O pohybu 21. 12. 2015 | Mgr. Martina KarasováMgr. Martina Karasová

Zhluboka se nadechněte!

Dýchání je aktivita, kterou si ani neuvědomujeme, přesto se denně zhruba 20 000 nadechneme. S každým nádechem přijmeme asi 250 ml kyslíku a s výdechem se zbavíme 200 ml oxidu uhličitého.

Foto - autor: Antonio Guillem / Shutterstock.com

Maximální objem plic dospělého muže činí až 5 litrů a ženy okolo 4 litrů vzduchu. I když se snažíme vydechnout sebevíc, stále v plicích zbývá asi 1,5 litru, a to proto, aby plíce nesplaskly. Dýchaní je pečlivě sledováno a řízeno mozkem. Málokdo si však uvědomuje, že  dýchání je proces, který můžeme vědomě ovlivnit.

Hluboký nádech uklidní

Hluboký nádech ovlivňuje nejen činnost srdce, okysličení či detoxikaci, správný dech nás dokáže okamžitě uklidnit, dokáže projasnit naše myšlení a zbystřit naše smysly.

Když špatně dýcháte

Dýchání je vrozené a je to pohyb, který provádíme nejčastěji. Dýchat můžeme různými způsoby a se zapojením různých svalů. Pokud způsob práce svalů při dýchání není ideální, vzniká určitá svalová nerovnováha a to ovlivňuje držení páteře a tím potažmo držení celého těla.

Nejčastější poruchou dechového stereotypu je tzv. horní typ dýchání.  Hrudník je při něm s každým nádechem zvedán zejména svaly krku a břicho je pak jen pasivně vtahováno dovnitř. Hrudník se v tomto případě téměř vůbec nerozšiřuje do stran. Žebra se tak stávají méně pohyblivými a mohou se fixovat ve špatném postavení. Pak dochází k chronickému přetěžování krčního a bederního úseku páteře a zvýšení napětí svalů této oblasti, což způsobuje bolest. Zároveň také celý hrudník a hrudní páteř tuhne. Důsledkem tohoto typu dýchání je omezená kapacita plic, protože horním dechem se plní jen horní laloky plic, ale také vznikají bolestivé syndromy a blokády jak v krční, tak v bederní páteři.

Bránice – hlavní nádechový sval

Při dýchání by měla pracovat bránice jakožto hlavní nádechový sval. Tato svalová přepážka mezi hrudní a břišní dutinou se při nádechu oplošťuje, klesá dolů a tím stlačuje břišní orgány. Břicho se mírně rozestupuje do stran, ne jen dopředu, ale i do boků a dozadu. Abychom docílili tohoto dechu, musíme zapojit nejen bránici, ale také pánevní dno a hluboké břišní svaly. Právě spolupráce těchto svalů v koordinaci s dechem udržuje naši páteř ve správném postavení a tudíž bez bolestí a blokád. Bránice společně s břišními svaly fixuje spodní žebra, takže hrudník se nezvedá nahoru, ale rozšiřuje se do stran.

Cviky pro správné dýchání

Správné dýchání je klíčem ke zdraví, jóga má dokonce celý systém dechových technik. Základní z nich je takzvaný plný jógový dech. Zkusit si ho můžete i vy doma!

  • Výchozí pozice pro cvičení jógového dechu je leh na zádech, s pažemi podél těla s dlaněmi otočenými směrem nahoru.
  • S hlubokým nádechem nosem přesuňte ruce do upažení a pokračujte do úplného vzpažení.
  • Nádech veďte postupně od břicha přes hrudník až do podklíčkové oblasti.
  • Při plynulém výdechu dejte paže zpět do výchozí pozice podél těla.
  • Výdech by měl trvat minimálně dvakrát déle než nádech.
  • Výdech provádějte v opačném pořadí než nádech.
  • Prvně vypusťte vzduch z podklíčkové oblasti, poté z hrudní a teprve potom by mělo klesnout břicho.
  • Ukončete výdech lehkým stažením břišních svalů.
  • Bez zadržování dechu pokračujeme plynulým nádechem.
  • Cyklus zopakujte pět až desetkrát.
Mohlo by vás také zajímat: