Co je to anorexie?

Mentální anorexie je charakterizována omezováním příjmu potravy až po úplné odmítání jídla a úmyslným snižováním hmotnosti. Neléčená může končit smrtí (2-8 %) nebo přejít do chronické mentální anorexie (20-25 %), při které nemocní konzumují alespoň život udržující minimum potravy. Mentální anorexie má závažné následky na fyzické a psychické zdraví a zásadně narušuje sociální život nemocného. Nemoc je sice spojena s jídlem, tělem a hmotností, ale jde především o duševní poruchu. Hladovějící tělo tak často může zobrazovat hladovějící duši. 

Tato nemoc je typickou poruchou pro období dospívání. Až 50 % dívek ve věku 13-14 let uvádí, že si přejí zhubnout! Příznaky anorexie však byly zaznamenány už i u dětí mladších 10 let! Poměrně vysoká část dospívajících dívek vlastně ani neví, jaká by měla být jejich normální tělesná hmotnost, přiměřený jídelníček bez strachu z tloušťky a některá dietní omezení považují za samozřejmá. Toto se však netýká pouze dospívajících dívek a dětí, ale také dospělých žen, které dietní chování, strach z určitých potravin a z nárůstu hmotnosti považují za přirozenou součást svého života.

Proč k této nemoci dochází?

K nárůstu onemocnění zajisté přispívá kultura zdůrazňující přílišnou štíhlost a různé diety jako vzor normálního chování. Na počátku anorexie je v naprosté většině případů dieta! Většina studií dokázala, že redukční diety zvyšují riziko vzniku MA nebo bulimie téměř až 8 krát! Rozdíl mezi anorexií a dietním chováním je, že anorektička od určité chvíle nemůže ovládat své chování a sama s hubnutím přestat.

Mentální anorexie má svá diagnostická kritéria, avšak stále vzrůstá počet dívek a žen, které mají narušený vztah k jídlu a sobě samé a přesto nevykazují všechna kritéria pro mentální anorexii. Může jít tedy o atypickou formu mentální anorexie. Často jejich váha může být v mezích normy, ale podstata, průběh a následky onemocnění zůstávají stejná. Nemusí tedy trpět výraznou podváhou, ale mohou mít silně narušený vztah k jídlu, řešit své emocionální potíže jídlem, dietami či excesivním cvičením. Anorexie je již extrémním vyjádřením patologického zacházení jídla a tělesné hmotnosti. Člověk však nemusí fyzicky dojít na pokraj svých sil, aby se dostal na své duševní dno.

Sebedestruktivní chování, posedlost jídlem a hmotností, nenávist vůči vlastnímu tělu, touha po kontrole jsou jednak projevy anorexie, ale v současné době součástí života stále většího počtu žen jakéhokoli věku a hmotnosti. Na léčbu však není nikdy pozdě.