Proto je třeba pracovní místo přizpůsobit našemu užívání. Hlavním úkolem takto upraveného pracoviště je vytvořit takové podmínky, aby nedocházelo k nepřiměřené pracovní zátěži. Pracoviště by mělo být dostatečně prostorné, světlé a vzdušné, aby dovolovalo plný rozsah pohybu potřebný k výkonu požadovaných pracovních úkonů.

Pracovní stůl

Ideální upořádání je takové, kde předměty, které člověk používá nejčastěji, jsou v jeho blízkosti, aby se vyhnul nadměrnému přesunování a natahování. Vhodné je pracovní povrch opatřit matným nátěrem nebo deskou, aby se minimalizovalo oslnění z odrazu světla. Velmi vhodná je podložka pod nohy, zvláště pro osoby menšího vzrůstu, protože pevná opora o plosky nohou je nezbytná pro správný sed. Některé pracovní desky jsou výškově nastavitelné, umožňují tak střídání pracovní polohy vsedě a ve stoji.

Monitor

Monitor počítače by měl být přímo před uživatelem, přičemž horní část obrazovky by měla být těsně pod nebo na úrovni očí. Obrazovka by měla být umístěna ve vhodné poloze od okna, aby nebyl uživatel nadměrně oslňován. Důležité je i správné nastavení jasu a kontrastu obrazovky.

Klávesnice

Klávesnici by měla být přímo před svým uživatelem, aby nedocházelo k opakovanému natahování. Poloha předloktí má být paralelní s podlahou, paže ohnuté v loktech přibližně v pravém úhlu. Výhodnější je využít přihrádku pro klávesnici pod úrovní pracovní desky. Zápěstí může být podloženo zápěstní opěrkou.

Myš

  workshop sedavý životní styl
 
   Chcete se dozvědět víc?
   Přijďte na workshop!

Myš by měla být umístěna v uživatelově dosahu tak, aby při manipulaci s ní nedocházelo k nadměrnému natahování. Samozřejmostí by mělo být přizpůsobení myši pro praváky a leváky. Vhodnější je využít ergonomický tvarovanou myš, kdy jsou obě kosti předloktí paralelně. Zápěstí může být podložené  gelovou podložkou.

Mnoho lidí využívá při celodenní práci v kanceláři notebook, což je ergonomicky zcela nevhodné. Vyřešit tuto situace můžeme externí klávesnicí a myší a zasazením notebooku do speciálního stojanu tak, aby monitor byl ve výšce očí.

Pokud práce vyžaduje dlouhé či časté telefonování, využijte hands free sadu. Pokud telefonujete jen občas, telefon se doporučuje umístit na stranu nedominantní ruky.

Pamatujte, že celý pracovní prostor by měl být nastaven tak, aby vyhovoval svému uživateli, ne naopak!