. Pozitivní vliv jejich konzumace na zdraví je zmiňován v řadě výživových doporučeních renomovaných společností. Paradoxní však je, že mezi schválenými zdravotními tvrzeními výrazy „probiotika“ a „prebiotika“ nenajdete.   

  • Potraviny rostlinného původu

Rostlinná říše obsahuje nespočetné množství biologicky aktivních látek. Kromě schválených zdravotní tvrzení existuje tzv. „on hold“ seznam.  Jedná se o seznam látek vyskytujících se hlavně v rostlinách. O jejich vztahu ke zdraví doposud nevydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) odborné stanovisko nebo Evropská komise doposud nevydala rozhodnutí o jejich účinku. Seznam je  nutno brát jako dočasný. Při použití tvrzení z tohoto seznamu je nutno sledovat vývoj legislativních předpisů v této oblasti.

  • Funkční potraviny určitě patří do pestré a vyvážené stravy. Ne vše však, co bývá funkčními potravinami nazýváno, má prokazatelné pozitivní účinky na zdraví.

Obrázky v textu - zdroj: Shutterstock.com