Studie z roku 2021 publikovaná v časopise Nutrients rozšiřuje výsledky studie z roku 2019, která zjistila, že může existovat více než jeden důvod, proč přidat mandle do každodenní péče o pleť.

Během šestiměsíční studie bylo 49 zdravých žen po menopauze s Fitzpatrickovým typem pleti I (vždy se spálí, nikdy se neopálí) nebo II (obvykle se spálí, opálí se minimálně) náhodně zařazeno do jedné ze dvou skupin.

mandleV intervenční skupině dostávaly ženy každý den na svačinu mandle v dávce, která představovala 20 % jejich celkového denního příjmu kalorií, tedy v průměru 340 kalorií denně (asi dvě 30g porce mandlí), a poskytovala jim 2 g cukru.

Ženy z druhé skupiny svačily buď fíkové tyčinky, müsli tyčinky nebo preclíky, které rovněž představovaly 20 % jejich denního příjmu kalorií a obsahovaly v průměru 8 g cukru.

Všem účastnicím bylo doporučeno, aby v průběhu studie nekonzumovaly žádné ořechy ani výrobky obsahující ořechy (s výjimkou v testu zařazených mandlových svačinek). Svačiny byly sice kaloricky srovnatelné, ale co do makronutrientů různé, a účastnice studie se jinak držely své běžné stravy.

Na začátku studie bylo provedeno hodnocení kůže zapojených žen, které se poté opakovalo po 8 týdnech, 16 týdnech a 24 týdnech. V každém intervalu byly účastnice zváženy a pomocí snímků obličeje s vysokým rozlišením a validovaného trojrozměrného modelování obličeje jim byla provedena měření pro vyhodnocení vrásek v obličeji a intenzity pigmentu. V daných intervalech byla rovněž hodnocena hydratace kůže, měřena transepidermální ztráta vody (TEWL) a změřeno vylučování kožního mazu.

Krása prochází žaludkem

Výsledky ukázaly, že tělesná hmotnost zůstala u obou skupin stejná, avšak u žen, které svačily mandle, se výrazně snížila intenzita vrásek: o 15 % po 16 týdnech a o 16 % po 24 týdnech.

U žen, které svačily mandle, byl zpozorován také znatelný pokles celkové intenzity pigmentace (nerovnoměrnosti odstínu pleti) v obličeji) a to až o 20 % v 16. týdnu.

„Denní konzumace mandlí může být účinným prostředkem ke zlepšení vzhledu obličejových vrásek a tónu pleti u žen po menopauze s Fitzpatrickovým typem pleti I a II,“ uvedl Dr. Raja Sivamani, dermatolog a vedoucí výzkumného týmu, který studii prováděl. „Tento efekt snížení pigmentace lze popsat jako rovnoměrnější tón pleti.“

hydratace pletiU všech subjektů nebyly v žádném časovém bodě zjištěny změny transepidermální ztráty vody a na konci studie došlo u obou skupin ke zvýšení hydratace pokožky.

U obou skupin se také projevilo zvýšení vylučování kožního mazu na tvářích, přičemž pouze u žen z kontrolní skupiny došlo k jeho zvýšení i na čele.

Výzkumníci dospěli k závěru, že za účinky, které pozorovali jak u vrásek, tak u tónu pleti, mohou být zodpovědné právě mandle, které mají vysoký obsah vitaminu E, jenž se pyšní silným antioxidačním působením.

„Naše zjištění zdůrazňují, že je třeba se na mandle dívat jako na celou potravinu s více živinami, včetně alfa-tokoferolu (vitaminu E) a kvalitních nenasycených tuků, a nezjednodušovat potenciální přínos pouze na základě jedné živiny,“ dodal doktor Sivamani.

Vzhledem k tomu, že tato studie byla omezena na 24 týdnů, neposkytují výsledky přehled o delším trvání a delších účincích konzumace mandlí. Účastnicemi studie byly navíc ženy po menopauze s pokožkou citlivou na slunce (s typem pleti Fitzpatrick I a II), takže výsledky nelze zobecnit na mladší populaci, muže nebo populaci s jiným Fitzpatrickovým typem pleti.

Vzhledem k tomu bude záhodno provést další výzkum, který by se zabýval vlivem konzumace mandlí na jiné skupiny obyvatel.