O testu

 • Test jsme zaměřili na nanuky, konkrétně na 2 kategorie výrobků, které reprezentují trendy z poslední doby. V segmentu mléčných výrobků se v poslední době objevuje na trhu řada výrobků se zvýšeným podílem bílkovin. Dalším trendem, který můžeme na trhu zaznamenat, je nárůst poptávky po čistě rostlinných výrobcích. Výrobky pro vegany (včetně sladkých dezertů) byly mimo jiné prezentovány jako jeden z hlavních spotřebitelských trendů na výstavě Biofach 2020 v Norimberku, která proběhla těsně před vypuknutím koronavirové krize.
 • Nakoupili jsme nanuky běžně dostupné v obchodní síti – v internetových ochodech, v hypermarketech a supermarketech.
 • Testovali jsme celkem 14 vzorků, z toho 8 mléčných zmrzlin a 6 veganských.
 • Výsledky analýzy zahrnují senzorické hodnocení provedené v akreditované laboratoři Eurofins, hodnocení nutričních hodnot a složení na základě údajů uvedených na obale. Pozornost jsme věnovali též ceně a legislativním náležitostem na obalech výrobku.
 • Analýza proběhla v květnu 2020.

Hodnocení

Zmrzliny by měly odpovídat standardům pro:

 • vzhled a barvu: barva odpovídající názvu a složení výrobku, stejnorodá v celé hmotě
 • konzistenci: jemná, hladká, krémovitá, bez hrudek, větších krystalů a velkých vzduchových bublin, může obsahovat viditelné částice přidaných ochucujících složek v nerozmělněné formě
 • vůni a chuť: příjemně aromatická, výrazná, vyrovnaná, typická pro použité suroviny, sladká

1. Senzorika v laboratoři

Základem hodnocení byly senzorické zkoušky, které proběhly v laboratořích Eurofins. Skupina 10 posuzovatelů hodnotila výše uvedené jakostní parametry, dále se hodnotila intenzita sladké chuti a pachutí. V závěru dostal každý výrobek celkovou známku na pětibodové stupnici s významem: „1- zcela splňuje moje očekávání“ „2- výrobek by mohl být i lepší“ „3- výrobek považuji za průměrný“ „4- výrobek je podprůměrný“ „5- výrobek je odpuzující“.

2. Další parametry hodnocení

V rámci doplňkového hodnocení jsme si všímali složení výrobků, zejména podílu klíčových složek, uvážlivého použití přídatných látek, dodržování požadavků legislativy. Svoji roli hrála i cena výrobku. Konkrétně se kromě senzorického hodnocení dále posuzovaly tyto parametry:

 • Výživové údaje, zejména energetická hodnota. Známkování: energetická hodnota na 100 g: známka 1 -do 500 kJ, známka 1,5 -  do 500-724 kJ, známka 2 - do 725-999 kJ, známka 2,5 - do 1000-1249 kJ, známka 3 - 1250 kJ a více. U mléčných nanuků jsme hodnotili i  množství bílkovin.
 • Složení výrobků, zejména výběr surovin, obsah klíčových složek, obsah alergenů, které nejsou součástí receptury, použité přídatné látky, suroviny s přidanou hodnotou (bio, fair trade, ekologická certifikace); individuální korekce o půl stupně dle obsahu jednotlivých složek.
 • Značení a legislativa, zejména splnění standardů pro jednotlivé podskupiny zmrzlin a dodržování ostatních požadavků legislativy, snížení o jeden stupeň za nedostatek
 • Cena v přepočtu na 100 g: známka 1 – cena do 34,99 Kč, známka 2 – cena 35 - 49,99 Kč, známka 3 – cena 50 - 79,99,- Kč, známka 4 – cena 80,- Kč a více.

Známka testu - pořadí

Výrobky dostaly celkem 5 dílčích známek. Celková známka se získala s použitím následujících váhových faktorů 60 % za senzorické hodnocení, po 15 % za složení a výživové údaje a po 5 % za značení/legislativu a cenu.

