Od roku 2001, kdy mělo nadváhu nebo obezitu 13 % 5 - 17letých dětí, byl v rámci projektu COPAT (Childhood Obesity Prevalence And Treatment) zaznamenám u 13-17letých dětí téměř dvojnásobný výskyt nadměrné hmotnosti. Jinak řečeno, trpí nadváhou každé 4. dítě, obezitou každé 7. a vysokým stupněm obezity každé 4. dítě ze sta.

Zdroj: Boy fat and Unhealthy on isolated white with clipping path z Shutterstock

Pro posouzení hmotnosti dítěte se také vychází z výpočtu BMI, ale to nestačí. Tradiční výpočet BMI nezohledňuje ani věk, ani pohlaví, proto se využívá tzv. percentilových grafů. Percentilové grafy jsou součástí očkovacího průkazu dítěte nebo jsou volně ke stažení na stránkách www.szu.cz  nebo na stránkách www.rustovyhormon.cz. Graf má na vodorovné čáře uveden věk, na svislé hodnoty BMI. Pomocí percentilových křivek je graf členěn do 5 pásem.

  percentilové pásmo

hodnocení  

  nad 97
obezita  
  90-97
nadváha  
  75-90
robustní  
  25-75
proporční, optimální hmotnost  
  10-25
štíhlé  
  3-10
nízká hmotnost  
  pod 3
hubené  

 

  
Percentilový graf pro dívky
 
Percentilový graf pro chlapce

 

Práce s grafem je jednoduchá. Vezměme si příklad: Anežce je 9 let, měří 141 cm a váží 49 kg. 

Nejprve si podle následujícího vzorce spočítáme BMI:

Zjištěnou hodnotu BMI (24,6) zaneseme do percentilového grafu (pozor! Liší se grafy pro dívky a pro chlapce). Na vodorovné čáře najdeme věk, na svislé zjištěnou hodnotu BMI a vytvoříme kolmici. Hodnoty se stýkají na percentilové křivce pro 90. percentil, znamená to tedy, že Anežka se již dostává do pásma nadváhy. To je již situace k zamyšlení nad stravovacími a pohybovými návyky, není ale vyloženě nutné vyhledávat odbornou pomoc dětského obezitologa, zpravidla stačí konzultace s nutričním terapeutem.

V případě již zjištěné obezity je diagnostika podrobnější.

  percentil

hodnocení  

  97-99
obezita 1. stupně  
  nad 99
závažná obezita, 2. stupeň  
  99,37-99,86
těžká obezita, 3. stupeň  
  99,86-99,98
monstrózní obezita, 4. stupeň  

 

V případě, že se u dítěte již jedná o obezitu, je důležité problém řešit s odborníky (lékař obezitolog, nutriční terapeut, fyzioterapeut, s velkou výhodou psycholog) a rozhodně si nemyslet, že z toho dítě vyroste! Závažnější stupně obezity provází řada metabolických i psychologických změn, o tom ale až v příštím článku.