O testu

Jak ukázal spotřebitelský průzkum z května 2021 uskutečněný mezi rodiči dětí ve věku 6-10 let, 58 % dětí dává přednost nanukům před ostatními formami prodeje zmrzliny. Průzkum dále ukázal, že zhruba 43 % dětí konzumuje nanuk jednou týdně, 2 % dětí dokonce každý den. Stejně tak si děti dají rádi zmrzlinu na dřívku za horkých jarních a letních dnů (43 %).

Celý test: Srovnávací analýza - dětské nanuky

Jak jsme vybírali produkty do testu

 • Test jsme zaměřili na dětské nanuky.
 • Kritériem výběru byl obal výrobku, název či marketing výrobce. Na obale je obvykle vyobrazená postavička, pohádkový hrdina či maskot, obal je hravý a cílený na děti. Název výrobku často odkazuje na hračku, zvířátko, postavu, používá zdrobněliny apod.
 • Dětské nanuky jsme nakoupili v běžně dostupné obchodní síti.
 • Produkty jsme podle složení rozdělili do dvou skupin – nanuky, které zasytí (s obsahem mléčné složky - mléko nebo tvaroh - vyšší energetická hodnota na 100 g) a nanuky, které osvěží (vodové či ovocné - voda převažující složka, nižší energetická hodnota na 100 g).
 • Testovali jsme celkem 11 vzorků.
 • Výsledky analýzy zahrnují senzorické hodnocení a posouzení atraktivity obalů provedené v akreditované laboratoři Eurofins, hodnocení výživových údajů a složení na základě informací uvedených na obale. Pozornost jsme věnovali též ceně a legislativním náležitostem na obalech výrobku.
 • Analýza proběhla v květnu 2021.

Celý test: Srovnávací analýza - dětské nanuky

Co jsme hodnotili

Zmrzliny by měly odpovídat standardům pro:

 • vzhled a barvu: barva odpovídající názvu a složení výrobku, stejnorodá v celé hmotě
 • konzistenci: jemná, hladká, krémovitá, bez hrudek, větších krystalů a velkých vzduchových bublin, může obsahovat viditelné částice přidaných ochucujících složek v nerozmělněné formě
 • vůni a chuť: příjemně aromatická, výrazná, vyrovnaná, typická pro použité suroviny, sladká

Základem hodnocení byla senzorická zkouška - v laboratoři Eurofins

Soubor 10 expertních posuzovatelů hodnotil výše uvedené jakostní parametry, dále se hodnotila intenzita sladké chuti a pachutí. V závěru dostal každý výrobek celkovou známku na pětibodové stupnici s významem: „1- zcela splňuje moje očekávání“ „2- výrobek by mohl být i lepší“ „3- výrobek považuji za průměrný“ „4- výrobek je podprůměrný“ „5- výrobek je odpuzující“. Laboratoř Eurofins rovněž seřadila výrobky v jednotlivých kategoriích podle atraktivity obalů.

Celý test: Srovnávací analýza - dětské nanuky

Známka testu - pořadí

Celkové pořadí v rámci testu nejvíce ovlivňuje chuť. Další parametry vedly jen k menším korekcím v celkovém pořadí. Polepšit si mohly mražené krémy, které lépe chutnají i při nižším obsahu energie, s nižším obsahem cukrů a nasycených mastných kyselin, vyrobené z kvalitnějších surovin, s vyšším podílem mléčné složky nebo ovocných šťáv, s rozumným používáním přídatných látek, bez vad ve značení a s nižší cenou.

Výrobky dostaly celkem 6 dílčích známek. Celková známka se získala s použitím následujících váhových faktorů:

 • 50 % senzorické hodnocení
 • 15 % výživové hodnoty
 • 15 % složení
 • 10 % atraktivita obalů
 • 5 % cena
 • 5 % legislativní náležitosti, značení

Celý test: Srovnávací analýza - dětské nanuky