Celkové pořadí v rámci testu nejvíce ovlivňuje chuť. Další parametry vedly jen k drobným korekcím v celkovém pořadí. Polepšit si mohly mražené krémy, které lépe chutnají i při nižším obsahu energie, vyrobené z kvalitnějších surovin (bio, fair trade), s vyšším podílem bílkovin u mléčných výrobků, s rozumným používáním přídatných látek, bez dalších alergenů deklarovaných mimo složky, bez vad ve značení a s nižší cenou.

 • 60 % senzorické hodnocení
 • 15 % výživové hodnoty
 • 15 % složení
 • 5 % cena
 • 5 % legislativní náležitosti, značení

Výsledky testu podle skupin 

mléčné nanuky hodnocení

nanuky ovocné

nanuky vegan tuk

Hodnocení jednotlivých skupin

Mléčné nanuky - zvýšený obsah bílkovin

Zdravý trend doby

Mléčné nanuky patří mezi tradiční výrobky. Jedním z trendů poslední doby je zvyšování obsahu bílkovin v mléčných výrobcích. Tento trend je vidět i mezi mléčnými mraženými krémy. Řada mražených krémů využívá tvaroh jako tradiční surovinu, která je rovněž dobrým zdrojem bílkovin. Do zmrzlin začínají pronikat i další moderní suroviny. Z mléčných výrobků je to např. skyr, produkt původem z Islandu podobný jogurtu, ale s vyšším obsahem bílkovin.

Do testu jsme zařadili 6 výrobků na bázi tvarohu, jeden se skyrem a jeden s jogurtem obohaceným o mléčnou bílkovinu.

Sledovali jsme obsah hlavní mléčné složky a obsah bílkovin. Obsah bílkovin se pohyboval v rozmezí 3,4-7,1 g na 100 g. Aby výrobek mohl používat výživové tvrzení: zdroj bílkovin, musí bílkoviny ve výrobku představovat alespoň 12 % z celkové energetické hodnoty. Toto výživové tvrzení je uvedeno na výrobku Skyr, který je však používá jako jediný. Nicméně ještě 2 další výrobky, Míša a Polárka tvarohová, je rovněž splňují, spotřebitele o tom však neinformují, a to je z našeho pohledu škoda. Svědčí to o tom, že i tradiční tvaroh vedle některých moderních mléčných výrobků může přispívat k dennímu příjmu bílkovin, pokud je ve výrobcích použit v dostatečném množství.

Bílkoviny mají v organizmu důležitou stavební funkci, podílí se i na jeho obranyschopnosti. Bílkoviny mléka patří mezi plnohodnotné, obsahují všechny důležité (esenciální) aminokyseliny. Další výhodou mléčných výrobků je, že obsahují méně purinů a jsou vhodné i pro osoby se zvýšenou hladinou kyseliny močové.

Rozsah energetických hodnot výrobku se pohyboval v relativně úzkém rozmezí od 968 do 1248 kJ/100 g výrobku.

Obsah cukru se pohyboval od 20 do 29,1 g/100 g. Nejsladší se v senzorickém hodnocení umístil až v 2. polovině. Jeden výrobek (Polárka tvarohová) uváděl obsah cukru jen 5 g, což je vzhledem k deklarovanému obsahu sacharidů 23 g a charakteru použitých surovin chyba ve značení.

Obsahu tuku se pohyboval od 10,3 do 21 g/100 g výrobku. Ani v tomto případě nejvyšší obsah tuku neznamenal nejlepší chuť.

Míša - vítěz testu

Vítězem testu se stal Míša. U tohoto výrobku, kromě toho, že hodnotitelům nejvíce chutnal, lze navíc ocenit, že obsah cukru ani tuku nepatřil k nejvyšším, ale obsah bílkovin ano, což je pozitivní vlastnost.  Obsah hlavní složky, v tomto případě tvarohu, byl u výrobku Míša nejvyšší ze všech testovaných – 53 %.

Nanuky s mléčnou složkou a se zvýšeným podílem bílkovin patří po výživové stránce k těm lepším mezi zmrzlinami. Mléčné výrobky, kam patří tvaroh, jogurt nebo skyr, obsažené v hlavní složce testovaných nanuků, jsou výborným zdrojem vápníku. Tyto mléčné výrobky jsou obecně vhodnou potravinou pro prevenci osteoporózy, díky své sytící funkci též napomáhají k udržování správné tělesné hmotnosti a zvýšený příjem bílkovin na úkor sacharidů může pomáhat i při hubnutí.

Bílkoviny je vhodné zařazovat do stravy v každém věku

U této skupiny nanuků je také obecně výhodou, že se jedná o jednoporcové balení, což vede ke kontrolovanému příjmu živin a energie. Energetická hodnota jedné porce je mírně nad 100 kcal, což při občasné konzumaci v horkých letních dnech nepředstavuje problém a nevede ke zvýšenému příjmu energie.

Veganské nanuky - nový trend ve výrobě

Veganů každým rokem přibývá

Konzumace potraviny čistě rostlinného původu patří k jednomu z hlavních trendů výroby potravin. I když jsou názory na čistě rostlinnou stravu ze strany odborníků na výživu smíšené, veganů ve společnosti každým rokem přibývá. Na trhu můžeme proto najít i mražené krémy, které na obalu přímo uvádějí, že jsou určeny pro vegany. Zmrzliny čistě rostlinného původu jsme zařadily do dnešního testu.

Celkem bylo hodnoceno 6 výrobků, které lze rozdělit do dvou skupin – na nanuky s ovocnou složkou (ovocné zmrzliny a sorbety) a na ostatní s vyšším obsahem tuku.

Veganské zmrzliny s vyšším obsahem tuku nelze zařadit do skupiny dle české legislativy, i když to příslušná vyhláška ukládá. Nejblíže by byla skupina s rostlinným tukem. Podle vyhlášky č. 397/ 2016 jsou mraženými krémy s rostlinným tukem produkty vyrobené zmrazením našlehané směsi připravené z mléka nebo jiných mléčných surovin, vody, rostlinných tuků, cukrů nebo sladidel, s přídavkem dalších složek a ochucujících přísad. Výrobky pro vegany nemohou být vyrobeny z mléka. Musí být použita jiná alternativní surovina, na což jiná skupina s rostlinným tukem nepamatuje.

Jak se s tím sledované výrobky snažily vyrovnat? Valsoia nazvala zmrzlinu s rostlinným tukem, i když neobsahuje mléko, což vyhláška pro tuto skupinu přímo vyžaduje. Magnum je zmrzlina „na bázi rostlinných surovin“, i když žádná taková skupina neexistuje. Rawito použilo v názvu jen podskupinu „čokoládový“ a skupinu neuvedlo, protože neexistuje. Je vidět, že veganský trend může způsobovat některé komplikace v zákonných normách a potravinářská legislativa na to bude muset odpovídajícím způsobem reagovat. Legislativa se doposud snažila striktně rozlišovat mléčné výrobky a k nim různé alternativy, na některé trendy ve výrobě potravin se trochu pozapomnělo a jejich vymezení v rámci skupin potravin chybí.

5 výrobků přímo deklarovalo vhodnost pro vegany, 1 měla jednoduché složení surovin čistě rostlinných, hlavně ovocné složky.

Tato rozmanitost produktů skupiny čistě rostlinných zmrzlin se projevila ve velmi širokém rozmezí energetických hodnot od 311 do 1444 kJ/100 g výrobku. Zmrzliny s ovocnou složkou, které prakticky neobsahují tuk, mají výrazně nižší obsah energie než zmrzliny s rostlinným tukem o obsahu 19-22 g/100 g. Obsah cukru se pohyboval od 15 do 23 g/100 g.

