O testu

Jak ukázal spotřebitelský průzkum z května 2021 uskutečněný mezi rodiči dětí ve věku 6-10 let, 58 % dětí dává přednost nanukům před ostatními formami prodeje zmrzliny. Průzkum dále ukázal, že zhruba 43 % dětí konzumuje nanuk jednou týdně, 2 % dětí dokonce každý den. Stejně tak si děti dají rádi zmrzlinu na dřívku za horkých jarních a letních dnů (43 %).

Jak jsme vybírali produkty do testu

 • Test jsme zaměřili na dětské nanuky.
 • Kritériem výběru byl obal výrobku, název či marketing výrobce. Na obale je obvykle vyobrazená postavička, pohádkový hrdina či maskot, obal je hravý a cílený na děti. Název výrobku často odkazuje na hračku, zvířátko, postavu, používá zdrobněliny apod.
 • Dětské nanuky jsme nakoupili v běžně dostupné obchodní síti.
 • Produkty jsme podle složení rozdělili do dvou skupin – nanuky, které zasytí (s obsahem mléčné složky - mléko nebo tvaroh - vyšší energetická hodnota na 100 g) a nanuky, které osvěží (vodové či ovocné - voda převažující složka, nižší energetická hodnota na 100 g).
 • Testovali jsme celkem 11 vzorků.
 • Výsledky analýzy zahrnují senzorické hodnocení a posouzení atraktivity obalů provedené v akreditované laboratoři Eurofins, hodnocení výživových údajů a složení na základě informací uvedených na obale. Pozornost jsme věnovali též ceně a legislativním náležitostem na obalech výrobku.
 • Analýza proběhla v květnu 2021.

Co jsme hodnotili

Zmrzliny by měly odpovídat standardům pro:

 • vzhled a barvu: barva odpovídající názvu a složení výrobku, stejnorodá v celé hmotě
 • konzistenci: jemná, hladká, krémovitá, bez hrudek, větších krystalů a velkých vzduchových bublin, může obsahovat viditelné částice přidaných ochucujících složek v nerozmělněné formě
 • vůni a chuť: příjemně aromatická, výrazná, vyrovnaná, typická pro použité suroviny, sladká

1. Základem hodnocení byla senzorická zkouška - v laboratoři Eurofins

Senzorická analýza zahrnuje kromě hodnocení chuti také hodnocení vzhledu, vůně či textury. Pro objektivitu hodnocení je nutné zachování anonymity vzorků, proto se vzorky podávají pod číselným kódem. Při hodnocení vzorku postupují hodnotitelé podle toho, jak je vzorek hodnocen při běžné konzumaci. Jako první se hodnotí barva a vzhled, dále jsou hodnoceny čichové podněty, textura, chuť. Na závěr hodnotí experti celkový dojem výrobku. Jedná se o komplexní kombinaci čichových a chuťových vlastností vnímaných během ochutnávání.

Soubor 10 expertních posuzovatelů hodnotil výše uvedené jakostní parametry, dále se hodnotila intenzita sladké chuti a pachutí. V závěru dostal každý výrobek celkovou známku na pětibodové stupnici s významem: „1- zcela splňuje moje očekávání“ „2- výrobek by mohl být i lepší“ „3- výrobek považuji za průměrný“ „4- výrobek je podprůměrný“ „5- výrobek je odpuzující“.

Laboratoř Eurofins rovněž seřadila výrobky v jednotlivých kategoriích podle atraktivity obalů.

