V předchozích článcích jsme vás seznamovali s průběhem i důležitostí preventivních prohlídek.  Nyní jsme se přišli dozvědět více od osoby k tomu nejpovolanější, od praktického lékaře, který za rok provede preventivní prohlídku několika stovkám pacientů. Naše pozvání k rozhovoru ochotně přijal MUDr. Otto Herber.

                                                                                                                                                                                                MUDr. Otto Herber pracuje jako praktický lékař a současně také jako odborný asistent v Ústavu všeobecného lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Své oborové zájmy prezentuje také jako člen prezidia České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Vše, co se hodí vědět o preventivních prohlídkách, se dozvíte v našem rozhovoru.

Využívají pacienti možnost nechat se bezplatně vyšetřit při preventivní prohlídce jednou za dva roky?

Ano, zájem o preventivní prohlídky roste. Odhadem mohu říci, že větší zájem mají mladší ročníky, a z nich osoby s vyšším vzděláním. Bohužel zájem o svůj zdravotní stav, ať aktuální nebo i z hlediska prevence, mají nižší především dělnické profese.

Jaké choroby můžete při preventivní prohlídce odhalit?

To je příliš optimistická otázka. Při preventivní prohlídce mohu získat podezření na určitou chorobu, ale pak se musím věnovat další diferenciální diagnostice. Obecně lze říci, že lze odhalit dílčí rizikové faktory, které se mohou na další chorobě podílet. Bezprostředně lze odhalit poruchy metabolizmu tuků nebo cukrů. Další choroby jako např. vysoký krevní tlak nebo ischemická choroba srdeční, onemocnění štítné žlázy, prostaty a jiná. Těm se však musí věnovat další diagnostický prostor.

Jaká onemocnění bývají nejčastěji odhalena při preventivní prohlídce?

Jak jsem již naznačil, nejčastěji můžeme odhalit metabolické odchylky ve smyslu poruch metabolizmu cukrů a tuků. Své místo mají choroby pohybového aparátu. Nejčastěji se jedná o degenerativní postižení velkých kloubů dolních končetin a postižení páteře.

Jakým onemocněním lze díky pravidelné kontrole lékaře předejít?

Vše se točí kolem metabolických onemocnění. Tak tedy zejména cukrovce, poruchám metabolizmu lipidů, vysokému krevnímu tlaku. Ale také zjistíme zhoršení zraku, sluchu, změny v krevním obrazu. Součástí prevence je včasná intervence onkologických onemocnění. Takže při prevenci se musíme věnovat záchytu onemocnění prsu nebo tlustého střeva. Při preventivní prohlídce musí lékař věnovat pozornost také změnám na kůži s ohledem na maligní melanom.

Myslíte si, že preventivní prohlídka jednou za dva roky je dostatečná nebo by se měla provádět častěji?

Ano, stačí interval jednou za dva roky.

Liší se frekvence preventivních prohlídek v Čechách a v zahraničí?

Pokud je mi známo, tak okolní země nemají zdaleka tak bohatý preventivní program. Věnují se zejména základnímu vyhledávacímu procesu v rámci prevence onkologických nemocí. Soudím, že náš systém je vstřícnější, nabízí více možností, ale naši spoluobčané ho paradoxně tolik nevyužívají.

V čem podle Vás spočívá hlavní význam preventivních prohlídek?

Včasný záchyt metabolických nemocí, která jsou stále přes naše snažení největší příčinou úmrtnosti našich spoluobčanů. Česká republika je na posledním místě v úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci v rámci vyspělé Evropy. Bohužel nedosahuje ani parametrů, které měla evropská patnáctka v r. 1997.

Na druhém místě našeho prevenčního úsilí jsou onkologická onemocnění. Tady nám jde především o onemocnění tlustého střeva a konečníku, kde neblaze zaujímáme negativní prvenství na světě. Problémem jsou onemocnění prsu u žen a pozornost při prevenci musíme věnovat i nemocem prostaty.

Máte ještě nějakou otázku k tématu preventivních prohlídek? Napište nám do naší poradny a my ji předáme MUDr. Herberovi.