V rámci senzorického hodnocení posuzovatelům lépe chutnaly ovocné zmrzliny. Je vidět, že dobrého osvěžení dosáhneme i při podstatně nižším příjmu energie, což ovocné zmrzliny nabízejí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o hodně odlišné skupiny výrobků, stanovili jsme pořadí v testu v rámci podskupin ovocných nanuků a nanuků s vyšším podílem tuku zvlášť.

Vítězem testu se mezi nanuky s ovocným podílem stalo Solero, z nanuků s vyšším podílem tuku dopadl nejlépe sójový nanuk Valsoia.

Zajímavost: Jak je možné, že u veganské zmrzliny můžete najít zmínku Může obsahovat stopy mléka?

Výrobce používá suroviny čistě rostlinného původu, ale může se stát, že na lince nebo u dodavatele surovin může dojít ke křížové kontaminaci s mléčnou složkou. Z pohledu legislativy je výrobce povinen na to upozornit spotřebitele alergické na mléko. Je otázkou, zda není možné se potenciální přítomnosti mléčné složky ve výrobku vyhnout (čištění výrobní linky, výběr dodavatele surovin). Jak se k tomu postaví vegani, je na každém jednotlivci.

Hodnocení jednotlivých potravin

Mléčné nanuky

Míša tvarohový

Označení: Mražený tvarohový krém v kakaové polevě
Celková známka
Cena za balení 55 ml/47 g
17.90 Kč
Cena za 100 g
38.09 Kč
Výrobce
Tipafrost, a.s.
Zakoupeno
košík.cz
Distributor
Unilever ČR, spol. s.r.o.
Energie:

1100 kJ/270 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

16 g

SFA:

12 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

21 g

Bílkoviny:

7 g

Tvaroh:

53 %

Komentář:

1. místo v senzorickém hodnocení. Jemná tvarohová chuť.

Senzorické hodnocení: známka 1,6

Míša nanuk tvarohový

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

81,2

17,7

Chuť

73,1

16,3

Vůně

57,4

16,0

Konzistence

71,7

22,4

Intenzita sladké chuti

70,8

17,8

Intenzita pachuti

27,1

29,2

Celkové hodnocení

1,6

0,5

Další dílčí známky: složení 1,5, výživa 2, značení 1, cena 2  

Tvrzení: Bez lepku, Česká potravina, O kousek lepší - společně za naši přírodu

Alergeny deklarované mimo složení: může obsahovat ořechy 

plusSplňuje podmínky pro tvrzení „Zdroj bílkovin“, nejvyšší obsah mléčné hlavní složky (tvaroh 53 %) 

minus

 

Prima Kuba tradiční tvarohový krém

Označení: Mražený tvarohový krém v kakaové polevě
Celková známka
Cena za balení 50 ml/46 g
9.90 Kč
Cena za 100 g
21.52 Kč
Výrobce
Bidfood Opava s.r.o.
Zakoupeno
košík.cz
Energie:

968 kJ/231 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

10,8 g

SFA:

9,6 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

26,9 g

Bílkoviny:

6 g

Tvaroh:

50 %

Komentář:

2-3. dělené místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 1,9. Komentář k senzorickému hodnocení: jogurtová chuť překrytá sladkou polevou

Senzorické hodnocení: známka 1,9 

Prima Kuba Mražený tvarohový krém v kakaové polevě 50ml

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

69,6

21,5

Chuť

71,1

13,0

Vůně

57,9

12,1

Konzistence

71,7

14,7

Intenzita sladké chuti

73,7

13,8

Intenzita pachuti

29,2

30,2

Celkové hodnocení

1,9

0,9

Další dílčí známky:  složení 1,5, výživa 2, značení 1, cena 1  

Tvrzení: Bez lepku

Alergeny deklarované mimo složení: může obsahovat stopy skořápkových plodů.

plus

 

 

minus

 

Mýval mražený krém tvarohový

Označení: Mražený tvarohový krém s kakaovou polevou.
Celková známka
Cena za balení 50 ml/44 g
9.90 Kč
Cena za 100 g
22.50 Kč
Výrobce
Tipafrost, a.s.
Zakoupeno
rohlik.cz
Energie:

1028 kJ/246 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

14 g

SFA:

12 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

23 g

Bílkoviny:

4,8 g

Tvaroh:

40 %

Komentář:

4. místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 2,1. Komentář k senzorickému hodnocení: zmrzlina připomíná spíše zmrzlou vodu.

Senzorické hodnocení: známka 2,1 

Mýval

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

70,8

20,1

Chuť

63,5

17,0

Vůně

58

13,2

Konzistence

70,1

19,2

Intenzita sladké chuti

50

20,9

Intenzita pachuti

22,8

23,8

Celkové hodnocení

2,1

0,7

Další dílčí známky:  složení 1,5, výživa 2,5 , značení 1, cena 1  

Tvrzení: Bez lepku

Alergeny deklarované mimo složení: může obsahovat stopy skořápkových plodů.

plus

 

 

minus

 

Polárka mražený krém tvarohový v kakaové polevě

Označení: Mražený krém tvarohový v kakaové polevě
Celková známka
Cena za balení 60 ml/60 g
13.90 Kč
Cena za 100 g
23.17 Kč
Výrobce
EUROICE food s.r.o.
Zakoupeno
rohlik.cz
Distributor
Alimpex
Energie:

1089 kJ/260 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

16 g

SFA:

12 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

5 g - údaj neodpovídá složení

Bílkoviny:

6,8 g

Tvaroh:

50 %

Komentář:

2-3. dělené místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 1,9. Komentář k senzorickému hodnocení: jemná tvarohová chuť.

Senzorické hodnocení: známka 1,9 

Polárka tvarohová 52 %

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

73,4

15,4

Chuť

70,6

23,0

Vůně

61,7

14,2

Konzistence

76,4

19,1

Intenzita sladké chuti

63,6

16,2

Intenzita pachuti

28,1

28,7

Celkové hodnocení

1,9

1,1

Další dílčí známky:  složení 2 výživa 3, značení 1, cena 1  

Tvrzení: -

Alergeny deklarované mimo složení: může obsahovat stopy arašídů, skořápkových plodů a lepku. 3 alergeny deklarované mimo složení 

plusSplňuje podmínky pro tvrzení zdroj bílkovin.

 

minusUvedená hodnota obsahu cukrů 5 g ve 100 g výrobku při obsahu sacharidů 23 g neodpovídá typickému složení zmrzliny.

 

 

Smíšek tvarohový krém Ballino

Označení: Zmrzlinový tvarohový krém v kakaové polevě
Celková známka
Cena za balení 50 ml/46 g
8.90 Kč
Cena za 100 g
19.35 Kč
Zakoupeno
Lidl
Distributor
Lidl Česká republika v.o.s.
Energie:

1080 kJ/259 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

12,7 g

SFA:

11,2 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

29,1 g

Bílkoviny:

6,1 g

Tvaroh:

50 %

Komentář:

5-6. dělené místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 2,2. Komentář k senzorickému hodnocení: slabá tvarohová chuť překrytá polevou.

Senzorické hodnocení: známka 2,2

Smíšek

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

78,1

15,8

Chuť

69,3

21,6

Vůně

59,8

14,1

Konzistence

76,4

16,0

Intenzita sladké chuti

68,7

16,0

Intenzita pachuti

29,2

32,3

Celkové hodnocení

2,2

1,1

Další dílčí známky:  složení 1,5, výživa 2,5, značení 1, cena 1  

Tvrzení: UTZ certifikované kakao

Alergeny deklarované mimo složení: může obsahovat stopy sóji a skořápkových plodů. 2 alergeny deklarované mimo složení 

plusEkologický certifikát kakaa.

 

minusNejvyšší obsah cukrů.

 

 

Pribináček zmrzka vanilka

Označení: Mražený tvarohový krém v kakaové polevě
Celková známka
Cena za balení 50 ml/46 g
22.90 Kč
Cena za 100 g
49.78 Kč
Výrobce
Bidfood Opava spol. s.r.o.
Zakoupeno
košík.cz
Energie:

1248 kJ/301 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

21 g

SFA:

16 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

23 g

Bílkoviny:

4,8 g

Tvaroh:

35 %

Komentář:

5-6. dělené místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 2,2. Komentář k senzorickému hodnocení: krémová konzistence.

Senzorické hodnocení: známka 2,2 

Pribináček

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

67,1

18,4

Chuť

68,3

16,6

Vůně

56

14,4

Konzistence

59,2

21,1

Intenzita sladké chuti

68,3

15,2

Intenzita pachuti

28,8

30,4

Celkové hodnocení

2,2

1,0

Další dílčí známky:  složení 1,5, výživa 2,5, značení 1, cena 2  

Tvrzení: Bez lepku.

Alergeny deklarované mimo složení: může obsahovat stopy sóji a skořápkových plodů. 2 alergeny deklarované mimo složení 

plus

 

 

minus

 

 

Hollandia zmrzka v belgické mléčné čokoládě

Označení: Mražený krém jogurtový v mléčné čokoládě
Celková známka
Cena za balení 50 ml/44 g
15.90 Kč
Cena za 100 g
36.14 Kč
Zakoupeno
košík.cz
Distributor
Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.
Energie:

1182 kJ/282 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

19 g

SFA:

11 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

24 g

Bílkoviny:

3,4

Jogurt:

51 %

Komentář:

7. dělené místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 2,4. Komentář k senzorickému hodnocení: zvláštní, netypická chuť čokolády (polevy), přeslazená, nakyslá, chuť kondenzovaného mléka.

Senzorické hodnocení: známka 2,4 

Hollandia ZMRZKA v belgické mléčné čokoládě

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

72,6

14,9

Chuť

54,7

23,8

Vůně

54,6

6,8

Konzistence

70,5

15,0

Intenzita sladké chuti

70,3

17,7

Intenzita pachuti

36

29,7

Celkové hodnocení

2,4

0,8

Další dílčí známky:  složení 1, výživa 2,5, značení 1, cena 2 

Tvrzení: -

Alergeny deklarované mimo složení: žádné

plusŹádné alergeny deklarované mimo složení.

 

minus

 

 

Skyr natur

Označení: Mražený mléčný krém v kakaové polevě
Celková známka
Cena za balení 50 ml/43 g
16.90 Kč
Cena za 100 g
39.30 Kč
Výrobce
Tipafrost, a.s.
Zakoupeno
itesco.cz
Energie:

1002 kJ/239 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

13 g

SFA:

11 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

20 g

Bílkoviny:

7,1 g

Skyr:

43 %

Komentář:

8. (poslední) místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 3. Komentář k senzorickému hodnocení: zmrzlina slané chuti.

Senzorické hodnocení: známka 3 

Skyr Natural

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

72

17,2

Chuť

46,8

22,1

Vůně

54,6

5,2

Konzistence

68,5

19,9

Intenzita sladké chuti

55,2

19,6

Intenzita pachuti

47

32,9

Celkové hodnocení

3

1,1

Další dílčí známky:  složení 1,5, výživa 2, značení 1, cena 2 

Tvrzení: Zdroj proteinu, Česká potravina

Alergeny deklarované mimo složení: může obsahovat suché skořápkové plody

plusSplňuje podmínky pro tvrzení - zdroj bílkovin.

 

minus

 

Vegan nanuky s ovocným podílem

Solero mango 65 %

Označení: Mražený krém ovocný mangový s částečně kandovanými kousky manga 10 %
Celková známka
Cena za balení 68 ml/60 g
28.90 Kč
Cena za 100 g
48.17 Kč
Zakoupeno
itesco.cz
Distributor
Unilever ČR, spol. s.r.o.
Energie:

404 kJ/96 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

<0,5 g

SFA:

<0,1 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

20 g

Komentář:

1. místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 1,5. Komentář k senzorickému hodnocení: chutí připomíná svrchně kvašené pivo.

