Každá potravina, která se uchází o udělení loga, musí projít odborným hodnocením a současně musí vyhovět kritériím. Ta stanovuje Mezinárodní vědecká rada při Choices International Foundation. Rada reviduje kritéria každé dva roky, a to s ohledem na:

 • aktuální situaci ve společnosti (ve vztahu k rozvoji civilizačních onemocnění)
 • vývoj potravinářského průmyslu
 • vědecký pokrok

Kritéria

 • mezinárodní, a proto podléhají stejným standardům potraviny označené například v Holandsku, Polsku i v České republice.
 • nejsou jednotná pro všechny potraviny. Při tvorbě systému hodnocení vznikly různé kategorie potravin, a proto některé výrobky například nesmí obsahovat žádné množství soli, u některých se určité minimální množství připouští.

Licenci na užívání loga si výrobci pronajímají zvlášť pro každý výrobek, a to obvykle na dobu 12 měsíců s možností prodloužení. V případě změny receptury či změny složení výrobku je výrobce povinen předložit výrobek k novému posouzení.

V případě, že iniciativa Vím, co jím a piju zjistí, že výrobce bez ohlášení změnil recepturu výrobku, a ten nadále neodpovídá kritériím, má iniciativa nárok výrobci licenci na logo odebrat a navíc udělit i pokutu.

Analýza potravin a následné hodnocení ve vztahu ke kritériím probíhá zásadně v nezávislé akreditované laboratoři. Hodnocení se zaměřuje na tyto živiny:

 • nasycených mastných kyselin
 • trans mastných kyselin
 • sůl, resp. sodíku
 • přidané sacharidy (cukry)
 • vlákninu (pouze ve vybraných kategoriích)
 • energii (pouze ve vybraných kategoriích)

Kritéria jsou veřejná a zhlédnout je můžete zde.