Sed vede k jednostrannému statickému zatížení páteře a kloubů. Dále při sezení dochází k útlaku cévních a nervových svazků v podkolení a tříslech, k ochabování břišní stěny, jejímu stlačení a tím i útlaku vnitřních orgánu, jejich funkce tím může být narušena. Často se objeví zvýšené postavení ramen a tím i přetěžování trapézových a šíjových svalů. 

Jak tedy sedět správně?

Tělo má být vzpřímené, hlava tažená temenem vzhůru, brada zasunutá lehce ke krku. Ramena táhneme dolů a od sebe. Pánev by měla být v první polovině židle, naklopená mírně vpřed a dolní končetiny mírně od sebe tak, aby se plosky nohou celou svojí plochou dotýkaly země. Mohou být také zapřeny o pevnou podložku. V této poloze je břišní a hýžďové svalstvo relaxované a bederní páteř zůstává přirozeně prohnutá vpřed. Tento sed je pro tělo poměrně namáhavý, vynakládá se při něm velká energie zejména na činnost svalů, které jsou v permanentním zapojení, proto je důležité občas se opřít a svaly zrelaxovat.

Správná židle pomůže

Jednou ze zdravějších variant sezení je využití nejrůznějších ergonomicky řešených kancelářských židlí, které mají některé své části variabilně nastavitelné podle proporcí a činností svého uživatele. Ty změnami svého tvaru během sedu neustále nutí reagovat kosterního svalstvo na změny těžiště. Dochází tak k zapojování svalů, které jsou důležité pro správné držení těla. Jako další můžeme využít nejrůznější alternativy sedu – míč, klekačku, výškově nastavitelnou pracovní desku, která umožňuje střídat sed a stoj nebo lze také využít speciální židli umožňující dokonce práci vleže. Pro ulehčení sezení a zlepšení držení těla vsedě se mohou uplatnit různé typy zádových opěrek, sedací klíny nebo balanční podložky. Ani jedna z těchto možností není určena k celodennímu sezení, doporučuje se typy sedu střídat v průběhu dne.

Pravidelné pauzy

Důležité je v sezení dělat pravidelně aspoň jednou za hodinu pauzu, projít se, protáhnout, zacvičit si nebo alespoň zalít květiny. Jsou ovšem zaměstnání, kde si režim přizpůsobit nemůžete, například pokladní. V této situaci bych doporučila střídat sed a stoj, pracovat otočený pokud možno celým tělem k pásu nebo pokladně, tzn. stát nebo používat otočnou židli. V době kdy je to možné, je vhodné se opřít a ulevit tak přetíženým svalům zad. Nelehkou situaci mají také řidiči z povolání, kteří jezdí delší trasy. Ale i ti mohou občas zastavit, protáhnout se a vhodně přizpůsobit sedadlo například nastavením sklonu nebo použitím overballu jako opory hrudní páteře.

Autor článku: Mgr. Martina Karasová - fyzioterapeutka

Zdroj: Staiano A.E., T.V. Barreira, D.M. Harrington and P.T. Katzmarzyk. Sitting time and cardiometabolic risk in U.S. adults: Associations by sex, race, socio-economic status, and activity level. British Journal of Sports Medicine 2014;48:213-219.
http://www.pbrc.edu/research-and-faculty/faculty/?faculty=3418