Mohou i omega 3 vykazovat prebiotický účinek?

Pozitivní účinek konzumace omega 3 polynenasycených mastných kyselin na zdraví z různých úhlů pohledu je dlouhodobě známý a prokázaný v celé řadě studií. Vědci z londýnské univerzity King's College publikovali v časopise Gut Microbes studii, která ukazuje, že omega 3 mastné kyseliny vykazují i prebiotické účinky. Vědci zařadili do studie 69 osob, náhodně jim přidělili buď doplňky stravy s omega 3 mastnými kyselinami v množství 500 mg denně, nebo inulin (20 g denně) po dobu šesti týdnů.

  • Výsledky ukázaly, že podle očekávání vedla suplementace inulinem k velkému nárůstu počtu Bifidobacterium a Lachnospiraceae. Skupina s omega-3 však vykazovala významný nárůst bakterií  Coprococcus spp. a Bacteroides spp. Některé výzkumy naznačují, že nižší výskyt mikroorganismů Coprococcus ve střevech souvisí s vyšším výskytem lipoproteinů bohatých na triglyceridy.

Zdravotní účinky omega 3 mohou začínat ve střevech

"Současná zjištění naznačují, že kardiovaskulární přínosy suplementace omega 3 mastných kyselin mohou být zprostředkovány střevním mikrobiomem, což však vyžaduje další zkoumání spolu s možnými rozdíly účinků Coprococcus na zdraví u obézních a neobézních jedinců," uvedli autoři studie.

střevaVýzkumný tým rovněž zjistil významné snížení výskytu bakterií rodu Collinsella při suplementaci s omega 3 mastnými kyselinami. Ukazuje se, že u lidí s nealkoholovým ztukovatěním jater (NAFLD) je tento rod ve střevech trojnásobně zvýšený.

"Vzhledem k tomu, že je známo, že NAFLD je rizikovým faktorem inzulínové rezistence i kardiometabolických onemocnění, naznačuje to důležitou potenciální cestu mikrobiomu, kterou omega 3 mastné kyseliny mohou rovněž pozitivně ovlivňovat," uvedli autoři studie.

Tvorba mastných kyselin s krátkým řetězcem

Obě skupiny se suplementací omega 3 mastnými kyselinami i inulinem vykazovaly zvyšující se hladinu tvorby mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFA) a mastných kyselin s rozvětveným řetězcem (BCFA), jako jsou butyrát, iso-valerát a iso-butyrát.

"Na základě současných zjištění se domníváme, že omega 3 mastné kyseliny můžeme považovat za látky s funkčními vlastnostmi prebiotik vzhledem k tomu, že mají nejen potenciál vyvolat malé změny ve složení střevního mikrobiomu, ale také zvyšovat hladiny některých metabolitů vytvářených ve střevě, jako jsou BCFA a SCFA, u nichž se prokázalo, že pozitivně ovlivňují naše zdraví," uvedli autoři studie.

Probiotikum versus prebiotikum

střevoJako probiotikum označuje Mezinárodní vědecká asociace pro probiotika a prebiotika (ISAPP) živé mikroorganismy, které při podávání v přiměřeném množství poskytují hostiteli zdravotní přínos. Živé mikroorganismy mohou být přítomny v řadě potravin nebo doplňcích stravy, ale pouze některé charakterizované kmeny s vědecky prokázaným účinkem na zdraví by měly být nazývány probiotiky. Rovněž pouhá přítomnost probiotik v některých fermentovaných potravinách neprokazuje prospěšný účinek na zdraví.

V roce 2017 upravila ISAPP definici pro prebiotikum. Podle této definice prebiotikum je substrát, který je selektivně využíván hostitelskými mikroorganismy, které mají zdravotní přínos. Za prebiotika se považují některé složky potravinové vlákniny, které jsou odolné vůči rozkladu v kyselém prostředí žaludku a enzymy v horní části gastrointestinálního traktu. Jsou selektivně fermentovány střevními mikroorganismy, stimulují růst a aktivity prospěšných bakterií. Mezi prebiotika patří inulin a některé oligosacharidy, které podporují růst probiotických bakterií. Vědecké studie naznačují, že prebiotické účinky mohou mít i jiné skupiny látek jako např. polyfenoly, konjugované polynenasycené mastné kyseliny nebo oligosacharidy mateřského mléka.

 

 

 

Zdroje:

https://www.foodnavigator.com/Article/2021/09/03/Are-omega-3-fatty-acids-prebiotic-ingredients

 

 A. Vijay et al. “The prebiotic effects of omega-3 fatty acid supplementation: A six-week randomised intervention trial”.  Gut Microbes 2020, VOL. 13, NO. 1, e1863133 (11 pages).