Vliv rodičů na stravování dětí je obrovský, využijte jej!

Nové výzkumy v oblasti příjmu potravy a stravovacích návyků ukázaly, že stravovací návyky malých dětí mohou mít úzký vztah s rizikem obezity v dospělosti. Rodiče mohou významně ovlivnit stravovací návyky svých dětí. Pojďme se podívat, v jakém směru můžete jako rodič svému dítěti prospět, a na co si dát v případě stravy naopak pozor. 

Preference ve stravě dětí

Děti dávají přednost určitým druhům chutí před jinými. Preferují sladká jídla a snaží se vyhýbat jídlům hořkým, jakými jsou například některé druhy zeleniny. To však není nic neobvyklého. Reflektuje to evoluční odpověď organismu, která byla v minulosti užitečná – sladká chuť byla signálem zdroje energie, zatímco hořká chuť varovala před potenciální toxicitou jídla. 

Jak se vypořádat s neofobií dítěte?

S postupným vývojem dítěte se stává, že dítě odmítá určité jídlo a stává se ve stravě "vybíravým". Neochota zkoušet nové chuti a nová jídla se nazývá neofobie a objevuje se přibližně ve věku šesti měsíců dítěte. Děti odmítají příjímat především zeleninu. Zde je právě příležitost pro rodiče, aby se s tímto stavem vypořádali. 

Pozor na sladké odměny

Někteří rodiče dítě upokojí tím, že mu dají jídlo, které mu chutná, ač často neprospívá. Jiní se snaží dítě krmit ovocem a zeleninou. Avšak k tomu, aby dítě takovou potravu přijalo, využívají důmyslné odměny. Výzkumy však ukázaly, že intuitivní chování rodičů, kteří odmítají dávat dětem méně výživově hodnotné jídlo a snaží se dítě odměňovat za příjem výživově hodnotné stravy, může být ve výsledku kontraproduktivní a může vést ke špatným stravovacím návykům i k rozvoji obezity v pozdějším věku dítěte. 

Jak svému dítěti pomoci a nikoli škodit?

Rodiče mohou pozitivně ovlivnit stravovací návyky svých dětí, a to následovně:

  • Je třeba jít jako rodič sám příkladem a jíst širokou paletu ovoce a zeleniny.
  • Rozvrhnout čas jednotlivých jídel. Stanovit pravidelné časy příjmu potravy a jíst společně jako rodina.
  • Nabízet dětem nová jídla, která jsou nutričně hodnotná, ale nemají u dětí okamžitý úspěch. Je třeba snažit se několikrát, aby si získala přízeň vašeho dítěte.
  • Dovolit dítěti, aby mohlo samo regulovat svůj příjem potravy, aby si samo řeklo, když má hlad nebo když je syté.
  • Upravit ovoce a zeleninu do takové podoby, která Ideální servírování zdravé stravy dítětibude pro dítě zajímavá. Můžeme vytvořit z jablek srdíčka a z mrkve kytičky. Dítěti pak i neoblíbená zelenina zachutná mnohem více.
  • Dát dítěti minimální počet omezení ve stravě a naučit ho, že veškeré jídlo může být součástí zdravé výživy v těch správných dávkách.
  • Povzbuzovat a nikoli nutit děti k příjmu ovoce a zeleniny.
  • Dávat dětem větší porce zeleniny nebo servírovat zeleninu jako hlavní chod. 
  • Chválit dítě za dobré stravovací návyky a nabízet mu za příjem nutričně hodnotné stravy odměnu, které není v podobě jiného jídla či sladkosti.