Posouzení růstu a rozvoje tělesných znaků dětí a dospívajících je důležitou součástí pediatrických vyšetření – slouží ke zhodnocení zdravotního a výživového stavu vyšetřovaného dítěte či dospívajícího. S pomocí percentilových grafů pediatr dokáže vyhodnotit, jestli rozvoj tělesných znaků dítěte odpovídá jeho věku.

Hodnotí se obvod hlavy, tělesná výška, hmotnost, poměřuje se také hmotnost k tělesné výšce a BMI (Body Mass Index). Body Mass Index se využívá zejm. u starších dětí, u mladších se více poměřuje hmotnost k tělesné výšce. Sledování může být rozšířeno také o obvod paže, břicha a boků, které mohou pomoci zhodnotit rovnoměrnost rozložení tukové tkáně v organismu.


Zdroj: Státní zdravotní ústav, Celostátní angropologický výzkum

  • Odchylka od běžných hodnot tělesných parametrů – zpomalený nebo zastavený růst, nízká nebo nadměrná hmotnost – může upozornit na nevhodné stravovací návyky (nízký i nadměrný příjem stravy), ale i na možné probíhající onemocnění.

Nehodnotí se jen jeden samostatný výsledek, ale zejména vývoj hodnot v čase. Samozřejmě je třeba ale přihlédnout i k tělesné konstituci rodičů – výška, hmotnost i obvod hlavy jsou ovlivněny dědičnými dispozicemi. 

Jak byly grafy vytvořeny?

Percentilové grafy jsou obvykle sestaveny na základě výsledků národních studií popisujících růst a prospívání dětí. Některé země využívají referenční údaje Světové zdravotnické organizace, jiné (např. Česká republika) si stanovují vlastní hodnoty podle výsledků národních studií růstu dětí v dané oblasti a období. Proto se také referenční údaje v různých oblastech světa mohou lišit.

Grafy jsou sestavovány s pomocí matematických metod, nejsou shodné pro chlapce a dívky, každé pohlaví má s ohledem na jiný vývoj tělesných parametrů vlastní sadu grafů. Grafy jsou součástí očkovacího průkazu dítěte, můžeme je najít také na webových stránkách Státního zdravotního ústavu  nebo na webových stránkách www.rustovyhormon.cz.

O čem vlastně graf vypovídá a jak se v něm zorientovat?

Na první pohled působí percentilové grafy poměrně složitě, ale pracovat se s nimi člověk naučí poměrně rychle a snadno. Percentilové grafy sestávají z percentilových křivek, které dělí graf do jednotlivých pásem – křivky odpovídají 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentilu. Padesátý percentil odpovídá střední hodnotě daného tělesného znaku.

Hodnota konkrétního percentilu (obvykle vztaženého k určitému věku) konkrétně znamená, že dané procento dětí dosahuje této hodnoty a hodnot nižších. Při hodnocení váhy dětí a dospívajících zjišťujeme, že mezi 25.-75. percentilem se nachází děti s váhou proporcionální, optimální. Hodnoty váhy odpovídající rozmezí 10. až 25. percentilu se posuzují jako štíhlost, pod 10. percentil již jako nízká hmotnost. Naopak mezi 75. a 90. percentilem se nachází děti s postavou robustnější, hodnoty nad 90. percentil odpovídají nadváze, nad 97. percentil již obezitě.

Konkrétní příklad pro práci s grafy:

Chlapec, 10 let, hmotnost 33 kg
V grafu hmotnosti chlapců vyhledáme na ose x věk 10 let, od této hodnoty vedeme kolmici do percentilových pásem. Na ose y vyhledáme hmotnost 33 kg a také od této hodnoty vedeme kolmici do percentilových pásem. Na průsečíků obou kolmic se nachází hodnota hmotnosti tohoto konkrétního chlapce – odpovídající 50. percentilu. Ta vypovídá o tom, že 50 % chlapců ve věku 10 let váží 33 kg a méně. Chlapec tak má váhu odpovídající normálním hodnotám pro tento věk. Druhá polovina desetiletých chlapců váží více než 33 kg.


Zdroj: Státní zdravotní ústav, Celostátní angropologický výzkum

logo