2. Další parametry hodnocení

 • Složení: V rámci složení byl sledován obsah surovin s přidanou hodnotou (tvaroh, ovocné šťávy, bio, fair trade), přidané cukry, přírodní aroma versus umělá, použitá barviva a další přídatné látky.
 • Výživové údaje: Výživová hodnota sledovala obsah energie a rizikových živin. Vycházeli jsme z parametrů EU Pledge. V případě cukrů a nasycených mastných kyselin jsme zvolili vyjádření na 100 ml, které je mírnější, vzhledem k tomu, že mražené krémy mají numericky vyšší objem než hmotnost. Dílčí známky se udělovaly podle schématu:
 • energetická hodnota na porci: jednička do 110 kcal (splnění kritéria), 110-150 kcal mínus půl stupně, nad 150 kcal mínus celý stupeň
 • cukry: jednička do 20 g/100 ml (splnění kritéria), nad 20 g/100 ml mínus půl stupeň
 • nasycené mastné kyseliny: jednička do 5 g/100 ml (splnění kritéria), 5-10 g/100 ml mínus půl stupeň, nad 10 g/100 ml mínus celý stupeň
 • Atraktivita obalu: Výsledkem hodnocení atraktivity obalů byl průměr pořadové zkoušky laboratoře Eurofins.
 • Legislativa: Legislativa/značení sledovaly soulad s požadavky, zejména splnění standardů pro jednotlivé podskupiny zmrzlin a dodržování ostatních norem a pravidel. Případné prohřešky byly penalizovány snížením známky o jeden stupeň za nedostatek. Dobrovolné iniciativy jako vyjadřování energetické hodnoty na jednu porci nebo výzvy k recyklaci obalů se objevily v komentářích.
 • Cena: Výrobky byly zařazeny do cenových kategorií a ohodnoceny známkou dle schématu: cena v přepočtu na 100 g: jednička – cena do 19,99 Kč, dvojka – cena 20 -29,99 Kč, trojka – cena 30 -39,99 Kč, čtyřka – cena 40,- Kč a více.

Známka testu - pořadí

Celkové pořadí v rámci testu nejvíce ovlivňuje chuť. Další parametry vedly jen k menším korekcím v celkovém pořadí. Polepšit si mohly mražené krémy, které lépe chutnají i při nižším obsahu energie, s nižším obsahem cukrů a nasycených mastných kyselin, vyrobené z kvalitnějších surovin, s vyšším podílem mléčné složky nebo ovocných šťáv, s rozumným používáním přídatných látek, bez vad ve značení a s nižší cenou.

Výrobky dostaly celkem 6 dílčích známek. Celková známka se získala s použitím následujících váhových faktorů:

 • 50 % senzorické hodnocení
 • 15 % výživové hodnoty
 • 15 % složení
 • 10 % atraktivita obalů
 • 5 % cena
 • 5 % legislativní náležitosti, značení

tab1

tab2

Co vše náš test odhalil

EU Pledge 2021 - co musí splňovat zmrzliny pro děti

EU Pledge

Přední výrobci potravin se zavázali nevyvíjet reklamu na děti, pokud nebudou splněna kritéria definovaná pro jednotlivé skupiny potravin. Jako samoregulační mechanismus vznikla dobrovolná dohoda – EU Pledge.

Podle poslední verze EU Pledge z února 2021 musí kategorie zmrzlin splňovat tyto ukazatele:

energetická hodnota výrobku na porci musí být menší než 110 kcal/porci
obsah nasycených mastných kyselin menší než 5 g/100 g nebo ml
obsah cukrů menší než 20 g/100 g nebo ml.

Těmito parametry jsme se inspirovali při hodnocení výživových hodnot výrobků v rámci testu dětských nanuků.

Dětské nanuky, které zasytí - shrnutí

Do této kategorie jsme zařadili ty dětské nanuky, u kterých je jednou ze složek mléčná surovina.

Mléčné nanuky obecně patří mezi tradiční výrobky. Bílkoviny mléka patří mezi plnohodnotné, obsahují všechny důležité (esenciální) aminokyseliny. Bílkoviny jsou základní stavební látky lidského těla, jsou důležité i pro tvorbu enzymů a jiných nezbytných látek. Nedostatek bílkovin vede u dětí k potížím s růstem a vývojem, ale může způsobit i snížení obranyschopnosti těla či regeneraci celého organismu po sportovním výkonu.

I když zmrzliny obecně nepatří mezi potraviny, které by měly sloužit jako zdroj příjmu bílkovin, mohou však k němu přispívat.

Energetické hodnoty testovaných produktů v této podskupině dětských nanuků se pohybovala v intervalu 747-1357 kJ/100 g výrobku.

Vítězem testu se stal Míšánek Tvaroh, který měl kromě řady jiných pozitivních hodnocení i nejvyšší obsah bílkovin.

Dětské nanuky, které osvěží - shrnutí

Většinou se jedná o mražené krémy patřící do skupiny vodových nebo ovocných.

Ukazuje se, že trendem dětských nanuků je mimo jiné zaujmout specifickými senzorickými vjemy (práskání v ústech, pevné kousky ve zmrzlině).

Dalším příkladem je i kombinování dvou či více receptur, které se liší barvou i chutí, v rámci jednoho výrobku prostřednictvím dávkovacích trysek při formování finálního tvaru.

Energetické hodnoty ve sledované podskupině dětských nanuků se pohybovaly v intervalu 379-764 kJ/100 g výrobku a byly nižší než u mléčných dětských nanuků.

Test odhalil i určitou komplikaci, kterou výrobcům připravuje česká legislativa. Již dříve jsme poukazovali na skutečnost, že zmrzliny pro vegany s vyšším obsahem tuku nelze dle české legislativy zařadit do žádné skupiny, i když to příslušná vyhláška č. 397/ 2016 ukládá. Mražené krémy s rostlinným tukem musí být totiž připraveny z mléka nebo jiných mléčných surovin, což u výrobků pro vegany nedává smysl.

Tento test odhalil další problém. Pokud jsou kombinovány receptury v jednom výrobku z různých skupin mražených krémů, v názvu výrobku dochází k řetězení textu. Vznikají tak neuvěřitelně dlouhé názvy, což není pro spotřebitele přínosem. Ministerstvo zemědělství by mělo vyhlášku č. 397/ 2016 nenovelizovat a přizpůsobit ji trendům na trhu.

Twister, vítěz testu v této podskupině zmrzlin, se zároveň stává kandidátem do soutěže o nejdelší název výrobku na trhu: „Zmrzlina ovocná citrónová s limetkovou příchutí, ovocná jahodovo–citronová a mražený krém s rostlinným tukem ananasový“. Název obsahuje 121 znaků včetně mezer.

 

Hodnocení jednotlivých potravin

Dětské nanuky, které zasytí

Míšánek tvaroh 32 ml

Označení: Mražený tvarohový krém
Celková známka
Cena za balení
9.90 Kč
Cena za 100 g
35.36 Kč
Výrobce
Tipafrost, a.s. / Unilever ČR
Zakoupeno
ALBERT ČR
Energie:

747 kJ/179 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

6 g - z toho nasycené mastné kyseliny 4,1 g

Cukry:

22 g

Tvrzení/loga:

Zdroj bílkovin. Bez lepku. Tvaroh z ČR. Prosím recyklujte.

Komentář:

Vítěz v rámci této podskupiny, druhý nejlépe hodnocený produkt po senzorické stránce. Obsahuje 65 % tvarohu, což je absolutně nejvyšší podíl suroviny s přidanou hodnotou. Díky tomu je to jediný výrobek v rámci testu, který splňuje kritéria pro tvrzení „zdroj bílkovin“, i když jejich příjem díky malé porci není až natolik významný. Jednoduchá receptura s minimem přídatných látek. Splňuje všechny 3 parametry EU Pledge. Jako jediný neobsahuje z této podskupiny žádné alergeny deklarované mimo složky. Pochvalu zaslouží i výzva k recyklaci obalů.

