Pro ty z vás, kteří nebyli na první přednášce s workshopem z cyklu Akademie zdravého životního stylu, který pořádá iniciativa Vím, co jím a piju o.p.s., máme malého rádce, který vám pomůže vyznat se na obalech potravin a porozumět označením, která se na nich nacházejí.

První přednáška a workshop z cyklu Akademie zdravého životního stylu se zaměřila na chytré nakupování. Co to ale vlastně je, jak bychom si ho mohli představit? Chytré nakupování by mělo spočívat v nákupu kvalitních a vyvážených potravin a mělo by také spojovat kvalitu a přiměřenou cenu potravin.

K tomu, abychom mohli chytře nakupovat, je však důležité vyznat se v označeních a v údajích, které jsou na výrobcích uvedené. Přinášíme vám malého průvodce označeními výrobků.

Jako spotřebitelé si přece nemusíme kupovat zajíce v pytli. Výrobce by měl vyvinout co největší snahu k tomu, aby spotřebitele informoval o složení daného výrobku. Veškeré údaje na výrobku by měly být srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté či nepřerušené jinými údaji a nesmazatelné.

Všeobecné požadavky na označení potravin jsou následující: 

 • původ

 • název potraviny

 • údaj o množství (pevné potraviny v nálevu musí být označeny nejen celkovou hmotností, ale uvedena musí být i hmotnost pevné potraviny bez nálevu) 

 • způsob balení (baleno v ochranné atmosféře, vakuováno)

 • informativní údaje o složení (např. bez lepku, bez fenylalaninu, potraviny s velmi nízkým obsahem sodíku, apod.)

 • varování (popř. označení alergenních složek či upozornění, že je potravina nevhodná pro těhotné ženy)

 • způsob skladování

 • způsob použití (u potravin, u nichž by při nesprávném použití mohla být porušena zdravotní nezávadnost)

 • údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu

 • složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci a potravních doplňků

 • údaj o ošetření potraviny nebo suroviny ionizujícím zářením

 • údaj o výživové (nutriční) hodnotě u potravin

 • název a kód přídatných látek v potravině

 • označení šarže

U potravin, na nichž není uvedeno nutriční složení, musí být vypsány jednotlivé složky produkty. V tomto případě by měla uvedena na prvním místě surovina, která je v daném výrobku zastoupena v největším množství; následovat by měly suroviny, jejichž obsah je nižší (uvedené sestupně).

Jak je to s trvanlivostí potravin?

Co se týče trvanlivosti potravin, zde záleží způsob označení na jejich druhu. Označení „spotřebujte do“ náleží potravinám, které se poměrně rychle kazí. Datum použitelnosti naznačuje, do kdy si potravina uchovává požadované nutriční vlastnosti a je zdravotně nezávadná. Po uplynutí data použitelnosti se daná potravina nesmí dále prodávat.

Označení „minimální trvanlivost do“ se uvádí u trvanlivějších potravin a po uplynutí této doby může být potravin nadále prodávána, ale musí být náležitě označena, aby byl spotřebitel řádně informován.

V rámci nutričního složení musí být povinně uvedeny tyto údaje v dané hodnotě:

 

   energie

   průměr

   bílkoviny

   průměr

   sacharidy

   průměr

   jednoduché sacharidy

   minimálně

   tuky

   maximálně

   nasycené mastné kyseliny

   maximálně

   sodík/sůl

   maximálně

Autor tabulky: PhDr. Karolína Hlavatá, PhD.

 

Nutrienty jsou posuzovány s ohledem na GDA (Guideline Daily Amounts) = DDD (Doporučená Denní Dávka).

GDA poskytuje informace o obsahu energie, hlavních živin, vlákniny a sodíku v jedné porci nebo v 1 kusu výrobku a o jeho procentuálním podílu na doporučeném denním množství.

Pro potřeby značení na obalech výrobku GDA odpovídá 8400 kJ (2000 kcal), což je energetická hodnota přiměřená pro zdravou dospělou ženu o průměrné tělesné hmotnosti a střední fyzické aktivity.

 

GDA mohou být stanoveny také pro děti nebo muže o vyšší fyzické aktivitě, což je ale na obale výslovně uvedeno.

 Zde například první „bublina“ říká, že 1 porce (zde 30 g) daného výrobku obsahuje 134 kcal, což je 7 % z celkového energetického příjmu doporučeného pro zdravého dospělého.

 

 Naučte se číst údaje na obalech potravin, je to jistě jedna z hlavních dovedností, kterou byste měli ovládat, pokud chcete nakupovat chytře. S vybíráním potravin se správným složením vám pomáhá i logo Vím, co jím.