Vím, co jím a piju o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která se zabývá podporou a osvětou zdravého životního stylu a prevencí civilizačních onemocnění, které souvisí s výživou. Podporujeme pestré a nutričně vyvážené stravování, zásady správné výživy, pomáháme s vhodným výběrem potravin pro zdravý životní styl. Podporujeme veřejnost v aktivním přístupu k vlastnímu zdraví a nabádáme k dostatečnému pohybu.

Aktivity společnosti jsou postaveny na odborném základu. Na národní i mezinárodní úrovni spolupracujeme s renomovanými odborníky z oblasti výživy, vzdělávání, technologie výroby potravin či preventivního lékařství. V roce 2015 byl ustaven Národní vědecký výbor při Vím, co jím a piju, který sdružuje renomované odborníky napříč institucemi i oblastmi jejich působení. Dále iniciativu podporuje tým odborných garantů.