Proces zapojení do programu

Od žádosti k označenému výrobku

Značku Vím, co jím může nést pouze produkt, který splňuje stanovená kritéria. Potraviny se značkou Vím, co jím se neomezují na výrobky se sníženým obsahem tuku nebo soli, ale na ty, jejichž celkové složení je v souladu s výživovými doporučeními.

Analýza nutričního složení výrobku

Před vstupem do programu předloží zájemce nezávislou zprávu o nutričním složení výrobku dle definovaných kritérií. V případě, že zájemce tuto zprávu nemá k dispozici, je nutné zadat provedení analýzy akreditované laboratoři, která provede vyhodnocení v krátkém časovém intervalu (cca 14 dní).

Hodnocení výrobku

Nutriční složení výrobku je na základě analýzy zasláno hodnotiteli, který posoudí, zda výrobek splňuje požadovaná produktová kritéria programu Vím, co jím a piju.

Vyhodnocení pro Vím, co jím a piju o.p.s. zajišťuje nezávislý odborný hodnotitel, který zpracuje Protokol o hodnocení. Následně, pokud výrobek splňuje daná produktová kritéria, je vystaven Certifikát kvality, který zájemce opravňuje k použití značky Vím, co jím pro daný produkt.

Obchodní a finanční podmínky

Zájemce, jehož produkty splňují kritéria pro udělení značky Vím, co jím, uzavře se společností Vím, co jím a piju o.p.s. Sublicenční smlouvu.

  • upravuje obchodní a finanční podmínky vztahující se k ochranným známkám Choices
  • podepisuje se obvykle na období 12 měsíců s možností prodloužení

Za udělení licence k užívání ochranné známky a za administrativní úkony s tím spojené je stanoven poplatek za užívání ochranné známky. Za poplatek se považuje jednorázová sazba za jednu prodejní jednotku. Výše poplatku pro Českou republiku je stanovena ve výši 6 000 Kč za jednu prodejní jednotku pro období 12 měsíců.

Cena je uváděna včetně DPH. Objemové slevy ani jiné formy úlevy nejsou přípustné. Každý z registrovaných výrobců bude mít možnost prodloužit užívání ochranné známky vždy o další rok na základě provedení kontroly kvality a uhrazení poplatku za užívání ochranné známky.

Způsob použití ochranné známky

Je přesně stanoven ve Směrnici pro logo Vím, co jím na balených potravinách a nápojích.