Naši odborníci

Naši odborníci

Naše workshopy připravují a vedou odborníci z různých oborů.

Mgr. Zuzana Douchová

Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době působí jako soukromý psycholog a kouč v psychologickém centru, dále také jako nutriční terapeut na klinice a odborný garant Vím, co jím. Specializuje se na poradenství v oblasti zdravého životní stylu, osobního rozvoje, hubnutí, obezity a poruch příjmu potravy.


PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Absolvovala bakalářské studium na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následné magisterské studium v Brně na Masarykově lékařské fakultě se specializací na výživu člověka. Titul PhDr. získala také v Brně, na Pedagogické fakultě, obor Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Od roku 2002 pracovala v Endokrinologickém ústavu v Praze jako dietolog na oddělení Diagnostiky a léčby obezity. V současné době pracuje na klinice v Praze, kde se specializuje na léčbu obézních pacientů. Je členem Společnosti pro výživu, , odborným garantem u obecně prospěšné společnosti Vím co jím a piju, působí jako dietoložka v odborném centru Rekondice, píše pro odborné i populárně naučné časopisy a dva roky vyučovala nutriční terapeuty dietologii na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Mgr. Martina Karasová

Vystudovala Léčebnou rehabilitace a fyzioterapii na Lékařské fakultě Masarykově univerzitě v Brně a Andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Od roku 2006 působí jako fyzioterapeut převážně v ambulantní praxi, je lektorkou kurzů pro zdravotníky v rámci celoživotního vzdělávání a pracuje jako osobní trenér. Absolvovala řadu odborných kurzů: Diagnostika a terapie funkčních poruch, Senzomotorická stimulace, Bosu core, Bosu rehab, Terapie otoků, Škola zad, Kinesiotaping, Cvičení v těhotenství a po porodu, Mobilizace a terapie dle Ludmily Mojžíšové, Stabilizace páteře. V současné době spolupracuje s iniciativou Vím, co jím a piju a působí jako fyzioterapeut v odborném centru Rekondice.