O výživě 5. 8. 2020 | Vím, co jím a piju, o.p.s.

Analýza zmrzlin: Rodinné pinty Jak vybrat tu nejlepší?

Zmrzliny prodávané v kelímcích, tzv. zmrzlinové pinty s objemem 440-500 ml jsou stále ve větší oblibě. Čokoládová a karamelová zmrzlina patří mezi nejoblíbenější. To potvrdil i průzkum v červnu 2020 iniciativy Vím, co jím a piju. Mangová zmrzlina je nový trend a většina značek rozšířila nabídku i o tuto příchuť. Zmrzliny se liší složením, výživovou hodnotou i cenou.

Zdroj: Vím, co jím a piju o.p.s.

Výsledky testu ZDE, výsledky jednotlivých testovaných potravin

O testu

 • Test jsme zaměřili na zmrzliny v kelímcích, určené pro malé rodiny, páry i jednotlivce.
 • Nakoupili jsme zmrzliny běžně dostupné v obchodní síti – v internetových ochodech, v hypermarketech a supermarketech.
 • Vybrali jsme pro analýzu 3 oblíbené příchutě – čokoláda, karamel, mango.
 • Testovali jsme celkem 22 vzorků, z toho 7 čokoládových, 7 karamelových a 8 mangových zmrzlin.
 • Výsledky analýzy zahrnují senzorické hodnocení provedené v akreditované laboratoři Eurofins, hodnocení nutričních hodnot a složení na základě údajů uvedených na obale.
 • Pozornost jsme věnovali též ceně a legislativním náležitostem na obalech výrobku.
 • Analýza proběhla v období duben – červen 2020.

Výsledky jednotlivých testovaných potravin

Hodnocení

Zmrzliny by měly odpovídat standardům pro:

 • vzhled a barvu: barva odpovídající názvu a složení výrobku, stejnorodá v celé hmotě
 • konzistenci: jemná, hladká, krémovitá, bez hrudek, větších krystalů a velkých vzduchových bublin, může obsahovat viditelné částice přidaných ochucujících složek v nerozmělněné formě
 • vůni a chuť: příjemně aromatická, výrazná, vyrovnaná, typická pro použité suroviny, sladká

1. Senzorika v laboratoři

Základem hodnocení byla senzorické zkouška, která proběhla v laboratořích Eurofins. Skupina 10 posuzovatelů hodnotila výše uvedené jakostní parametry, dále se hodnotila intenzita sladké chuti a pachutí. V závěru dostal každý výrobek celkovou známku na pětibodové stupnici s významem: „1- zcela splňuje moje očekávání“ „2- výrobek by mohl být i lepší“ „3- výrobek považuji za průměrný“ „4- výrobek je podprůměrný“ „5- výrobek je odpuzující“.

2. Další parametry hodnocení

V rámci doplňkového hodnocení jsme si všímali složení výrobků, zejména podílu klíčových složek, uvážlivého použití přídatných látek, dodržování požadavků legislativy. Svoji roli hrála i cena výrobku.

Jako obecný nešvar ve značení potravin, kategorii zmrzlin nevyjímaje, vnímáme nadužívání tvrzení, že výrobek „může obsahovat“ některý z alergenů. Výrobce by se měl těmto tvrzením, pokud je to možné, vyhýbat a více péče věnovat zásadám správné výrobní praxe a detailnějšímu zpracování analýzy kritických kontrolních bodů HACCP. Z jedné irské studie dokonce vyplynulo, že 94 % výrobků neodpovídalo deklarované skutečnosti. Nadužívání tohoto označení tam, kde to není třeba, vede k tomu, že alergici nemohou konzumovat nesprávně označené výrobky nebo, že značení „může obsahovat“ v konečném důsledku málokdo věří. Samozřejmě, pokud je alergen ve výrobku skutečně obsažen, značení je třeba, jelikož může způsobit zdravotní problémy.

 • Výživové údaje - zejména energetická hodnota na 100 g a obsah klíčových živin. Známkování: známka 1 - do 500 kJ, známka 1,5 - 500-724 kJ, známka 2,5 - 1000-1249 kJ, známka 3 -  2500 kJ a více
 • Složení výrobků - zejména výběr surovin a obsah klíčové suroviny (např. mango), obsah alergenů, které nejsou součástí receptury, použité přídatné látky, suroviny s přidanou hodnotou (bio, fair trade, ekologická certifikace); individuální korekce o půl stupně dle obsahu jednotlivých složek;
 • Značení a legislativa - zejména splnění standardů pro jednotlivé podskupiny zmrzlin a dodržování ostatních požadavků legislativy, snížení o jeden stupeň za nedostatek.
 • Cena v přepočtu na 100 g: známka 1 - 20-34,99 Kč, známka 2 - 35-49,99 Kč, známka 3 - 50,- Kč a více. 

Známka testu - pořadí

Výrobky dostaly celkem 5 dílčích známek. Celková známka se získala použitím následujících váhových faktorů: 60 % za senzorické hodnocení, 15 % za složení, 15 % za výživové údaje, 5 % za značení/legislativu a 5 % za cenu.

Celkové pořadí v rámci testu nejvíce ovlivňuje chuť. Další parametry vedly jen k drobným korekcím v celkovém pořadí. Polepšit si mohly mražené krémy, které lépe chutnají i při nižším obsahu energie, vyrobené z kvalitnějších surovin (bio, fair trade), s vyšším podílem klíčové složky, s rozumným používáním přídatných látek, bez vad ve značení a s nižší cenou.

 • 60 % senzorické hodnocení
 • 15 % výživové hodnoty
 • 15 % složení
 • 5 % cena
 • 5 % legislativní náležitosti, značení

Výsledky testu ZDE, výsledky jednotlivých testovaných potravin

 

Mohlo by vás také zajímat: