Logo Vím, co jím (pro nápoje Vím, co piju) uděluje obecně prospěšná společnost Vím, co jím a piju. Ta v České republice působí od roku 2010. Jedná se o nezávislou iniciativu, otevřenou:

  • výrobcům potravin
  • distributorům
  • obchodním řetězcům
  • průmyslovým asociacím
  • cateringovým společnostem
  • restauracím
  • hotelům

Do iniciativy mohou vstoupit uvedené organizace bez ohledu na jejich velikost či tržní podíl. Dosud se do iniciativy zapojili následující výrobci nebo řetězce.

Česká iniciativa Vím, co jím a piju je smluvním partnerem globální iniciativy The Choices International Foundation. Program Choices vznikl v roce 2007 z podnětu Světové zdravotnické organizace a Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Ty totiž upozornily na živiny, které při nadměrné konzumaci mohou způsobovat civilizační onemocnění, jako jsou nadváha, obezita, diabetes 2. typu nebo srdečně-cévní onemocnění.

Centrála mezinárodní iniciativy Choices International Foundation  sídlí oficiálně v Haagu, prakticky však v Bruselu. A právě země Beneluxu jsou ty, v nichž představuje logo Choices (zahraniční ekvivalent k českému logu Vím, co jím / Vím, co piju) zásadní vodítko při výběru potravin.