Co Vás přesvědčilo zapojit se do Vím, co jím jako odborný garant?

Logo Vím, co jím považuji za vhodné pro orientaci spotřebitelů při nákupu potravin, pokud se chtějí řídit výživovými doporučeními.

Jakou pozici má podle Vás logo Vím, co jím na trhu mezi všemi ostatními značkami potravin?

Ostatní loga nebo informace o výživovém složení potravin jsou pro většinu spotřebitelů příliš složité. U loga GDA jsou výrobci stanovovány ve většině případů příliš malé porce.

Jaký největší problém spatřujete v souvislosti s kvalitou potravin v Česku. Případně srovnejte se zahraničím.

Jako největší problém vidím, že výrobci v zájmu nízkých nákladů (jsou často nuceni obchodem) na suroviny snižují obsahy některých nutričně významných složek, např. v masných výrobcích svalových bílkovin, nahrazují výživově vhodné tuky těmi nevhodnými a obecně nahrazují dražší suroviny levnými a mnohdy musí používat příliš mnoho látek přídatných.

Co se Vám na logu Vím, co jím líbí?

Na logu Vím, co jím se mi líbí její snadná srozumitelnost pro spotřebitele a to, že je založena na vědeckých výživových doporučeních.