Česká republika ve statistice

  • Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky přinesl v roce 2014 aktuální data (z roku 2011) o nově hlášených onkologických onemocněních.
  • V roce 2011 bylo v ČR diagnostikováno 83 581 případů zhoubných novotvarů a novotvarů, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o necelého půl procenta.
  • Mezi nejčetnější diagnózy patřily nádory kolorekta (tlustého střeva a konečníku), nádory průdušnice, průdušek a plic, u žen novotvary prsu, u mužů prostaty. U všech vyjmenovaných došlo k mírnému poklesu výskytu, s výjimkou karcinomu průdušnice, průdušek a plic a karcinomu prsu u žen.
  • Ve stejném roce zemřelo v ČR na onkologická onemocnění 27 171 osob, což představuje pokles o více než 2 %.
  • Oproti roku 2010 došlo k mírnému poklesu nově hlášených případů (o 1,2 %) a poklesu úmrtnosti (o 4,5 %).


Česká republika v Evropské unii

V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie si Česká republika u onkologických onemocnění nevede dobře. V celkové míře úmrtnosti na nádorové onemocnění je v porovnání s ostatními zeměmi až na 23. místě z 28. sledovaných zemí. Ocitla se tak za Polskem, Irskem či Litvou, je dvě příčky před Slovenskem. Nepříznivý průměr naší republice významně zvyšují čeští muži. Vyplývá to z poslední zprávy Evropské komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vydané v roce 2014.

V Evropské unii umírají ženy nejčastěji na rakovinu prsu, muži na rakovinu plic. Rakovina tlustého střeva a konečníku, která je v ČR nejrozšířenější, je v rámci EU na druhém (u mužů) respektive třetím místě (u žen).

Míra úmrtí v EU podle typu rakoviny