Role Národního vědeckého výboru spočívá ve správě kriterií iniciativy Vím, co jím a piju na národní úrovni. Kritéria pro jednotlivé skupiny potravin, které stanovuje Mezinárodní vědecký výbor na základě soudobých poznatků vědy týkajících se vlivu skladby stravy na lidské zdraví, mohou vyžadovat drobné úpravy na národní úrovni. Potřebu změn kriterií mohou vyvolat odlišné stravovací návyky na lokální úrovni, případně specifické složení potravin na českém trhu či úroveň příjmu rizikových živin v rámci české populace. Kritéria by měla být motivační a pomáhat iniciovat reformulační aktivity s cílem snižovat obsah rizikových živin v jednotlivých skupinách potravin.