"I relativně malé změny ve stravě mohou mít významný vliv na zdraví."

Vize

VCJ se chce stát respektovaným partnerem státních i nestátních organizací na poli výživy, nutričně vyváženého stravování a zdravého životního stylu, přispívat k celospolečenské diskuzi a podílet se na tvorbě politik směřujícím ke zlepšení stravovacích návyků, životního stylu a prevence nemocí souvisejících s výživou.

Usilujeme o to, aby se logo Vím, co jím stalo široce uznávaným, respektovaným, transparentním a důvěryhodným symbolem pro kvalitní, nutričně hodnotné potraviny v rámci ČR a SR.

Cíle

  • Zlepšit stravovací návyky v ČR
  • Pomoci s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl
  • Šířit myšlenku zdravé, resp. nutričně vyvážené stravy
  • Zvýšit zájem lidí o své zdraví a podpořit pravidelný pohyb
  • Snížit počet osob s chronickými nemocemi, které souvisí s výživou
  • Získat podporu odborníků – především lékařů, pedagogů a odborníků v oblasti výživy a potravinářských technologií
  • Podporovat zdravý životní styl jako jeden z hlavních faktorů k udržení dobrého zdraví
  • Rozšířit nabídku potravin vhodných pro zdravý životní styl

Obecně prospěšná společnost Vím, co jím a piju o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která se zabývá kvalitou potravin s ohledem na jejich nutriční složení a pomáhá s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl. Od roku 2010 zastřešuje program Vím, co jím a piju v České republice.

Program "Vím, co jím a piju" (www.vimcojim.cz) (dále jen VCJ) je součástí globálního programu "The Choices Programme", který umožňuje spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin. Program vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace a Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Právě tyto organizace upozornily na vybrané živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob.

Vím, co jím a piju o.p.s. sdružuje renomované odborníky v oblasti zdravého životního stylu, výživy, preventivní medicíny a výchovy ke zdraví. Již několik let se zabývá kvalitou potravin a výživou – především vhodným výběrem potravin, osvětou vyváženého stravování a celkovou podporou zdravého životního stylu. Výživově hodnotným potravinám uděluje logo Vím, co jím, které hlídá obsah rizikových živin v potravinách.

Potraviny s logem Vím, co jím obsahují méně soli, přidaných cukrů, transmastných kyselin a nasycených mastných kyselin. U některých druhů potravin napoví, že výrobek je bohatý na vlákninu nebo má vhodný obsah energie. V současné době je označeno přes 400 výrobků a další neustále přibývají.