Choices programme je unikátní celosvětovou iniciativou, jejímž cílem je usnadnit výběr potravin vhodných pro zdravý životní styl. Cílem programu je přispět k prevenci obezity a dalších onemocnění souvisejících s výživou. Program vznikl v roce 2007 na základě výzvy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Právě tyto organizace upozornily na vybrané živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob. Program je otevřenou iniciativou, do které mohou vstoupit výrobci potravin, distributoři, řetězce, průmyslové asociace, cateringové společnosti, restaurace či hotely. Kritéria Choices programme byla vytvořena předními nezávislými vědci s cílem poukázat na potraviny s lepší výživovou hodnotou v rámci každé skupiny potravin. Pozitivní logo na přední straně obalu potravin a nápojů pomáhá spotřebitelům při výběru potravin vhodných pro zdravý životní styl a stimuluje výrobce, aby vyvíjeli výživově hodnotnější produkty.