Senzorické hodnocení: známka 1,5 

Solero Mango

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

77,1

18,3

Chuť

80,3

18,3

Vůně

73,6

16,8

Konzistence

78,6

16,4

Intenzita sladké chuti

71,4

11,8

Intenzita pachuti

22

28,9

Celkové hodnocení

1,5

0,8

Další dílčí známky:  složení 2,5, výživa 1, značení 1, cena 2  

Tvrzení: Bez lepku. Vhodné pro vegany. Logo vegan.

Alergeny deklarované mimo složení: může obsahovat mléko - viz vysvětlení v úvodním textu. 

plus

 

 

minus

 

 

Fresca Paleta Mango

Označení: Mražený krém mango - ovocná dřeň
Celková známka
Cena za balení 70 ml/68 g
29.00 Kč
Cena za 100 g
42.65 Kč
Výrobce
Fresca Paleta s.r.o.
Zakoupeno
frescapaleta.com
Energie:

321 kJ/77 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

0,3 g

SFA:

0 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

16 g

Komentář:

3. místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 2,3. Komentář k senzorickému hodnocení: hořká, rybí, listová chuť.

Senzorické hodnocení: známka 2,3 

Fresca Paleta Mango

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

76,6

16,6

Chuť

66,6

18,6

Vůně

64,1

15,1

Konzistence

75,5

19,1

Intenzita sladké chuti

60,8

17,2

Intenzita pachuti

31,9

29,2

Celkové hodnocení

2,3

0,7

Další dílčí známky:  složení 2,5, výživa 1, značení 2, cena 2  

Tvrzení: 100 % natural, bez laktózy, bez lepku, bez konzervantů, bez barviv.

Alergeny deklarované mimo složení: žádné

plusŽádné alergeny deklarované mimo složky.

 

minusDeklarovaná nepřítomnost konzervačních látek jakožto obecná vlastnost mražených krémů je klamavá.

 

 

BabaSucco Sicily Lemon

Označení: Zmrzlina sorbet citronovo-limetkový se zázvorovou a mátovou šťávou a s vitamínem C
Celková známka
Cena za balení 65 ml/65 g
69.90 Kč
Cena za 100 g
107.54 Kč
Zakoupeno
rohlík.cz
Distributor
Unilever ČR, spol. s.r.o.
Energie:

377 kJ/89 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

˂0,5 g

SFA:

0,2 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

20 g

Komentář:

2. místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 2,2. Komentář k senzorickému hodnocení: příjemná citrusová chuť, trošku kyselá.

Senzorické hodnocení: známka 2,2

BabaSucco

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

68,7

23,1

Chuť

68,1

23,9

Vůně

64,3

27,3

Konzistence

70,5

23,1

Intenzita sladké chuti

63,1

24,6

Intenzita pachuti

32,3

32,6

Celkové hodnocení

2,2

1,1

Další dílčí známky:  složení 1,5, výživa 1, značení 1, cena 4 

Tvrzení: Bez lepku, vhodné pro vegany, vegan logo.

Alergeny deklarované mimo složení: Může obsahovat ořechy

plusObohaceno o vitamin C - v jednom nanuku 23 % denní dávky vit.C - 18 mg.

 

minusVysoká cena

 

 

Vegan nanuky s vyšším podílem tuku

Valsoia nanuk sójový mražený 250 g 3 ks

Označení: VALSOIA sójová zmrzlina s rostlinným tukem, v čokoládové polevě 3 ks 250 g
Celková známka
Cena za balení - ml/84 g
29.00 Kč
Cena za 100 g
34.52 Kč
Výrobce
Valsoia S.p.A.
Zakoupeno
allzora.cz
Distributor
Losica s.r.o.
Energie:

1197 kJ/287 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

19 g

SFA:

14 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

24 g

Komentář:

2. místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 1,9. Komentář k senzorickému hodnocení: výborný čokoládový obal, krémové jádro.

