Členka Poradního sboru při NVV

V současné době pracuje ve Státním zdravotním ústavu jako vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, které je zaměřeno na zdravotně výchovnou činnost, přípravu podkladů pro celostátní strategie primární prevence, epidemiologické studie rizikových faktorů životního stylu a analýzy zdravotního stavu obyvatel ČR. Dvacet let se jako pedagog podílela na výuce zdravotnických pracovníků i na tvorbě pedagogických dokumentů. Je autorkou řady odborných publikací pro zdravotnické školy zejména z oblasti vnitřního lékařství, spoluautorkou aktualizované metodiky programu Světové zdravotnické organizace Škola podporující zdraví a řady odborných a populárně naučných článků a reportáží např. z oblasti výživy, pohybu, ekonomiky nemocí aj.