Odborné společnosti:

 

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. SZÚ zajišťuje přípravu podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, dále zajišťuje metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví a slouží k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpoře zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.

     
 

Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP)

Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP) byla ustanovena 20. března 2006 jako organizační složka Potravinářské komory ČR. ČTPP čítá v současnosti necelých 100 členů z řad společností a institucí, které mají vztah k potravinám a působí v celém průběhu potravinového řetězce – od zemědělců přes zpracovatelský průmysl, vysoké školy, výzkumné ústavy, dopravce, maloobchod až po spotřebitelské svazy.

     
 

Fórum zdravé výživy

Občanské sdružení Fórum zdravé výživy bylo založeno v červnu 1994. Od samého počátku je hlavním cílem jeho činnosti vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti zdravého životního stylu, poskytování poradenských služeb a usnadnění orientace v nabídce potravin a nápojů. 
Členy občanského sdružení jsou odborníci z oblasti výživy, technologie potravin, nutričního a pohybového poradenství, interní medicíny, kardiologie, gastroenterologie a pediatrie se zaměřením na obezitu.

     
 

BUREU VERITAS Czech Republic, s.r.o.

Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání.
Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími bez ohledu na jejich rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

     
 

EUROFINS CZ, s.r.o.

EUROFINS CZ, s.r.o. a její mateřská společnost EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. je nezávislou kontrolní organizací s akreditovanou laboratoří činnou na území České republiky specializující se na provádění nestranných kontrol zboží a služeb (např. posuzování jakosti, analýzy, testy, posuzování shody) a na provádění nestranných kontrol procesů. Skupina EUROFINS sdružuje více než 150 společností a nabízí více než 25.000 analýz v 29 zemích světa. V ČR a SR má dominantní postavení v oblasti potravin a v objemu analytických a souvisejících činností jsou na prvním místě v oblasti poskytování služeb pro obchodní sítě. 

     
 

ALS Food&Pharmaceutical

ALS Food&Pharmaceutical působí na trhu jako spolehlivý partner v oblasti testování potravin, krmiv, doplňků stravy a farmaceutických výrobků. Nabízí širokou škálu akreditovaných zkoušek. Disponuje rozsáhlým laboratorním zázemím se špičkovým instrumentálním vybavením. Společnost je tak schopna dynamicky reagovat na individuální potřeby klientů. Díky zázemí mezinárodní společnosti průběžně modernizuje přístrojové vybavení laboratoře a neustále tak zlepšuje nabízené služby. Laboratoř ALS Food&Pharmaceutical je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, držitelem certifikátu správné výrobní praxe vydaného SÚKL pro zkoušení léčiv a držitelem povolení ÚSKVBL pro zkoušení veterinárních léčiv.

     
 

Státní veterinární ústav Praha (SVÚ)

Státní veterinární ústav Praha je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství ČR. Odborně je řízen Státní veterinární správou. SVÚ Praha má dlouhodobou tradici v provádění veterinární laboratorní diagnostiky. Ta se týká jak zvířat, tak úseku zdravotní nezávadnosti surovin a potravin živočišného i rostlinného původu, krmiv a vody. Jedná se o tým vysoce erudovaných odborníků, kteří pracují v rámci rozsáhlého laboratorního zázemí se špičkovým vybavením. Využívají nejnovějších metod a diagnostických postupů. Státní veterinární ústav je zároveň i školicím střediskem Státní veterinární správy.

     
 

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO)

Cílem Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin je zajišťovat flexibilní poradenství svým členům v oblasti administrativní i čistě pěstitelské. Zároveň svaz provádí v oblasti olejnin výzkum, který vede k novým poznatkům v oblasti pěstování i konzumace. Mezi další aktivitu svazu patří organizace různých seminářů i konferencí právě na téma pěstování olejnin a novinek v oboru.

