O zdraví 11. 1. 2018 | Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Ošklivé transtuky jsou stále v potravinách. Kolik a kde je najdeme?

Starší generace si pamatuje na klasický spaghetti western Hodný, zlý a ošklivý (The Good, the Bad and the Ugly). American Heart Association - AHA- se inspirovala tímto filmem při dělení tuků na tři skupiny. Mezi „hodné“ se řadí nenasycené mastné kyseliny, které bychom v rámci stravy měli upřednostňovat. Mezi „zlé“ - nasycené mastné kyseliny, která bychom měli konzumovat v omezené míře. Transmastné kyseliny jsou ty „ošklivé“. Jsou považovány obecně za nejrizikovější živinu v potravinách a měli bychom jich konzumovat co nejméně (ne více než 2 až 2,5 gramů denně).

Cukrářský výrobek s polevou ze Shutterstock.com

Odkud se transmastné kyseliny berou?

Transmastné kyseliny pocházejí v potravinách hlavně ze dvou zdrojů.

  • Transmastné kyseliny vznikají v bachoru skotu a ovcí enzymově řízenou hydrogenací (přirozeně se vyskytující)
  • V průmyslových technologiích částečným ztužováním tuku vodíkem (v procesu výroby)

Při průmyslovém ztužování olejů záleží na způsobu vedení procesu. Dvojné vazby v řetězci mastných kyselin se nasycují postupně. Proto částečně ztužené tuky obsahují více transmastných kyselin než tuky plně ztužené, které tvoří jen nasycené mastné kyseliny. Spotřebitelé si to pletou a myslí si, že v plně ztužených tucích je více transmastných kyselin než v částečně ztužených.

  • Zatímco mléčný tuk obsahuje okolo 3 % transmastných kyselin, částečně ztužené tuky jich mohou obsahovat až 60 %.

Proto jsou částečně ztužené tuky považovány za hlavní zdroj příjmu transmastných kyselin a i relativně malé množství potraviny obsahující částečně ztužené tuky může vést k vyššímu příjmu transmastných kyselin, než se toleruje.

Česká republika se transmastných kyselin doposud nezbavila

Česká republika patří mezi země, které se transmastných kyselin pocházejících z částečně ztužených tuků prozatím nedokázaly zbavit. Situace se sice zlepšila oproti minulosti, ale na trhu jsou stále desítky produktů, které mají nutričně významné množství transmastných kyselin (TFA). V tisku se transmastné kyseliny opakovaně spojují s margariny. To je však kategorie výrobků, kde je obsah transmastných kyselin významně nižší než jejich přirozená hladina v másle, což bývá považováno jako srovnávací kritérium pro tuto kategorii. Kde se tedy můžeme setkat s nutričně významným množstvím transmastných kyselin napoví následující tabulka, která vychází z analýz výrobků na českém trhu za poslední dva roky.

potravina obsah TFA v % z tuku obsah tuku v g/100 g
perník s polevou 24,8 10
sušenky bez lepku 17,5 25,4
kakaová pochoutka 23,8 27
poleva 36,8 38,6
cukrářský výrobek s polevou 25,1 12,4
listové těsto 11,0 20,5
croissant 5,6 16,8
jemné pečivo 29,6
sójová tyčinka 19,0 20,5
kokosová tyčinka 15 19
energetická tyčinka 14,0 19,5
sušený sójový nápoj 42,7 27

Výrobky uvedené v tabulce nepatří na rozdíl od margarinů mezi základní potraviny, které bychom konzumovali běžně na denním pořádku. Problém však nastává v situaci, kdy si někdo určitý výrobek oblíbí. I relativně malé množství daného výrobku potom vede k překročení denního tolerovaného množství pro transmastné kyseliny. Některé výrobky se snaží navíc získat ke konzumaci celiatiky, u nichž je výběr vhodných potravin do značné míry omezen. U jiných působí na děti na obalech jako lákadlo obrázky zvířátek či postaviček z dětských seriálů. Opakovaná a pravidelná konzumace těchto produktů může následně negativně působit na zdraví.

Zcela chybí edukace spotřebitele a plány situaci řešit. To konstatovala mimo jiné i Světová zdravotnická organizace WHO ve zprávě z roku 2017, která monitorovala plnění závazků jednotlivých evropských zemí v oblasti prevence neinfekčních onemocnění. U České republiky chybí státní politika, která by vedla ke snížení konzumace nasycených a eliminaci transmastných kyselin vznikajících v rámci průmyslových technologií, přitom v dalších indikátorech si Česká republika stojí docela dobře.

Stejný výrobek - dvojí kvalita 

Hodně se v současné době hovoří o dvojí kvalitě potravin, kdy se ve střední a východní Evropě objevují potraviny od stejných výrobců s jiným složením než v západní Evropě. U výrobků s vysokým obsahem transmastných kyselin se svým způsobem rovněž jedná o dvojí kvalitu. Naprostá většina těchto výrobků zachycených na našem trhu totiž pochází z regionu střední a východní Evropy. Dvojí kvalita se netýká jednotlivých výrobců, ale výrobkových skupin s transmastnými kyselinami nebo bez nich. Je zde samozřejmě spousta výrobků bez transmastných kyselin původem ze střední a východní Evropy. Výrobky s transmastnými kyselinami původem ze západní Evropy na trhu nenajdete. To však nevzbuzuje žádnou pozornost v mediích.

Co na ošklivé transtuky Evropská komise?

O transmastných kyselinách v nadcházejícím období ještě uslyšíme. Do 9. února 2018 probíhá veřejná konzultace Evropské komise k problematice plánovaného omezení obsahu transmastných kyselin vznikajících v rámci průmyslových technologií.

  • Ve hře je několik scénářů: zavedení limitu pro transmastné kyseliny, povinné označování jejich obsahu na obalech, zákaz používání částečně ztužených tuků, případně samoregulační opatření průmyslových sdružení.

Po vyhodnocení se očekává, že jeden z těchto scénářů bude uplatněn v praxi. Jako nejpravděpodobnější se prozatím jeví limit pro obsah transmastných kyselin v potravinách. Než se něco změní, musíme si vystačit s návodem sledovat, zda je ve složení výrobku uvedeno, že byl použit částečně ztužený tuk. Takovým výrobkům je lépe se obloukem vyhnout.

Mohlo by vás také zajímat: