Třetí odborné setkání, jež se konalo 13. listopadu, přineslo ve svém programu hned několik novinek. Především bylo skladbou příspěvků výrazně pestřejší, než předchozí dvě setkání.

MUDr. Marie Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví ČR otevřela diskuzní odpoledne prezentací, v níž akcentovala prevenci a dodržování zdravého životního stylu ve spojitosti se snižováním zdravotních rizik i výdajů na léčbu nemocných. Upozornila, že životní styl může až z 50 % ovlivnit zdraví, a tedy i kvalitu a délku života.

„Účast doktorky Nejedlé je pro iniciativu významným krokem ke spolupráci se státními institucemi. Přestože je iniciativa Vím, co jím a piju nevládní organizací, spolupráce právě například se Státním zdravotním ústavem může přinést pozitivní výsledky pro obě strany a především pak i pro samotné spotřebitele,“ uvedla ředitelka iniciativy Ing. Lucie Gonzálezová.

 

Poprvé jsme na odborném setkání přivítali i zahraničního hosta

Svou prezentací přispěla Renatte Georgescu z Mezinárodní nadace Choices.

Účastníky seznámila jednak s vývojem programu Choices od jeho prvopočátků a jednak prezentovala úspěšnost programu na nizozemském příkladu. Právě v Nizozemí totiž iniciativa dosahuje nejlepších výsledků. Podle průzkumů z letošního února dokáže tamější variantu loga Vím, co jím rozeznat již více než 90 % spotřebitelů. Jistě k tomu přispívá i počet produktů, jež logo nesou. Je jich zhruba 6 500 od více než stovky partnerů.

Renatte Georgescu ilustrovala efekt potravin a z nich sestavené stravy. Pokud by člověk konzumoval stravu dle doporučení Choices, pak se pozitivně změní příjem jednotlivých živin:

  • cukr: snížení o 14,9 kg
  • nasycené mastné kyseliny: snížení o 3,8 kg
  • trans mastné kyseliny: snížení o 440 gramů
  • sůl: snížení o 330 gramů
  • vláknina: navýšení o 2,7 kg

Třetí novinkou listopadového setkání byla nejen účast partnerů iniciativy, ale i jejich aktivní vystoupení v rámci prezentačního bloku. „Rozhodli jsme se vyzvat k aktivní účasti naše partnery především proto, abychom těm potenciálním ukázali, že spolupráce přináší silné synergické efekty. Chtěli jsme však, aby tuto synergii popsali svými slovy právě naši partneři,“ prozrazuje Lucie Gonzálezová.

Svými příspěvky tak uzavřeli prezentační blok Mgr. Blanka Svobodová ze společnosti Ahold a Ing. Jan Ficl ze společnosti Bonavita. Zatímco Blanka Svobodová ukázala, jak logo Vím, co jím ideálně zapadá do strategie společenské odpovědnosti řetězce, Jan Ficl oceňoval logo především jako prostředek ke snadné komunikaci benefitů potravinářských výrobků.

Třetí odborné setkání přineslo jednoznačný závěr: snahy státních institucí, potravinářských společností i iniciativy Vím, co jím a piju se vzájemně prolínají.

Spolupráce, podpora a společné aktivity jsou při prosazování zásad zdravého životního stylu nezbytné. Jen tak si spotřebitelé lépe uvědomí, že dodržování zásad zdravého životního stylu by mělo být pro každého z nás prioritou. Vždyť zdraví máme jen jedno. 

 

Materiály ke stažení:

Prezentace účastníků:

Tisková zpráva z průzkumu