Senzorické hodnocení: známka 1,9

Valsoia nanuk

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

82,4

13,6

Chuť

69,4

25,7

Vůně

63,3

26,3

Konzistence

77,8

20,2

Intenzita sladké chuti

60,3

20,0

Intenzita pachuti

23,3

31,0

Celkové hodnocení

1,9

1,1

Další dílčí známky:  složení 1,5, výživa 2,5, značení 1, cena 2

Tvrzení: Zmrzlina 100 % rostlinného původu, bez lepku.

Alergeny deklarované mimo složení: Žádné

plusŹádné alergeny deklarovné mimo složky.

 

minus

 

 

Magnum vegan almond

Označení: Mražený krém vanilkový na bázi rostlinných složek v čokoládové polevě 31 % s mandlemi 5 %.
Celková známka
Cena za balení 90 ml/72 g
44.90 Kč
Cena za 100 g
62.36 Kč
Zakoupeno
kosik.cz
Distributor
Unilever ČR, spol. s.r.o.
Energie:

1444 kJ/345 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

22 g

SFA:

14 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

26 g

Komentář:

1. místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 1,6. Komentář k senzorickému hodnocení: vynikající krémová chuť s příjemně křupajícími oříšky.

Senzorické hodnocení: známka 1,6 

Magnum Almond Vegan

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

82,6

11,1

Chuť

79,4

11,2

Vůně

61

14,4

Konzistence

71,6

15,8

Intenzita sladké chuti

68,4

17,0

Intenzita pachuti

25,2

26,3

Celkové hodnocení

1,6

0,7

Další dílčí známky:  složení 2, výživa 3, značení 2, cena 3

Tvrzení: Vhodné pro vegany, certifikát Rainforest Alliance.

Alergeny deklarované mimo složení: Může obsahovat mléko a jiné ořechy. Poznámka k označování alergenů u veganských zmrzlin v úvodním textu.

plusCertifikát Rainforest Alliance.

 

minusNejvyšší obsah energie.

 

 

Rawito Raw ice cream in chocolate šwith haselnuts

Označení: Bio/Raw zmrzlina čokoládová
Celková známka
Cena za balení - ml/65 g
59.90 Kč
Cena za 100 g
92.15 Kč
Výrobce
Meruzalka s.r.o.
Zakoupeno
rohlik.cz
Energie:

1194 kJ/288 kcal na 100 g výrobku

Tuky:

23 g

SFA:

13 g nasycené mastné kyseliny

Cukry:

15 g

Komentář:

3. místo v celkovém senzorickém hodnocení: známka 4. Komentář k senzorickému hodnocení: Výrobek se chutí nepodobá zmrzlině. Vykazuje pachuť a zvláštní vůni. Čokoláda se nerozplývá. Nekonzumovatelný, velmi zvláštní chuť, špatná konzistence, výrazné pachutě, silná hořká huť kakaa, čokoláda dobrá, vínová pachuť vnitřku.

Senzorické hodnocení: známka 4 

Rawito čokoládová s lískovými oříšky

AVG

STD

Celkový vzhled a barva

79

16,5

Chuť

19,3

14,2

Vůně

43,9

27,2

Konzistence

59

23,6

Intenzita sladké chuti

30,6

12,1

Intenzita pachuti

63,4

24,9

Celkové hodnocení

4

0,7

Další dílčí známky:  složení 2, výživa 2,5, značení 4, cena 4

Tvrzení: Manufactured without heat treatment, logo vegan, sustainable. Symboly raw, organic, vegan, gluten free, dairy free, gmo free bez překladu do češtiny.

Alergeny deklarované mimo složení: Žádné

plus

Žádné alergeny deklarované mimo složení, bio potravina.

 

minusZmrzlina pouze s malou přelepkou, na níž nejsou v českém jazyce všechny povinné údaje. Není uvedena skupina mražených krémů. Skladovací podmínky zakryty nevhodně umístěnou přelepkou s datem minimální trvanlivosti. Vysoká cena.