O výživě 13. 12. 2017 | Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Vegetariáni a vegani se dočkají svého značení na potravinách

Evropská komise prohlásila, že uzákoní definici potravin pro vegany a vegetariány. Přípravné práce k implementaci značení potravin pro tyto specifické skupiny obyvatel by měly být zahájeny v roce 2019. Toto oznámení bylo přivítáno s povděkem i ze strany výrobců potravin.

Veganská strava ze Shutterstock.com

Vegetariáni a vegani se dočkají jednotné definice potravin, které konzumují

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v článku 36 předjímá uvádění informací o vhodnosti potravin pro vegetariány nebo vegany na obalech. Nicméně toto nemá konkrétní podobu, ani není žádná lhůta k tomu, do kdy by měl být vypracován detailnější prováděcí dokument.

Evropská unie vegetariánů (European Vegetarian Union – EVU), která se snaží o zapracování výše zmíněných definic do legislativy od roku 2008, prohlásila: “Evropští konzumenti potravin pro vegany a vegetariány, stejně jako výrobci a prodejci budou vycházet ze stejných pravidel pro potraviny rostlinného původu. To povede ke zlepšení situace všech účastníků dodavatelsko-odběratelského řetězce.“

EVU úzce spolupracuje s asociací výrobců potravin a nápojů FoodDrinkEurope (FDE), která vytvoření definice rovněž podporuje. „Vezmeme-li v úvahu rostoucí zájem a poptávku po potravinách vhodných pro vegany a vegetariány a z toho vyplývající vzrůstající význam tohoto segmentu na trhu, je definice základem záruky svobodné volby spotřebitele při výběru těchto potravin a správného fungování jednotného evropského trhu s potravinami. Spolupracujeme s EVU a jsme připraveni podpořit tento proces.“, prohlásil mluvčí FDE.

EVU pracuje prozatím s vlastní definicí, podle níž:

potraviny pro vegany nejsou živočišného původu a v žádném stupni výroby, zpracování a dalších činnostech nejsou použity suroviny (včetně přídatných látek, nosičů, aromat a enzymů), činidel a dalších látek, které nejsou přídatnými látkami, ale používají se stejným způsobem a za stejným účelem jako činidla, které by byly živočišného původu, ať už v nezpracované nebo zpracované formě.

Potraviny pro vegetariány vychází ze stejné definice s tím rozdílem, že mohou být použity následující složky: mléko, mlezivo, vejce, med, včelí vosk, propolis a extrakty z vlny (včetně lanolinu získaného ze živých ovcí a z něho odvozených derivátů). Zdroj: Foodnavigator.com

Mohlo by vás také zajímat: