Pozitivní zprávou však je, že podle údajů Ministerstva zdravotnictví dochází sice k pomalému, ale přesto viditelnému poklesu počtu dětských úrazů a hlavně jejich fatálních důsledků. Na tom má jednoznačnou zásluhu prevence a dodržování preventivních opatření. Nejčastější úrazy jsou totiž takové, kterým se dá zabránit správnou výbavou a opatrností.

 

Graf

Nehodám doma nejde zabránit

 • Nikdy nepokládejte dítě v sedačce nebo lehátku do zvýšených ploch, vždy je nechávejte na podlaze.
 • Zamezte přístupu dítěte k rozpálenému topení, drátům, kabelům nebo elektrickým zásuvkám.
 • Nahoře i pod schodištěm používejte bezpečnostní zábrany.
 • Rohy stolků opatřete ochrannými kryty.
 • Nábytek nebo předměty, které by mohly na dítě spadnout, připevněte ke zdi.
 • Nenechávejte zapalovače a další zdroje ohně v dosahu dítěte.
 • Při vaření používejte zadní hořáky, horké nápoje nenechávejte na okraji stolu.
 • Uchovávejte léky a čisticí prostředky z dosahu dětí nebo na skříně nainstalujte bezpečnostní zámky.
 • Bazén nebo jiné nádrže vody nenechávejte bez dozoru volně přístupné dětem.
 • Odstraňte ostré předměty z dosahu dětí (nože, žiletky, sekyry…).
 • Z domácího prostředí odstraňte jedovaté rostliny.

I přes veškerou snahu nelze vždy úrazům a nehodám dětí v domácích podmínkách zabránit. Pokud k úrazu dojde, je důležité, aby zachránce zachoval chladnou hlavu. Panika a impulzivní jednání situaci jen zhorší.

ANO pro relexní prvky a pásky v dopravě

Děti chvíli nepostojí, proto potřebují dohled při pohybu v dopravním prostředí. Náhlé vběhnutí do vozovky na nepřehledných místech nebo pohyb na kolech či odrážedlech jsou časté příčiny těžkých úrazů, proto je tak důležitá důsledná výchova bezpečného pohybu jak po chodníku, tak na silnici. A nezapomínejte – děti vás sledují a napodobují, jdete jim příkladem.

 • Vybavte děti oblečením s reflexními prvky nebo reflexními páskami.
 • Co nejdříve dětem vysvětlete jak bezpečně přecházet vozovku.
 • Na kole, ale i na koloběžce dbejte na to, aby dítě mělo helmu a bylo osvětlené a bylo vybaveno reflexními prvky.
 • Před jízdou zkontrolujte technický stav vybavení.
 • Pokud vyrážíme na rodinný výlet na kolech, děti či slabší cyklisté by měli jet uprostřed nebo vpředu před dospělým.
 • V autě vždy používejte bezpečnostní pásy.
 • Autosedačku ve voze zkontrolujte před každou jízdou.
 • Bezpečnostní sedačku používejte do 140 cm výšky a 32 kil dítěte.
 • V autě nenechávejte náklad volně, vše důkladně upevněte.

Jak předcházet úrazům ve sportu - pozor na trampolíny

Děti na trampolíněMezi základní preventivní opatření patří především informovanost o možných rizicích při provozování daného sportu a vybavení ochrannými pomůckami typickými pro daný sport. Ze strany dospělých by nemělo jít jen o zákazy, ale zejména o návody, jak co dělat bezpečně. Velkou mírou pomohou úrazům předcházet i sami trenéři správně sestaveným tréninkovým plánem, aby nedocházelo k přetížení dětského sportovce.

Podle zdravotních statistik významně vzrostl počet úrazů zejména na dětských trampolínách. Lékaři varují, že jde o jednu z nejnebezpečnějších aktivit, při které dítěti může hrozit úraz. Pokud trampolínu máte, používejte ochrannou síť, kterou důsledně zavírejte a nenechávejte skákat více dětí zároveň.

Znáte první pomoc?

Pokud už k úrazu dojde, je nezbytné znát základy první pomoci a umět přivolat pomoc. Na většinu poranění pohybového aparátu platí jednoduché pravidlo – znehybnit, chladit otok a dezinfikovat otevřenou ránu, případně zastavit krvácení a ránu krýt sterilním obvazem. Obecně platí, že čím více rána krvácí, tím menší je riziko infekce a naopak.

Nic se nemá přehánět

Přehnaná opatrnost není vždy namístě. Místo toho, aby děti běhaly venku, sedí doma a věnují se telefonům a počítačům. I díky tomu jsou pak nemotorné, jejich pohyby nekoordinované. Odřeninám a modřinám se nejspíš žádné dítě nevyhne. Úrazy jsou přirozenou součástí dětství a do jisté míry se dítě tímto způsobem učí, čemu se do budoucna vyvarovat.