Senzorické hodnocení: 2. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 2,0

Komentáře hodnotitelů: hodně tvarohová, ale nevadí mi to; favorit mezi nanuky; vzhled nic moc, příjemná tvarohová chuť; vnitřní část velmi tučná; zmrzlina je přemrzlá, na nanuku jsou kousky vody, v puse byly cítit kousky "zmrzlé vody"; jednohubka – malé spotřebitelské balení; chuť super. Sladké, tvarohové, jen ten vzhled je matoucí. První dojem byl zvláštní; hutná tvarohová chuť s jemně rozplývajícími tóny smetany

Míšánek tvaroh

známka

Senzorické hodnocení

2

Výživové hodnoty

1

Složení

1

Atraktivita obalu

2,8

Cena

3

Značení - legislativa

1

Výsledná známka testu

1,78

 

 

 

 

 

 

Nesquik 35 g

Označení: Mražený krém s rostlinným tukem kakaový a s vanilkovou příchutí
Celková známka
Cena za balení
12.90 Kč
Cena za 100 g
35.83 Kč
Výrobce
Nestlé, Alimpex Food
Zakoupeno
kosik.cz
Energie:

823 kJ/196 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

7,7 g - z toho nasycené mastné kyseliny 6,8 g

Cukry:

22 g

Tvrzení/loga:

neuvedeno

Alergeny:

Může obsahovat arašídy, skořápkové plody a obiloviny obsahující lepek.

Komentář:

Druhý v rámci podskupiny v celkovém hodnocení díky solidnímu bodovému hodnocení u všech hodnocených parametrů. Výrobek nemá slabiny, ale v ničem absolutně nevyniká.

Senzorické hodnocení: 3.-5. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 2,1

Komentáře hodnotitelů: Velmi příjemná chuť čokolády; hodně rychle se rozpouští; velmi jemný chutný nanuk. Ne moc sladký!; možná trochu ubrat intenzitu kakaa; jednohubka – malé spotřebitelské balení; ideální pro milovníky spojení smetany a tvarohu, výborná, akorát sladká záležitost; sice je přeslazená, ale po chuti není špatná.

Nesquik

známka

Senzorické hodnocení

2,1

Výživové hodnoty

1,5

Složení

1,5

Atraktivita obalu

3

Cena

3

Značení - legislativa

1

Výsledná známka testu

2,1

 

 

 

 

 

 

Pribináček Zmrzka Vanilka 50 ml

Označení: Mražený tvarohový krém v kakaové polevě
Celková známka
Cena za balení
19.90 Kč
Cena za 100 g
43.26 Kč
Výrobce
Bidfood Opava
Zakoupeno
rohlik.cz
Energie:

1248 kJ/301 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

21 g - z toho nasycené mastné kyseliny 16 g

Cukry:

23 g

Tvrzení/loga:

Plná tvarohu a smetany, Bez lepku.

Alergeny:

Může obsahovat stopy sóji a skořápkových plodů.

Komentář:

Kontroverzní výsledky. Nejlépe hodnocený produkt po senzorické stránce, i když rozdíly na prvních 5 místech byly minimální (jen 0,2 stupně). Nesplňuje však ani jeden ze 3 parametrů EU Pledge. Jediný výrobek této podskupiny, který rovněž neuvádí výživové hodnoty na porci. Výživový profil výrobku asi není prioritou. Obal hodnocen jako nejatraktivnější.

Senzorické hodnocení: 1. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 1,9

Komentáře hodnotitelů: na mě moc hořké, není to příjemné, zanechává divnou pachuť, samotný tvaroh uvnitř je ale dobrý; tak akorát sladké, příjemná konzistence; vynikající tvarohový; čokoláda po kousnutí krásně křupe; čokoláda na nanuku trochu popraskaná; výrazná chuť čokolády; všechno super, nemám výtky ani připomínky. Poleva i vnitřek velmi chutný; chuť čokolády dobrá, vnitřek vcelku smetanový konzistence mohla být lepší.

