Výrobky zapojených společností, které splňují produktová kritéria a prošly nezávislým hodnocením, mohou nést logo Vím, co jím. Posuzování produktů probíhá ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi a certifikačními společnostmi, aby byla zajištěna maximální transparentnost a objektivita hodnocení. Společnost Vím, co jím a piju spolupracuje v oblasti certifikace s akreditační společností Bureau Veritas a.s.