     
Zdravá školní jídelna  

Zdravá školní jídelna

Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které pomáhají sladit systém školního stravování s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Díky projektu se mohou školy inspirovat u těch nejlepších jídelen, konzultovat s výživovými odborníky a získat prestižní certifikát Zdravá školní jídelna. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví a iniciativa Vím co jím. Projekt je praktickou ukázkou, jak lze plnit cíle programu Zdraví 2020.

     
 školní informační kanál  

Školní informační kanál

Projekt ŠIK (Školní informační kanál) nabízí novou formu komunikace s žáky a studenty, a to pomocí nejnovější moderní technologie. Pomocí vzdělávacích videospotů vysílaných v síti školních obrazovek instalovaných do stovek škol v České republice dochází k účinné podpoře prevence společensky nežádoucích jevů a zvyšování gramotnosti mladé generace. Školní informační kanál pomáhá v orientaci v situacích blízkým životu a připravuje žáky a studenty na praktické jednání. Cílem projektu je vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, aktivně chránit své zdraví a být za sebe odpovědný. 

     
Sekce nutričních terapeutů  

Sekce nutričních terapeutů

Sekce nutričních terapeutů je odbornou společností, která sdružuje nutriční terapeuty (NT) a nutriční asistenty (NA) pracující v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a v poradenských službách. 

     

  

Focus agency, s.r.o.

Public relations agentura Focus Agency, s.r.o. se zaměřuje, mimo jiné, na problematiku edukačních aktivit v oblasti zdravotnictví, farmacie a potravinářství. Posláním firmy je připravovat a realizovat projekty zaměřené na širokou veřejnost, které pomáhají s prevencí nejčastějších onemocnění (diabetes II. typu, kardiovaskulární onemocnění a další).

     
 

Stop obezitě (STOB)

V r. 1990 založila PhDr. Iva Málková společnost STOB (STop OBezitě), kde aplikuje metodu kognitivně-behaviorální psychoterapie, která byla úspěšně ověřena na mnoha tisících klientů. Strukturovaný program „Hubneme s rozumem“ je aplikován především v kurzech snižování nadváhy, které probíhají již ve 100 městech České republiky včetně kurzů rodinných a kurzů pro muže. Společnost STOB vydává mnoho pomůcek usnadňujících rozumnou redukci váhy, vydává elektronický časopis a na www.stob.cz lze získat mnoho zajímavých informací týkajících se obezity. Na komunitním webu www.stobklub.cz je zaregistrováno  80 000 osob. Zdarma využívají mnoha interaktivních pomůcek, např. programu Sebekoučink, k redukci a udržení váhy. STOB pořádá redukčně-kondiční pobyty v tuzemsku i zahraničí. Aktivity STOBu jsou součástí komplexního přístupu k terapii obezity. 

     
 

Euforie Fitness

Euforie Fitness & wellness nabízí komplexní služby v péči o vaše tělo a zdraví. Fitness centra Euforie jsou v Praze na Smíchově a na Žižkově. Euforie nabízí skupinové lekce od pilatesu po fitbox, posilovnu s profesionálními trenéry, solárium, vacushape, power plate a relaxační zónu, kde je k dispozici sauna a parní lázeň. Do Euforie si můžete přijít zacvičit, nebo si jen odpočinout od každodenního uspěchaného života. 

     
 

Centrum Petra Havlíčka

Centrum Petra Havlíčka nabízí komplexní služby z oblasti zdravého životního stylu. Pod dohledem odborníků zde lidé zlepšují svůj přístup k životu. Centrum nabízí diagnostická vyšetření, rozbory dosavadního životního stylu, individualizované stravovací plány, návrhy cvičení, konzultace s odborníky a mnoho dalšího.

     
   

Jihočeské zemědělské muzeum

Jihočeské zemědělské muzeum je jedinečný prostor, v němž se snoubí řemeslný um a zkušenosti našich předků s hravostí a vynalézavostí současného člověka. Každý návštěvník se u nás může přenést do minulosti díky exponátům, které tvrdou práci na poli samy zažily a mohou tedy podávat svědectví o vynalézavosti a houževnatosti českých rolníků.