Pribináček Zmrzka Vanilka

známka

Senzorické hodnocení

1,9

Výživové hodnoty

3

Složení

1,5

Atraktivita obalu

2,6

Cena

4

Značení - legislativa

1

Výsledná známka testu

2,14

 

 

 

 

 

 

Frostík s vanilkovou příchutí 50 ml

Označení: Mražený krém s rostlinným tukem s vanilkovou příchutí v hořko mléčné polevě.
Celková známka
Cena za balení
7.90 Kč
Cena za 100 g
26.61 Kč
Výrobce
Tipafrost
Zakoupeno
rohlik.cz
Energie:

1357 kJ/324 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

22 g - z toho nasycené mastné kyseliny 17 g

Cukry:

25 g

Tvrzení/loga:

Zmrzlina z Vysočiny.

Alergeny:

Může obsahovat stopy ořechů a arašídů.

Komentář:

Obsahuje sušené mléko a syrovátku, porovnání podílu mléčné složky s jinými výrobky, které deklarují obnovené mléko, je možné přes obsah bílkovin, ten je na 3. místě. Nejvyšší obsah energie, tuku a nasycených mastných kyselin. Ve složení chybí informace, o jaký typ ztuženého tuku se jedná, což legislativa vyžaduje.

Senzorické hodnocení: 3.-5. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 2,1

Komentáře hodnotitelů: Příjemný, vůně čokolády, rychle se roztéká, chuť ale dobrá ne moc sladká; dobrá klasická smetanová zmrzlina; čokoláda na nanuku rozlámaná; jednohubka – malé spotřebitelské balení; dobře jedlý tvar, poleva se příjemně rozpadá; od zmrzliny na špejli bych očekával více; chuť zmrzliny přebitá čokoládou.

Frostík s vanilkovou příchutí

známka

Senzorické hodnocení

2,1

Výživové hodnoty

1,5

Složení

2

Atraktivita obalu

4,2

Cena

2

Značení - legislativa

2

Výsledná známka testu

2,2

 

 

 

 

 

 

Nestlé Kaktus Shake 67 g

Označení: Mražený krém citronový a vodový mražený krém jahodový se zelenou tukovou polevou (20,5 %) a s kousky sušených jahod (1,5 %)
Celková známka
Cena za balení
29.90 Kč
Cena za 100 g
44.63 Kč
Výrobce
Frontieri Polsko
Zakoupeno
Tesco
Energie:

823 kJ/196 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

7,7 g - z toho nasycené mastné kyseliny 6,8 g

Cukry:

22 g

Tvrzení/loga:

neuvedeno

Alergeny:

Může obsahovat obiloviny obsahující lepek, vejce, sóju, arašídy, ořechy.

Komentář:

Ze surovin s přidanou hodnotou obsahuje obnovené mléko a ovocné šťávy, podíl je relativně nízký. Nejvyšší podíl cukrů. Za pozornost stojí vyjádření energetické hodnoty výrobku v přepočtu na fyzickou aktivitu (16 min jízdy na koni), spotřebiteli to však moc neřekne vzhledem k tomu, že málokdo jezdí na koni. Nejvyšší počet alergenů deklarovaných mimo složky. Výrobce by měl věnovat více pozornosti při výběru surovin a organizaci výroby z hlediska potenciální křížové kontaminace alergeny.

Senzorické hodnocení: 3.-5. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 2,1

Komentáře hodnotitelů: Barva mě trochu odrazovala, ale po prvním kousnutí mě překvapila barva uvnitř a chuť, osvěžující jahoda s citrónem; příliš sladké; vzhled a chuť nepřirozená, ale zajímavá; atraktivní a neobvyklý vzhled; na mě až moc sladké; pestrá osvěžující škála chutí; velice zajímavé provedení. Poleva s křupinkami / oříšky skvěle doplňuje celkovou chuť. Překvapila mě jahodová náplň – je poměrně kyselá; skvělý poměr sladko x kyselosti; ozvláštňující ovocná složka je plusem; zelená poleva nepůsobí atraktivně; vnitřek působí celkem jako ovocné osvěžení, jinak po celkové stránce je dost umělá.

