Detail článku
Akce

Zástupci programu Choices na WHO ministerské konferenci

26. 8. 2013, BeDa

Ve dnech 4. - 5. července se zástupci programu Choices zúčastnili Ministerské konference WHO o výživě a nepřenositelných onemocněních ve Vídni (WHO Ministerial Conference on Nutrition and NCDs).

Nejzásadnějším přínosem konference (WHO Ministerial Conference on Nutrition and NCDs) bylo přijetí Vídeňské Deklarace, ve které se členské státy evropského regionu při WHO zavázaly k tomu, že budou bojovat proti nepřenosným onemocněním, například investováním do prevence. Deklarace vyžaduje aktivní zapojení všech složek společnosti tak, aby se zdravá volba stala pro zákazníky snadnou volbou. Navrhovaná opatření zahrnují například pro spotřebitele srozumitelné značení produktů, což plně koresponduje s posláním programu Choices.