Kritéria byla sestavena Národním vědeckým výborem ustaveném při obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju. Kritéria vychází z obdobných kritérií schválených Mezinárodním vědeckým výborem při Choices International, nezávislou skupinou mezinárodních odborníků z oboru výživy, potravinářských technologií a chování spotřebitelů.

Mezinárodní vědecký výbor pravidelně reviduje kritéria výrobků v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky v oblasti výživy a zdraví a současným stavem výrobních technologií. V návaznosti na tyto změny jsou upravována i kritéria v jednotlivých zemích s ohledem na některé národní zvláštnosti stravovacích zvyklostí a složení výrobků na místním trhu.

Změny kritérií vyvolávají potřebu vývoje nových výrobků a reformulací složení stávajících výrobků na trhu s cílem zlepšení jejich výživové hodnoty. Po každé revizi kritérií je stanoveno přechodné období, během něhož mohou výrobci sladit své výrobky s požadavky nových kritérií.

Od 1. 6. 2017 vchází v platnost nová revidovaná kritéria iniciativy Vím, co jím a piju. Povinnost uvádět údaje o výživových hodnotách je platná již od  prosince 2016, ale tabulka výživových hodnot je pro některé spotřebitele nesrozumitelná. Logo Vím, co jím tak zůstává praktickým pomocníkem pro výběr vhodných potravin, které obsahují méně soli, přidaných cukrů a nezdravých tuků. Nová, revidovaná kritéria jsou zjednodušena a současně zpřísňují vybrané požadavky, které musí výrobky splňovat, aby mohly logo Vím, co jím nosit.

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., předsedkyně Národního vědeckého výboru při Vím, co jím a piju a potravinářská technoložka k problematice říká: „Největší problém je, že někteří výrobci ve snaze snížit náklady na suroviny snižují obsah nutričně významných složek, např. v masných výrobcích svalových bílkovin, nahrazují výživově vhodné tuky těmi méně vhodnými a obecně nahrazují dražší suroviny levnými. Mnohdy používají i příliš mnoho přídatných látek a soli, a proto je dobré věnovat velkou pozornost složení uvedenému na etiketě. Výhodou loga Vím, co jím je, že výživové složení zkontroluje za spotřebitele, ten ví, že když po takto označeném výrobku sáhne, neudělá chybu.“ 

Proč hlídat složení potravin?

Nejen v ČR roste podíl civilizačních onemocnění a zvyšuje se výskyt jejich rizikových faktorů, jako jsou nadváha, obezita, vysoká hladina cholesterolu v krvi nebo vysoký krevní tlak. Na vině jsou zejména 4 rizikové živiny: nasycené mastné kyseliny, transmastné kyseliny, sodík a jednoduché sacharidy (neboli cukry, zvláště ty, které byly přidány do potravin ve výrobě nebo při přípravě pokrmů). Jejich příjem bychom proto měli omezovat již od dětství.

Proč určovat kritéria? Zdravý a zdravější!

Spotřebitelé často nemají jasno, co je a co není vhodné pro zdravý životní styl. Je těžké orientovat se v široké nabídce potravin. Logo Vím, co jím a piju označuje ty potraviny, u nichž je

  • Omezen obsah některých živin (nasycené mastné kyseliny, transmastné kyseliny, sůl, přidaný cukr)
  • Garantován obsah zdraví prospěšných živin (vláknina)
  • Omezen příjem energie.

Kritéria jsou stanovena tak, aby byla pro výrobce realizovatelná a aby v rámci všech skupin existovaly výrobky, které je splňují. Protože logo Vím, co jím mohou získat různé potraviny, liší se v návaznosti na skupiny potravin i samotná kritéria. Co se ale nemění, je skutečnost, že všechny potraviny Vím, co jím a piju jsou vhodnou součástí pestrého a vyváženého jídelníčku. Cílem iniciativy není dělit výrobky na zdravé a nezdravé. Zdravé a nezdravé potraviny ani neexistují, vše je otázka konzumovaného množství a proporčního zastoupení v celkové stravě. Pokud však převažuje konzumace výrobků, která splňují kritéria Vím co jím, přibližuje se skladba stravy výživovým doporučením odborných společností.