Detail článku
Odborná spolupráce

ing. Petr Havlíček

1. 11. 2012, mvl

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Problematikou stravování se zabývá již přes dvacet let. Zprvu působil jako konzultant významných českých vrcholových sportovců (např. Kateřina Neumannová, Tomáš Dvořák, Roman Šebrle). V současné době je aktivní v rámci projektu - Centrum Petra Havlíčka, kde pomáhá lidem řešit problémy způsobené životním stylem, například s obezitou a nadváhou. Se společností REJ se podílí na vývoji řady vyvážených potravin značky Víte, co jíte. Do podvědomí české veřejnosti vstoupil díky vystupování a odborné práci v pořadu Jste to, co jíte.

Co vás přesvědčilo zapojit se do Vím, co jím jako odborný garant?

Dvě věci. Zaprvé že to je nestátní a celoevropská záležitost. A druhá věc je, že se opravdu vytyčily čtyři kritické živiny, které negativním způsobem ovlivňují prokazatelně zdraví. Na tom se dá stavět. Není to jen nějaká teze. Na působení těchto živin se celosvětově odborníci domluvili. Značku beru jako první vlaštovku v označování a počítám s tím, že kritéria se postupem času budou rozšiřovat a že výrobci budou nuceni potraviny přizpůsobit.

Jakou pozici má podle Vás logo Vím, co jím na trhu mezi všemi ostatními značkami potravin?

Má jednoznačně daná kritéria, která nelze nijak obejít. Jsou to kritéria, která ovlivňují zdraví.  Nejsou to kritéria, která jsou ovlivněna marketingem nebo regionálními producenty. Je to spojitost jídlo – zdraví.

Jaký spatřujete největší problém v souvislosti s kvalitou potravin v Česku?

V Česku se neustále propagují levné potraviny. Levné a ve velkém množství. Na to reagují řetězce, následně tlačí výrobce k výrobě co nejlevnějších, ale tím pádem i velmi nekvalitních a často zdraví ohrožujících potravin. Navíc i výrobci uvádí klamavé informace. Na výrobku neuvádí úplně všechno nebo uvedou něco, co ve výrobku v podstatě vůbec není nebo je tam zastoupeno podstatně menším procentem. Další problém je pak nevzdělanost lidí v oblasti výživy a životního stylu a zároveň neuvědomění si spojitosti zdraví – výživa – kondice. Dost často ani sportovci nevnímají, jak výživa ovlivňuje jejich výkonnost a zdraví.

A v čem si myslíte, že má logo Vím, co jím ještě rezervy.

Další hodnotící kritéria, vedoucí k neokrádání zákazníka. Šunka s 60 % masa může značku dostat, protože může splnit kritéria, ale zákazník nedostává, co by při koupi šunky měl skutečně dostat. Vím, že je však nesmírně složité, aby se více zohlednila kvalita a užitá surovina.