Přínos pro výrobce a prodejce

Program Vím, co jím a piju vychází ze standardů celosvětového programu Choices. Cílem programu je především budování silné značky, která bude pomocníkem spotřebitele při výběru potravin odpovídajících standardům zdravé výživy. Tímto způsobem logo odlišuje kvalitní potraviny od méně kvalitních.

Iniciativa chce u spotřebitelů pomoci budovat renomé výrobků, zvyšovat zákaznickou loajalitu a vytvářet preference při nákupu potravin.

Členství v programu Vím, co jím a piju pomáhá výrobcům potravin při úspěšné propagaci výrobku na trhu. Každý z výrobců je oprávněn využívat ochrannou známku Vím, co jím ve svých kampaních a nakládat s ní jako s nástrojem na podporu prodeje.

Shrnutí benefitů

  • Odlišení od konkurenčních produktů.

  • Budování zákaznické loajality.

  • Zvýšení preference v nákupu u spotřebitelů.

  • Podíl na projektu věnujícím se zdravé výživě.

  • Jasně stanovená a vědecky podložená kritéria.

  • Garance složení potravin odpovídající mezinárodním výživovým doporučením.

  • Využívání ochranné známky Vím, co jím ve vlastních kampaních.

  • Partnerům je poskytován pravidelný informační servis o aktuálním dění, plánovaných aktivitách ve střednědobém horizontu, mediálních výstupech, reklamních kampaních apod.


Butriční kritéria Product compliance tool
Zůstaňme v kontaktu Mám zájem o značku