Detail článku
Odborná spolupráce

prof. ing. Jana Dostálová, CSc.

1. 11. 2012, mvl

Profesně se věnuje chemii a analýze potravin, soustřeďuje se zejména na problematiku tuků a luštěnin. Věnuje se také potravinářskému zbožíznalství, zejména významu jednotlivých druhů potravin ve výživě, a výživovým doporučením. Během své profesní kariéry publikovala téměř 400 vědeckých a odborných článků a je autorkou nebo spoluautorkou více ne 40 monografií a skript. Za svoji odbornou práci získala několik ocenění, mimo jiné je například držitelkou Medaile Vítězslava Veselého, kterou uděluje Česká společnost chemická. Prof. Dostálová se aktivně zapojuje do osvětových kampaní nabádajících k vyvážené stravě a k zodpovědnému výběru potravin a vystupuje v mediích. Je místopředsedkyní Společnosti pro výživu, předsedkyní Odborné skupiny pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické, členkou Fóra zdravé výživy a odbornou garantkou inciativy a systému označování potravin Vím, co jím.

Co Vás přesvědčilo zapojit se do Vím, co jím jako odborný garant?

Logo Vím, co jím považuji za vhodné pro orientaci spotřebitelů při nákupu potravin, pokud se chtějí řídit výživovými doporučeními.

Jakou pozici má podle Vás logo Vím, co jím na trhu mezi všemi ostatními značkami potravin?

Ostatní loga nebo informace o výživovém složení potravin jsou pro většinu spotřebitelů příliš složité. U loga GDA jsou výrobci stanovovány ve většině případů příliš malé porce.

Jaký největší problém spatřujete v souvislosti s kvalitou potravin v Česku. Případně srovnejte se zahraničím.

Jako největší problém vidím, že výrobci v zájmu nízkých nákladů (jsou často nuceni obchodem) na suroviny snižují obsahy některých nutričně významných složek, např. v masných výrobcích svalových bílkovin, nahrazují výživově vhodné tuky těmi nevhodnými a obecně nahrazují dražší suroviny levnými a mnohdy musí používat příliš mnoho látek přídatných.

Co se Vám na logu Vím, co jím líbí?

Na logu Vím, co jím se mi líbí její snadná srozumitelnost pro spotřebitele a to, že je založena na vědeckých výživových doporučeních.