Jak zdravě vyrobit a prodat

2. odborné setkání s panelovou diskuzí

Čím se spotřebitelé řídí při nákupu potravin?

Po úspěšném prvním odborném setkání ze září loňského roku následovalo 22. dubna v Hotelu Diplomat druhé odborné setkání s názvem Jak zdravě vyrobit a prodat. Sedm desítek účastníků z řad zástupců potravinářských společností, prodejních řetězců, vědeckých institucí, státní správy i tisku přišlo na přednášky spojené s panelovou diskusí na téma Čím se spotřebitelé řídí při nákupu potravin?

Hlavními tématy, která se na setkání řešila, byla kvalita potravin, nutričně vyvážené stravování a především nutnost edukace v oblasti zdravého životního stylu již od raného dětství.

O akci jsme natočili i krátké video.

 

O značení potravin jako o nástroji zdravého životního stylu mluvila PhDr. Iva Málková a upozornila na velmi zásadní problém: výživa je pro běžnou populaci velmi složité odvětví. Spotřebitelé se totiž setkávají s řadou různých názorů na výživu, působí na ně reklamy propagující výrobky s označením jako je light a bez cholesterolu a svojí měrou přispívá i dietní průmysl. Proto je existence loga Vím, co jím velmi podstatná. Logo zahrnuje důležité faktory „vhodnosti“ potraviny a je na rozdíl od jiných značení nutričního složení potravin jednoduchý.

Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. vyzdvihl přínos iniciativy Vím, co jím a piju nejen v oblasti pomoci s výběrem nutričně preferovaných potravin pro spotřebitele, ale označil ji také za výzvu pro výrobce zlepšovat výživovou hodnotu výrobků. Důležitým cílem iniciativy je ale i záměr vytvořit prostředí zaměřené na zdraví a správnou výživu ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních, včetně náležité edukace o výživě.

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. pohovorřila během  své přednášky na téma Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR. Smyslem a posláním výživových doporučení je předejít zdravotním rizikům, která ze současného výživového chování české veřejnosti vyplývají a dále pomoci obyvatelstvu, aby se jeho zdravotní stav dále nezhoršoval, ale naopak se opět díky ozdravění diety vrátil k pozitivnímu vývojovému trendu. Prof. Dostálová také upozornila, že ve sdělovacích prostředcích se často šíří řada nesprávných informací o výživě.

Na setkání jsme poprvé uveřejnili výsledky spotřebitelského průzkumu na téma “Nákup potravin - umíme to?”, na kterém jsme spolupracovali se společností SANEP

Informace na obalech potravin jsou stále důležitější, uvedlo to tak 57 % z téměř 11.000 respondentů unikátního průzkumu Nejčastěji nakupující hledají datum trvanlivosti a potom hned složení produktu. Méně často ale výživové hodnoty. Což je potřeba změnit. „Paradoxní je, že zatímco lidé se při výběru potravin obávají nejvíce emulgátorů a dalších přídatných látek, mezi odborníky je za největší hrozbu považována výživová skladba. Lidé by proto více měli hledět na nutriční hodnoty. Nevhodně sestavený jídelníček je totiž příčinou řady onemocnění, jako jsou srdečně-cévní choroby, diabetes 2. typu, nadváha, obezita,“ upozorňuje PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., odborná poradkyně iniciativy Vím, co jím a piju.

Průzkum rovněž potvrdil, že Češi vítají logo kvality, které by jim pomohlo vybrat produkty, jenž odpovídají výživovým doporučením pro zdravý životní styl. Více než čtvrtina lidí považuje takový nápad za výborný. Není se čemu divit. 80 % dotázaných je totiž přesvědčeno, že kvalita potravin má přímý vliv na jejich zdravotní stav.

Průzkum jednoznačně ukázal, že poslání iniciativy Vím, co jím a piju je správné. Spotřebitelé si přejí takové logo kvality, které má transparentní a jednoznačná kritéria a podmínky pro udělení licence. Vedle toho považují spotřebitelé za velmi důležitou i garanci posouzení jednotlivých produktů nezávislou akreditovanou laboratoří.

Tyto zásady, které vychází z principů The Choices programme, jsou též základem při udělování loga Vím, co jím.