V ordinaci_ Vim co jimByli jste na pravidelné preventivní prohlídce? Pokud jste zapomněli, určitě to napravte. Právě na preventivní prohlídce dojde často k odhalení nemocí, jejichž zanedbání může mít těžké následky.

Na preventivní prohlídku u svého praktického lékaře máme nárok každé dva roky. Pokud ji nepotřebujeme při nástupu do nového zaměstnání, často se jí však snažíme vyhnout. Zapomínáme přitom, že včasná a preventivní návštěva lékaře může našemu zdraví ušetřit mnohé šrámy.

Na jaké nemoci se během preventivní prohlídky nejčastěji přijde?

„Při pravidelné preventivní prohlídce můžeme odhalit nádorová onemocnění, hypertenzi, cukrovku, poruchy štítné žlázy či krvetvorby,“ říká Jana Daulová, zdravotní sestra z Neratovic, která pracuje u praktického lékaře již více než 40 let. Jedním z největších rizik, které můžeme kvůli vynechání preventivní prohlídky podstoupit, je právě rozvoj nádorových onemocnění. Vysoký krevní tlak a diabetes se také dají v mnoha případech účinně léčit, pokud se na ně přijde včas a jejich průběh je pod lékařskou kontrolou.

Jaké úkony můžeme při preventivní prohlídce očekávat?

Obsah preventivní prohlídky je stanoven ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 3/2010 Sb. Měla by obsahovat:

  • doplnění pacientovy anamnézy,včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí

  • kontrola očkování proti tetanu

  • kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově-hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a zhodnocení onkologických rizik; u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat; u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování

  • orientační chemické vyšetření moče, 2 vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku a vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech

Na věku při preventivní prohlídce záleží…

U osob od 40 let věku se dále provádí vyšetření EKG ve čtyřletých intervalech. U osob od 50 let věku je součástí laboratorního vyšetření i stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem. U žen od 45 let věku se dále ověřuje, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

Na povolání také záleží…

„Rozsah preventivní prohlídky také záleží na povolání, které daný pacient vykonává. U řidičů je třeba provádět podrobné vyšetření zraku, u lidí, kteří pracují v nadměrně hlučném prostředí, provádíme audiogram. U zaměstnanců z prostředí chemických či jiných výrobních závodů je součástí prohlídky také rentgen plic,“ doplňuje zdravotní setra Jana Daulová