Nestlé Kaktus Shake

známka

Senzorické hodnocení

2,1

Výživové hodnoty

2,5

Složení

1,5

Atraktivita obalu

3,6

Cena

4

Značení - legislativa

1

Výsledná známka testu

2,26

 

 

 

 

 

 

Trolls Bubble gum 100 ml

Označení: Mražený krém s rostlinným tukem se žvýkačkovou příchutí
Celková známka
Cena za balení
14.90 Kč
Cena za 100 g
26.61 Kč
Výrobce
Froneri, Polsko
Zakoupeno
Kaufland
Energie:

813 kJ/194 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

11 g - z toho nasycené mastné kyseliny 9,7 g

Cukry:

21 g

Tvrzení/loga:

neuvedeno

Alergeny:

Může obsahovat arašídy, ořechy, vejce, sóju a obilniny obsahující lepek.

Komentář:

Nejhůře hodnocený produkt po senzorické stránce. Splňuje všechny 3 parametry EU Pledge. Obal hodnocen jako nejméně atraktivní. Obsahuje netypické barvivo brilantní modř FCF.

Senzorické hodnocení: 6. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 3,5

Komentáře hodnotitelů: Příjemně krémová; chuť umělá, vzhledem k barvám s tím jde počítat; vypadá nepřirozeně, chutná uměle; vůně a chuť na mě moc chemická; příliš umělá chuť po zubní pastě; absolutně úžasný vzhled. Tato kombinace barev je velmi roztomilá. Chuťově nic-moc, smetanová s příměsí umělé příchuti po žvýkačkách (takových těch sladkých růžových orbit), umělá příchuť; poměrně výrazná; nepříjemná barva, umělá chuť; umělá vůně, chuť mi připomíná žvýkačky s banánem.

Trolls Bubble gum

známka

Senzorické hodnocení

3,5

Výživové hodnoty

1

Složení

2

Atraktivita obalu

4,8

Cena

2

Značení - legislativa

1

Výsledná známka testu

2,83

 

 

 

 

 

 

Dětské nanuky, které osvěží

Twister Pineapple 80 ml

Označení: Zmrzlina ovocná citrónová s limetkovou příchutí, ovocná jahodovo– citronová a mražený krém s rostlinným tukem ananasový
Celková známka
Cena za balení
21.90 Kč
Cena za 100 g
16.85 Kč
Výrobce
Unilever ČR
Zakoupeno
kosik.cz
Energie:

405 kJ/96 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

<0,5 g - z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g

Cukry:

17 g

Tvrzení/loga:

Bez umělých barviv a aromat, bez lepku made with fruit juice, Logo Responsibly made for kids.

Alergeny:

žádné

Komentář:

Vítěz v rámci podskupiny. Nejlépe hodnocený produkt po senzorické stránce. Splňuje všechny 3 parametry EU Pledge. Ze surovin s přidanou hodnotou obsahuje více než 10 % obnoveného mléka a rovněž ovocných šťáv v součtu. Neobsahuje umělá aromata a barviva. Obal hodnocen jako nejatraktivnější.

Senzorické hodnocení: 1. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 2,4

Komentáře hodnotitelů: Velmi příjemná kombinace vodové a krémové zmrzky, osvěžující krásná barva i tvar – styl provedení je super; můj oblíbený produkt mezi nanuky, vyvážená a osvěžující chuť; kombinace vodového a krémového nanuku je dobrá. Moc se neroztéká; dobrá krémově vodová – bez vůně; velmi osvěžující; naprostá klasika, která je oblíbená již od dětství. Zde nemám co vytknout; zajímavá kombinace ovocné a krémové složky; jak jsem dříve zmiňoval zelenou barvu, tak twistru uděluji výjimku; chuť vynikající, konzistence; pevná, příjemné citrónové osvěžení.

Twister Pineapple

známka

Senzorické hodnocení

2,4

Výživové hodnoty

1

Složení

1,5

Atraktivita obalu

2,4

Cena

2

Značení - legislativa

1

Výsledná známka testu

1,97

 

 

 

 

 

 

Pirulo vodní meloun 70 ml

Označení: Mražený krém vodový s příchutí melounu a jablka s malými kousky kakaové polevy (0,5 %)
Celková známka
Cena za balení
14.90 Kč
Cena za 100 g
22.24 Kč
Výrobce
Froneri Adriatic Serbia/ Frontieri Polsko
Zakoupeno
rohlik.cz
Energie:

379 kJ/89 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

<0,5 g g - z toho nasycené mastné kyseliny 0,3 g

Cukry:

16 g

Tvrzení/loga:

S přírodními aromaty, s ovocnými šťávami. Důležité: malé děti (méně než 4 roky) mají omezené možnosti kousání a mohou se udusit malými kousky.

Alergeny:

Může obsahovat ořechy, vejce a mléko.

Komentář:

Druhý nejlépe hodnocený produkt po senzorické stránce. Splňuje všechny 3 parametry EU Pledge. Obsahuje ovocné šťávy (okolo 7 %) a přírodní aromata.

Senzorické hodnocení: 2. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 2,7

Komentáře hodnotitelů: Moc hezké provedení melounu, chuť příjemně osvěžující; neurazí, nenadchne; nanuk mi úplně nepřijde vodový; opravdu povedený vzhled. Líbí se mi jakoby krémově smetanová konzistence; umělý vzhled i chuť; zmrzlina s nápaditým vzhledem, čokoládové pecičky mě překvapily, až na tu chuť, i jahoda, jablko; a meloun; nepřišli mi moc přirozené, nápad jinak zajímavý a chuť mi přišla umělá.

Pirulo vodní meloun

známka

Senzorické hodnocení

2,7

Výživové hodnoty

1

Složení

2

Atraktivita obalu

2,7

Cena

2

Značení - legislativa

1

Výsledná známka testu

2,22

 

 

 

 

 

 

Kaktus White fruit Puréé & Juices 45 ml

Označení: Mražený krém vodový s citrónovou příchutí a jahodový sorbet se zelenou tukovou polevou (5 %)
Celková známka
Cena za balení
14.90 Kč
Cena za 100 g
31.04 Kč
Výrobce
Froneri Polsko
Zakoupeno
Albert
Energie:

560 kJ/133 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

3,4 g g - z toho nasycené mastné kyseliny 2,9 g

Cukry:

18 g

Tvrzení/loga:

With Fruit Purree & Juices, Bez lepku.

Alergeny:

Může obsahovat: sóju.

Komentář:

Oproti některým jiným nanukům má vyšší podíl ovocné složky (pyré a šťávy okolo 15 %). Za pozornost stojí vyjádření energetické hodnoty výrobku v přepočtu na fyzickou aktivitu (9 min plavání).

Senzorické hodnocení: 3. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 2,8

Komentáře hodnotitelů: Moc osvěžující a ovocná, za mě super; poleva super, osvěžující mírně nakyslý; bez nepříjemných dochutí a krásně osvěží; velmi chutná jahodová příchuť, jednohubka – malé spotřebitelské balení; oceňuji polevu v horní části nanuku. Celkově sladší dojem. Vzhledově atraktivní; osvěžující, příjemná nakyslost; příjemná svěží, není až tolik přeslazená, čepička na zmrzlině mi přijde zbytečná, zmrzlinu bych nechal čistě ovocnou.

Kaktus White fruit Puréé & Juices

známka

Senzorické hodnocení

2,8

Výživové hodnoty

1

Složení

1,5

Atraktivita obalu

2,8

Cena

3

Značení - legislativa

1

Výsledná známka testu

2,26

 

 

 

 

 

 

Prima Práskač 43 ml

Označení: Pomerančovo-jablková ovocná zmrzlina s jahodovou polevou
Celková známka
Cena za balení
19.90 Kč
Cena za 100 g
28.03 Kč
Výrobce
Bidfood ČR, vyrobeno v Holandsku
Zakoupeno
Večerka Praha 4
Energie:

764 kJ/180 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

8,6 g g - z toho nasycené mastné kyseliny 5,3 g

Cukry:

21,4 g

Tvrzení/loga:

neuvedeno

Alergeny:

neuvedeno

Komentář:

Oproti některým jiným nanukům má vyšší podíl ovocné šťávy (15 %). Její vysoký podíl odsouvá přidané cukry na 4. až 5 místo ve složení. Zajímavý je senzorický vjem (praskání). Jako jediný výrobek z této skupiny nesplňuje kritéria EU Pledge. Jediný výrobek této podskupiny, který rovněž neuvádí výživové hodnoty na porci. Výživový profil výrobku asi není prioritou.

Senzorické hodnocení: 4. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 3,6

Komentáře hodnotitelů: Praskání v puse nebylo moc příjemné, pro děti ale určitě dost zábavné, chuť divná, nevýrazná; praskací křupinky jsou super. Sladká je pouze poleva, vnitřek není moc sladký; bez praskacích kuliček by byl příjemnější; příliš vodová; vrchní část s polevou a praskající částí velmi oceňuji. Akorát sladký, vzhledově zajímavý; osvěžující, je cítit umělotina; zmrzlině bych nedával čepičku jinak vcelku dobrá, ledová chuť, jde cítit po pomerančích.

Prima Práskač

známka

Senzorické hodnocení

3,6

Výživové hodnoty

2

Složení

1,5

Atraktivita obalu

3,6

Cena

2

Značení - legislativa

1

Výsledná známka testu

2,84

 

 

 

 

 

 

Rainbow Jablko Pomeranč Lesní ovoce 50 ml

Označení: Mražený krém vodový s příchutí jablka, pomeranče a lesního ovoce
Celková známka
Cena za balení
7.90 Kč
Cena za 100 g
15.49 Kč
Výrobce
Tipafrost
Zakoupeno
rohlik.cz
Energie:

412 kJ/98 kcal - na 100 g výrobku

Tuky:

0 g - z toho nasycené mastné kyseliny 0 g

Cukry:

20 g

Tvrzení/loga:

Logo Česká potravina

Alergeny:

Může obsahovat stopy mléka.

Komentář:

Poslední místo v rámci podskupiny. Nejhůře hodnocený produkt po senzorické stránce. Ve zmrzlině nejsou žádné suroviny s přidanou výživovou hodnotou, pouze cukry, přídatné látky, barviva a aromata. Na druhou stranu výrobek splňuje všechny 3 parametry EU Pledge.

Senzorické hodnocení: 5. místo v celkovém senzorickém hodnocení – známka 4,1

Komentáře hodnotitelů: Příjemně osvěžující, cítím chuť kiwi hodně silně, moc rychle se neroztéká, drží tvar; chuť umělá; chuť i vzhled umělá, nezaujal vůbec; příliš vodnatá; po všech parametrech taková klasika vodově ovocné zmrzliny. Lehce se mezi vrstvami slívají barevné vrstvy. Na výborné chuti to nic nemění; plastová příchuť; zmrzlina má velmi příjemnou ledovou chuť, nepřijde mi, že by byla přeslazená, do horkých letních období, ideální osvěžení.

Rainbow Jablko Pomeranč Lesní ovoce

známka

Senzorické hodnocení

4,1

Výživové hodnoty

1

Složení

2,5

Atraktivita obalu

4,1

Cena

1

Značení - legislativa

1

Výsledná známka testu

3,09