Oba dva nám mohou pomoci určit stupeň obezity. Jeden z nich si můžeme sami jednoduše spočítat s využitím nepříliš složitého vzorečku, na ten druhý však možná stačit nebudeme. Který z indexů bychom měli zvolit, v čem jsou podobné a v čem se liší?

BMI index

Tzv. Body Mass Index (index tělesné hmoty či hmotnosti) určuje stupeň obezity. Je to hodnota vypočtená podle následujícího vzorce: tělesná hmotnost v kilogramech vydělená výškou v metrech na druhou. Normální hmotnost by se měla pohybovat na škále hodnot BMI indexu mezi 18,5 a 25. Lidé, kteří mají index BMI nižší než 18,5 trpí podvýživou nebo k ní mají velké sklony, hodnoty přesahující 25 signalizují nadváhu a hodnoty nad 30 ukazují na stav obezity.

Jak to vypadá v praxi?

Marie, 23 let

Hmotnost: 62 kg

Výška: 1,7 m

Výpočet indexu BMI:   21,45

Co nám říká výsledek? Index BMI nám říká, že slečna Marie má hmotnost v normálu.

Výhodou indexu BMI je jistě jeho snadný výpočet, k němuž nám stačí pouze kalkulačka nebo papír a středoškolské znalosti. Nevýhodou je však skutečnost, že index nedokáže rozlišit, do jaké míry se na tělesné hmotnosti podílí tuk a do jaké svalová hmota. Index také nezohledňuje věk ani pohlaví. Jako základní ukazatel nebezpečí obezita nám však jistě postačí.

 

ABSI index

U osob s indexem BMI mezi hodnotami 25 a 30 může hrát poměrně velkou roli obvod pasu, který upřesňuje rozložení tělesného tuku. Obvod pasu však není při výpočtu tohoto indexu zohledněn, a tak jej medicína využívala jako další ukazatel kromě hodnoty indexu BMI. Obvod pasu je mimořádně vhodným kritériem i pro určení množství tzv. viscerálního tuku, který je pro naše zdraví poměrně nebezpečný a ukládá se v oblasti břicha (vystýlá břišní dutinu a obklopuje vnitřní orgány).

V červenci letošního roku představil vědecký tým vedený Dr. Nirem Krakauerem ze City College of New York další index, který kombinuje výhody indexu BMI i hodnotu obvodu pasu. Vědci analyzovali data získaná od více než 14 000 dospělých osob (součást National Health and Nutrition Examination Survey). Na základě této analýzy navrhli nový index, který nazvali  ABSI - A Body Shape Index, tedy Index tvaru těla.

Konstrukce tohoto indexu je dosti složitá, v čitateli je obvod pasu a ve jmenovateli BMI a výška, ovšem v odmocninách různého stupně. Hodnotu tohoto indexu si bohužel sami zřejmě nespočítáme, ale existují stránky, na nichž si ji můžete jednoduše zjistit.

 

Index ABSI by měl být podle odborníků mnohem přesnější a měl by také specificky určovat, který tvar těla je pro zdraví „bezpečnější“.